ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) από το CD-ROM στα Windows XP Home Edition

Περίληψη

Το βοηθητικό πρόγραμμα "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) δεν περιλαμβάνεται στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση των Windows XP Home Edition. Το εικονίδιο Αντίγραφα ασφαλείας (Backup) δεν υπάρχει στο μενού Έναρξη (Start) των Windows XP Home Edition και το στοιχείο "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) δεν περιλαμβάνεται στη λίστα "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add Remove Programs) για τα Windows XP Home Edition.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του στοιχείου "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup), που περιλαμβάνεται στο CD-ROM στο φάκελο Valueadd. Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup), θα πρέπει να το εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Σημείωση: Η δυνατότητα Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery) δεν υποστηρίζεται στα Windows XP Home Edition με τη δυνατότητα "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup), αλλά η δυνατότητα "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) παρέχεται στο CD-ROM ως πρόσθετη αξία για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σημαντικών δεδομένων συστήματος. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

302700 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια χρήσης του "Οδηγού Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (Automated System Recovery Wizard)

Μη αυτόματη εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup)Για να εγκαταστήσετε το στοιχείο "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) με μη αυτόματο τρόπο:
  1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Ntbackup.msi στην ακόλουθη θέση στο CD-ROM των Windows XP Home Edition, για να ξεκινήσετε τον οδηγό εγκατάστασης της δυνατότητας "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup):
    Μονάδα_CD-ROM:\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP
  2. Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 302894 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια