Τρόπος ενεργοποίησης υποστήριξης Logical Block Addressing 48 bit για μονάδες δίσκων ATAPI στα Windows XP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει την υποστήριξη Logical Block Addressing (LBA) 48 bit των Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) για μονάδες δίσκου ATA Packet Interface (ATAPI), οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του σκληρού σας δίσκου σε περισσότερα από 137 GB.

Σημείωση Τα Windows XP δεν υποστηρίζουν την υποστήριξη 48 bit LBA εκτός και αν εκτελείτε το Windows XP SP1. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υποστήριξη LBA 48 bit, πρέπει να εφαρμόσετε το Windows XP SP1 ή νεότερο. Τα Windows XP Media Center Edition και τα Windows XP Tablet PC Edition περιλαμβάνουν ήδη το SP1.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows XP SP1 περιλαμβάνουν υποστήριξη LBA 48 bit για μονάδες δίσκου ATAPI. Με αυτήν την υποστήριξη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκληρούς δίσκους που είναι μεγαλύτεροι από το τρέχον όριο των 137 GB. Από προεπιλογή, η υποστήριξη είναι ενεργοποιημένη στο SP1. Για να προσδιορίσετε εάν εκτελείτε το SP1, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). Στην καρτέλα Γενικά (General), το Service Pack 1 θα παρατίθεται σε λίστα στην περιοχή "Σύστημα" (System).

Για να καθορίσετε εάν έχετε το τελευταίο πρόγραμμα οδήγησης ATAPI, επιβεβαιώστε ότι έχετε την έκδοση 5.1.2600.1135 ή νεότερη έκδοση του αρχείου Atapi.sys στο φάκελο %systemroot%\system32\drivers. (Ή την έκδοση 5.1.2600.1152 για τα Windows XP Έκδοση 64 Bit.) Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και, κατόπιν, στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All Files and Folders).
 2. Πληκτρολογήστε Atapi.sys και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 3. Εάν δεν βρείτε το αρχείο Atapi.sys στο φάκελο %systemroot%\system32\Drivers, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές για προχωρημένους (More advanced options) στην περιοχή "Σύντροφος αναζήτησης" (Search Companion), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή
  Αναζήτηση κρυφών αρχείων και φακέλων (Search hidden files and folders) και κατόπιν επαναλάβετε το βήμα 2.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης κρυφών φακέλων και φακέλων συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  302347 Τρόπος αναζήτησης κρυφών αρχείων ή αρχείων συστήματος στα Windows XP

 4. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Atapi.sys στο φάκελο %systemroot%\System32\Drivers και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Ιδιότητες (Properties).
 5. Σημειώστε την έκδοση αρχείου στην καρτέλα Έκδοση (Version).
Εάν η έκδοση του αρχείου Atapi.sys δεν είναι η έκδοση 5.1.2600.1135 (ή η έκδοση 5.1.2600.1152 για τα Windows XP Έκδοση 64 Bit), αποκτήστε και εγκαταστήστε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο άρθρο 331958 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
331958 Ο σκληρός δίσκος ενδέχεται να καταστραφεί, όταν περνάει σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης ή κατά την εγγραφή ένδειξης μνήμης

Από προεπιλογή, η αρχική έκδοση των Windows XP Home Edition και των Windows XP Professional δεν διαθέτει υποστήριξη LBA 48 bit. Ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσει την υποστήριξη ATAPI LBA 48 bit:
 • BIOS συμβατό με LBA 48 bit.
 • Σκληρός δίσκος 137-GB ή μεγαλύτερος.
 • Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows XP SP1.
Για την αρχική έκδοση των Windows XP Home Edition ή των Windows XP Professional, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το LBA 48 bit για λόγους ελέγχου. Για να κάνετε αυτό, ρυθμίστε την τιμή μητρώου EnableBigLba σε 1 στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή δεδομένων εάν ισχύει κάποια από τις εξής συνθήκες:
 • Χρησιμοποιείτε αυτήν την τιμή μητρώου για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη LBA 48 bit στην αρχική έκδοση των Windows XP Home Edition ή των Windows XP Professional.
 • Έχετε εγκαταστήσει μια παλαιότερη έκδοση των Windows σε ένα διαμέρισμα δίσκου το οποίο δημιουργήθηκε παλαιότερα από ένα λειτουργικό σύστημα των 48 bit, όπως το Windows XP SP1. Και αυτό το διαμέρισμα δίσκου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ισχύον καθορίσιμο όριο των 137 GB.
Σημείωση Η προηγούμενη ρύθμιση μητρώου δεν λαμβάνεται υπόψη στο Windows XP SP1 και νεότερη έκδοση. Εάν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ATAPI LBA 48 bit στην αρχική έκδοση των Windows XP Home Edition ή Windows XP Professional, κάνοντας επεξεργασία της προηγούμενης ρύθμισης μητρώου και δεν πληροίτε στις ελάχιστες απαιτήσεις, ενδέχεται να προκύψουν τα εξής ζητήματα:
 • Η τιμή μητρώου EnableBigLba είναι απενεργοποιημένη. Εάν έχετε BIOS συμβατό με 48-bit που μπορεί να υποστηρίξει σκληρό δίσκο με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 137 GB, μόνο τα πρώτα 137 GB του σκληρού δίσκου μπορούν να καθοριστούν. Το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιείται.
 • Η τιμή μητρώου EnableBigLba είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν έχετε BIOS συμβατό με LBA 48 bit και η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου δεν υπερβαίνει τα 137 GB.

  Εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ATAPI LBA 48 bit, κάνοντας επεξεργασία της ρύθμισης μητρώου, αλλά δεν έχετε ούτε BIOS συμβατό με LBA 48 bit ούτε σκληρό δίσκο με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 137 GB, δεν θα έχετε αλλάξει το σύστημα. Ο σκληρός δίσκος εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένας συνήθης σκληρός δίσκος.
 • Η τιμή μητρώου EnableBigLba είναι ενεργοποιημένη χωρίς BIOS συμβατό με LBA 48-bit, όμως διαθέτετε σκληρό δίσκο με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 137 GB.

  Εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ATAPI 48 bit στο μητρώο και έχετε σκληρό δίσκο με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 137 GB, αλλά δεν διαθέτετε BIOS συμβατό με LBA 48 bit, μόνο τα πρώτα 137 GB του σκληρού δίσκου θα είναι καθορίσιμα. Το υπόλοιπο του σκληρού δίσκου δεν χρησιμοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη LBA 48 bit, χρησιμοποιώντας μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση με το εργαλείο προετοιμασίας συστήματος System Preparation (Sysprep) της Microsoft, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιγράψτε το παρακάτω κείμενο στο Σημειωματάριο (Notepad) και αποθηκεύστε το κείμενο ως αρχείο 48bitLba.inf:

  [version]
  signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE


  [DefaultInstall]
  AddReg=48bitlba.Add.Reg

  [48bitlba.Add.Reg]
  HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Δημιουργήστε ένα αρχείο με το όνομα Cmdlines.txt το οποίο θα περιλαμβάνει τις εξής γραμμές:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Εντοπίστε το φάκελο Sysprep\I386 στο είδωλο της Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep) και δημιουργήστε έναν υποφάκελο $OEM$ μέσα σε αυτόν τον φάκελο.
 4. Αντιγράψτε τα αρχεία 48bitlba.inf και Cmdlines.txt στο φάκελο Sysprep\I386\$OEM$.
 5. Στο αρχείο Sysprep.inf, προσθέστε ένα κλειδί με το όνομα
  InstallFilesPath στην ενότητα [Unattended]. Το κλειδί αυτό πρέπει να έχει την εξής τιμή: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Για να προσθέσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις στο φάκελο Images που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Riprep.exe, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο διακομιστή απομακρυσμένης εγκατάστασης που περιέχει το είδωλο Riprep, δημιουργήστε ένα φάκελο Sysprep\I386\$OEM$ στον ακόλουθο φάκελο:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
  Σημείωση Η λέξη Language είναι English για την αγγλική γλώσσα και Riprep_dir_name είναι το μοναδικό όνομα το οποίο επιλέξατε για το είδωλο Riprep.
 2. Αντιγράψτε τα αρχεία 48bitlba.inf και Cmdlines.txt στο φάκελο $OEM$.
 3. Τροποποιήστε το αρχείο Riprep.sif (και οποιαδήποτε άλλα αρχεία προτύπων για αυτό το είδωλο Riprep που δημιουργήσατε) στον εξής φάκελο:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
  Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε τις τιμές OemPreinstall και InstallFilesPath:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Κλείστε και στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο.
Τα OEMs μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτήν την υποστήριξη, χρησιμοποιώντας το Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο OEM Preinstallation Kit ή στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 303013 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια