Οι προσθήκες τύπου Netscape δεν λειτουργούν μετά την αναβάθμιση σε Internet Explorer

Συμπτώματα

Οι προσθήκες τύπου Netscape δεν λειτουργούν όταν γίνει αναβάθμιση του Internet Explorer με εγκατάσταση κάποιου από τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω.

Μερικά παραδείγματα προσθηκών τύπου Netscape είναι το Quick Time της Apple Computer, Inc., το Finale MusicViewer της Coda Music Technology και το AlternaTIFF της Medical Informatics Engineering.

Αιτία

Οι εκδόσεις του Internet Explorer που αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζουν προσθήκες τύπου Netscape.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της προσθήκης τύπου Netscape για να μάθετε εάν ο κατασκευαστής διαθέτει κάποια έκδοση του στοιχείου που βασίζεται στις τεχνολογίες ActiveX. Η Apple παρέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, το οποίο επαναφέρει την προσθήκη QuickTime για τις εκδόσεις 5.5 SP2 και 6 του Internet Explorer. Ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Apple στο Web για τη λήψη και εγκατάσταση αυτού του στοιχείου ελέγχου: Πληροφορίες για προγραμματιστές σχετικά με την προσθήκη QuickTime ActiveX της Apple Computer, Inc. υπάρχουν στην ακόλουθη τοποθεσία της Apple στο Web:

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι εκδόσεις του Internet Explorer, που αναφέρονται παραπάνω, εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις ετικέτες Embed και Object, καθώς και την τεχνολογία Active X. Οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ετικέτα Embed για στοιχεία που βασίζονται στις τεχνολογίες ActiveX, όπως συμβαίνει από τότε που κυκλοφόρησε ο Internet Explorer 3. Μερικά παραδείγματα είναι τα προϊόντα Flash και Shockwave της Macromedia, καθώς και ο SVG Viewer της Adobe Systems. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες Embed και Object και την τεχνολογία ActiveX, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από προμηθευτές που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 303401 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια