ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ερώτημα MDX επιστρέφει εσφαλμένα αποτελέσματα κατά την εκτέλεσή του με επιλέξτε μόνο μετά από μια πρόταση UPDATE ΚΎΒΟΥ σε ΑΑΠ 2012 ή ΑΑΠ 2014

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε ανάλυση υπηρεσία 2012 του Microsoft SQL Server (ΑΑΠ 2012) ή υπηρεσία 2014 ανάλυσης του SQL Server (ΑΑΠ 2014). Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX) με επιλέξτε μόνο των διαφορετικών granularities μετά από μια πρόταση UPDATE ΚΎΒΟΥ, το ερώτημα επιστρέφει εσφαλμένα αποτελέσματα για ορισμένα μέτρα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στις παρακάτω αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:

Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL ServerΚατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3042077 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια