Απαιτήσεις συστήματος για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows 2000

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314865 .
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τoν Windows Server 2003, ανατρέξτε στο άρθρο
814617 .
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Windows Vista, ανατρέξτε στο άρθρο
919183 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις απαιτήσεις συστήματος για τα λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows 2000 Professional, του Windows 2000 Server και του Windows 2000 Advanced Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στις τοποθεσίες της Microsoft στο Web και στα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο.

Απαιτήσεις συστήματος των Windows 2000 Professional

Πριν να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα επιτραπέζιων υπολογιστών των Windows 2000 Professional, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:
 • Μικροεπεξεργαστής Pentium 133 MHz ή ανώτερος (ή ισοδύναμος). Τα Windows 2000 Professional υποστηρίζουν μέχρι δύο επεξεργαστές σε έναν υπολογιστή.
 • Συνιστώμενη ελάχιστη μνήμη RAM 64 MB. Μνήμη RAM 32 MB είναι η ελάχιστη που υποστηρίζεται. Μνήμη RAM 4 GB είναι η μέγιστη.
 • Σκληρός δίσκος 2 GB με 650 MB ελεύθερο χώρο. Απαιτείται πρόσθετος ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο, εάν κάνετε εγκατάσταση μέσω δικτύου.
 • Οθόνης VGA ή υψηλότερης ανάλυσης.
 • Πληκτρολόγιο.
 • Ποντίκι ή άλλη συμβατή συσκευή κατάδειξης (προαιρετικά).
Για εγκατάσταση μέσω CD-ROM:
 • Μονάδα CD ή DVD
 • Μονάδα δισκέτας υψηλής πυκνότητας 3,5 ιντσών, εκτός αν η μονάδα CD υποστηρίζει την εκκίνηση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) από CD
Για εγκατάσταση μέσω δικτύου:
 • Προσαρμογέας δικτύου συμβατός με τα Windows 2000 και ανάλογο καλώδιο (Ανατρέξτε στη "Λίστα συμβατότητας υλικού" (Hcl.txt) στο φάκελο "Υποστήριξη" (Support) στο CD των Windows 2000 Professional)
 • Πραγματοποιήστε πρόσβαση στο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου που περιέχει τα αρχεία του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Απαιτήσεις συστήματος του Windows 2000 Server

Πριν να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα διακομιστή του Windows 2000 Server, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:
 • Επεξεργαστής CPU Pentium 133 MHz ή ανώτερος. Υποστηρίζονται μέχρι τέσσερις επεξεργαστές CPU ανά υπολογιστή.
 • Συνιστώμενη ελάχιστη μνήμη RAM 256 MB. 128 MB είναι η ελάχιστη που υποστηρίζεται. 4 GB είναι η μέγιστη που υποστηρίζεται.
 • Ένα διαμέρισμα σκληρού δίσκου που έχει επαρκή ελεύθερο χώρο για να διευθετήσει τη διαδικασία του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Η ελάχιστη ποσότητα δίσκου που απαιτείται θα είναι περίπου 1 GB. Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χώρος, ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες:
  • Όσο περισσότερα στοιχεία θέλετε να εγκαταστήσετε, τόσο περισσότερο χώρο πρέπει να έχετε.
  • Το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται: Το FAT απαιτεί 100-200 MB περισσότερο ελεύθερο χώρο στο δίσκο σε σύγκριση με άλλα συστήματα αρχείων.
  • Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για εγκατάσταση: εάν η εγκατάσταση γίνεται μέσω δικτύου, πρέπει να έχετε 100-200 MB περισσότερο χώρο σε σύγκριση με την εγκατάσταση από το CD-ROM. (Πρέπει να είναι διαθέσιμα περισσότερα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης στη διάρκεια της εγκατάστασης μέσω δικτύου.)
  • Το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης.
  • Μια αναβάθμιση θα μπορούσε να απαιτεί πολύ περισσότερο χώρο από μια νέα εγκατάσταση. Καθώς προστίθεται η λειτουργικότητα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, η υπάρχουσα βάση δεδομένων λογαριασμών χρηστών μπορεί να αναπτυχθεί έως και δεκαπλάσια κατά την αναβάθμιση.
  Σημείωση Η διαδικασία προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) απαιτεί τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο που περιγράφεται. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), ο πραγματικός χώρος στον σκληρό δίσκο που χρησιμοποιείται για το λειτουργικό σύστημα (αυτός ο χώρος στον σκληρό δίσκο δεν περιλαμβάνει τους λογαριασμούς χρηστών) είναι συνήθως λιγότερος από τον ελεύθερο χώρο που απαιτείται για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), ανάλογα με τα στοιχεία συστήματος που εγκαθίστανται.
 • Οθόνης VGA ή υψηλότερης ανάλυσης.
 • Πληκτρολόγιο.
 • Ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης (προαιρετικά).
Για εγκατάσταση μέσω CD-ROM:
 • Μια μονάδα CD ή DVD.
 • Μονάδα δισκέτας υψηλής πυκνότητας 3,5 ιντσών, αν σχεδιάζετε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από τα μέσα προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) και το σύστημα δεν υποστηρίζει την εκκίνηση του υπολογιστή από το CD-ROM. Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει ενεργό λειτουργικό σύστημα και δεν υποστηρίζει εκκίνηση από το CD-ROM, πρέπει να έχετε μονάδα δισκέτας υψηλής πυκνότητας 3,5 ιντσών.
Για εγκατάσταση μέσω δικτύου:
 • Ένας ή περισσότεροι προσαρμογείς δικτύου συμβατοί με τα Windows 2000 και ανάλογα καλώδια. Ανατρέξτε στη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL - Hcl.txt), που βρίσκεται στο CD-ROM των Windows 2000 στο φάκελο "Υποστήριξη" (Support).
 • Ένας διακομιστής από τον οποίο προσφέρεται πρόσβαση δικτύου για τα αρχεία του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Απαιτήσεις συστήματος του Windows 2000 Advanced Server

Πριν να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα διακομιστή του Windows 2000 Advanced Server, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:
 • Επεξεργαστής CPU Pentium 133 MHz ή ανώτερος. Υποστηρίζονται μέχρι οκτώ επεξεργαστές CPU ανά υπολογιστή.
 • Συνιστώμενη ελάχιστη μνήμη RAM 256 MB. 128 MB είναι η ελάχιστη που υποστηρίζεται. 8 GB είναι η μέγιστη που υποστηρίζεται.
 • Ένα διαμέρισμα σκληρού δίσκου που έχει επαρκή ελεύθερο χώρο για να διευθετήσει τη διαδικασία του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Η ελάχιστη ποσότητα δίσκου που απαιτείται θα είναι περίπου 1 GB. Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χώρος, ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες:
  • Όσο περισσότερα στοιχεία θέλετε να εγκαταστήσετε, τόσο περισσότερο χώρο πρέπει να έχετε.
  • Το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται: Το FAT απαιτεί 100-200 MB περισσότερο ελεύθερο χώρο στο δίσκο σε σύγκριση με άλλα συστήματα αρχείων.
  • Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για εγκατάσταση: εάν η εγκατάσταση γίνεται μέσω δικτύου, πρέπει να έχετε 100-200 MB περισσότερο χώρο σε σύγκριση με την εγκατάσταση από το CD-ROM. (Πρέπει να είναι διαθέσιμα περισσότερα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης στη διάρκεια της εγκατάστασης μέσω δικτύου.)
  • Το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης.
  • Μια αναβάθμιση θα μπορούσε να απαιτεί πολύ περισσότερο χώρο από μια νέα εγκατάσταση. Καθώς προστίθεται η λειτουργικότητα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, η υπάρχουσα βάση δεδομένων λογαριασμών χρηστών μπορεί να αναπτυχθεί έως και δεκαπλάσια κατά την αναβάθμιση.
  Σημείωση Η διαδικασία προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) απαιτεί τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο που περιγράφεται. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), ο πραγματικός χώρος στον σκληρό δίσκο που χρησιμοποιείται για το λειτουργικό σύστημα (αυτός ο χώρος στον σκληρό δίσκο δεν περιλαμβάνει τους λογαριασμούς χρηστών) είναι συνήθως λιγότερος από τον ελεύθερο χώρο που απαιτείται για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), ανάλογα με τα στοιχεία συστήματος που εγκαθίστανται.
 • Οθόνης VGA ή υψηλότερης ανάλυσης.
 • Πληκτρολόγιο.
 • Ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης (προαιρετικά).
Για εγκατάσταση μέσω CD-ROM:
 • Μια μονάδα CD ή DVD.
 • Μονάδα δισκέτας υψηλής πυκνότητας 3,5 ιντσών, αν σχεδιάζετε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από τα μέσα προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) και το σύστημα δεν υποστηρίζει την εκκίνηση του υπολογιστή από το CD-ROM. Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει ενεργό λειτουργικό σύστημα και δεν υποστηρίζει εκκίνηση από το CD-ROM, πρέπει να έχετε μονάδα δισκέτας υψηλής πυκνότητας 3,5 ιντσών.
Για εγκατάσταση μέσω δικτύου:
 • Ένας ή περισσότεροι προσαρμογείς δικτύου συμβατοί με τα Windows 2000 και ανάλογα καλώδια. Ανατρέξτε στη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL - Hcl.txt), που βρίσκεται στο CD-ROM των Windows 2000 στο φάκελο "Υποστήριξη" (Support).
 • Ένας διακομιστής από τον οποίο προσφέρεται πρόσβαση δικτύου για τα αρχεία του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows 2000 Professional, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows 2000 Server, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304297 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια