Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) για να εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες

Περίληψη

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες συσκευής οι οποίες δεν εμφανίζονται συνήθως στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) ώστε να εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) ώστε να εμφανίζει λεπτομέρειες:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd.exe και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Πληκτρολογήστε set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε start devmgmt.msc και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. Στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), στις ιδιότητες μιας συσκευής πρέπει τώρα να υπάρχει μια καρτέλα Λεπτομέρειες (Details), η οποία περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
Μπορείτε να προβάλετε την καρτέλα Λεπτομέρειες (Details) για να δείτε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:
 • Αναγνωριστικό εμφάνισης συσκευής (Device Instance ID)
 • Αναγνωριστικά υλικού (Hardware IDs)
 • Συμβατά αναγνωριστικά (Compatible IDs)
 • Συμφωνία αναγνωριστικού συσκευής (Matching Device ID)
 • Υπηρεσία (Service)
 • Απαρίθμηση (Enumerator)
 • Δυνατότητες (Capabilities)
 • Σημαίες Devnode (Devnode Flags)
 • ConfigFlags (ConfigFlags)
 • CSConfigFlags (CSConfigFlags)
 • Σχέσεις εξαγωγής (Ejection Relations)
 • Σχέσεις κατάργησης (Removal Relations)
 • Σχέσεις διαύλου (Bus Relations)
 • Επάνω φίλτρα συσκευής (Device Upper Filters)
 • Κάτω φίλτρα συσκευής (Device Lower Filters)
 • Επάνω φίλτρα κλάσης (Class Upper Filters)
 • Κάτω φίλτρα κλάσης (Class Lower Filters)
 • Πρόγραμμα εγκατάστασης κλάσης (Class Installer)
 • Συνεγκαταστάσεις κλάσης (Class Coinstallers)
 • Συνεγκαταστάσεις συσκευής (Device Coinstallers)
 • Έκδοση υλικολογισμικού (Firmware Revision)
 • Τρέχουσα κατάσταση ενέργειας (Current Power State)
 • Δυνατότητες ενέργειας (Power Capabilities)
 • Απεικονίσεις κατάστασης ενέργειας (Power State Mappings)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι συμπληρωμένες όλες αυτές οι ιδιότητες για κάθε συσκευή. Με άλλα λόγια, παρόλο που παρατίθενται όλες αυτές οι ιδιότητες, μερικές μπορεί να μην περιέχουν πληροφορίες όταν προβάλλετε μια συγκεκριμένη συσκευή.

Για πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά σχετικά θέματα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

283658 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διαχείριση συσκευών στα Windows XP
244601 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών που αναγράφονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
125174 Εξήγηση των κωδικών σφαλμάτων που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304514 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια