Υπολογιστής με μνήμη RAM μεγαλύτερη από 1,5 GB ενδέχεται να πραγματοποιεί συνεχείς επανεκκινήσεις

Συμπτώματα

Εάν ο υπολογιστής σας έχει μνήμη (RAM) μεγαλύτερη από 1,5 gigabyte (GB), ενδέχεται να πραγματοποιεί συνεχώς επανεκκίνηση, όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε τα Windows Millennium Edition (Me) ή τα Windows 98.


Επίσης, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Me ή τα Windows 98 με εγκατεστημένη μνήμη RAM μεγαλύτερη από 1,5 GB, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται ("κολλάει") ή να κάνει συνεχώς επανεκκίνηση.

Αιτία

Τα Windows Me και τα Windows 98 δεν έχουν σχεδιαστεί να χειρίζονται μνήμη RAM μεγαλύτερη από 1 GB. Πάνω από 1 GB μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή αστάθεια του συστήματος.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στην ενότητα [386enh] του αρχείου System.ini:
MaxPhysPage=40000
Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται στο 1 GB το μέγεθος φυσικής μνήμης RAM στην οποία τα Windows θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση. Για να προσθέσετε αυτή τη γραμμή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου (όπως το Σημειωματάριο (Notepad)), για να ανοίξετε το αρχείο System.ini στο φάκελο Windows.
  2. Προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στην ενότητα [386Enh] του αρχείου:
    MaxPhysPage=40000
  3. Αποθηκεύστε το αρχείο και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση MaxPhysPage, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
181862 Καθορισμός της διαθέσιμης μνήμης RAM στα Windows μέσω της καταχώρησης MaxPhysPage

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς μνήμης στα Windows Me και στα Windows 98, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
253912 Μηνύματα λάθους "Η μνήμη δεν επαρκεί" όταν έχει εγκατασταθεί μεγάλη ποσότητα μνήμης RAM
184447 Μήνυμα λάθους: Η μνήμη δεν επαρκεί για την προετοιμασία των Windows
Σημειώστε ότι η μείωση του μεγέθους της VCache, όπως αναφέρεται στο Q253912, δεν επιλύει το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304943 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια