Οι δέσμες ενεργειών δεν εκτελούνται πριν ξεκινήσει η Εξερεύνηση των Windows παρόλο που η ρύθμιση "Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών σύνδεσης με σύγχρονο τρόπο" (Run Logon Scripts Synchronously) είναι ενεργοποιημένη

Συμπτώματα

Αφού ενεργοποιήσετε την ρύθμιση πολιτικής Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών σύνδεσης με σύγχρονο τρόπο (Run Logon Scripts Synchronously), η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) ανοίγει πριν να εκτελεστεί η δέσμη ενεργειών. Η καρτέλα Επεξήγηση (Explain) στην ρύθμιση Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών σύνδεσης με σύγχρονο τρόπο (Run logon scripts synchronously) περιγράφει τη ρύθμιση ως εξής:
Ρυθμίζει το σύστημα, ώστε να περιμένει τον τερματισμό της εκτέλεσης των δεσμών ενεργειών σύνδεσης, πριν να ξεκινήσει το πρόγραμμα διασύνδεσης της Εξερεύνησης των Windows και να δημιουργήσει την επιφάνεια εργασίας. (Directs the system to wait for the logon scripts to finish running before it starts the Windows Explorer interface program and creates the desktop.)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η βελτίωση των επιδόσεων σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στα Windows XP. Αυτή η βελτίωση ρυθμίζει τον υπολογιστή να μην περιμένει την επεξεργασία της Πολιτικής ομάδας πριν από την προετοιμασία του περιβάλλοντος του χρήστη.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε τη βελτίωση επιδόσεων σύνδεσης ενεργοποιώντας τη ρύθμιση Πολιτικής ομάδας Πάντα αναμονή για το δίκτυο κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και τη σύνδεση του χρήστη (Always wait for the network at computer startup and logon):
 1. Ανοίξτε το κατάλληλο αντικείμενο πολιτικής ομάδας για τον υπολογιστή ή τους υπολογιστές στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε την αλλαγή.
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ για να αναπτύξετε τα εξής στοιχεία:
  • Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration)
  • Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates)
  • Σύστημα (System)
  • Σύνδεση (Logon)

 3. Κάντε διπλό κλικ στη ρύθμιση Πάντα αναμονή για το δίκτυο κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και τη σύνδεση του χρήστη (Always wait for the network at computer startup and logon).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργός (Enable) και στη συνέχεια κλικ στο κουμπί OK.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304970 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Νοε 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια