Υποστήριξη LBA 48 Bit για μονάδες δίσκου ATAPI στα Windows 2000

Συμπτώματα

Το Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) και παλαιότερες εκδόσεις των Windows 2000 δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα LBA (Logical Block Addressing) 48 bit, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ATA/ATAPI 6.0.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, θα πρέπει να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο Service Pack των Windows 2000. Για επιπλέον πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά αρχείου ή νεότερα:

Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Μέγεθος Όνομα αρχείου
------------------------------------------------------------
10/19/2001 01:42 PM 5.0.2195.4529 86.768 Atapi.sys
04/19/2002 05:43 PM 214.938 Update.inf

Οι ακόλουθες συνθήκες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της υποστήριξης LBA 48 bit για ATAPI:
 • Ένας υπολογιστής με εγκατεστημένο BIOS (Basic Input/Output System) που να είναι συμβατό με LBA 48 bit.
 • Ένας υπολογιστής με σκληρό δίσκο χωρητικότητας μεγαλύτερης από 137 GB.
 • Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη στο μητρώο των Windows προσθέτοντας ή αλλάζοντας την τιμή μητρώου EnableBigLba σε 1 στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη LBA 48 bit μεγάλου δίσκου στο μητρώο:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value) και στη συνέχεια προσθέστε την εξής τιμή μητρώου:
  Όνομα τιμής: EnableBigLba
  Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
  Δεδομένα τιμής: 0x1
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη LBA 48 bit για ATAPI μέσω της επεξεργασίας του προηγούμενου κλειδιού μητρώου, αλλά το σύστημά σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενδέχεται να παρατηρήσετε τις ακόλουθες συμπεριφορές:

 • Τα λειτουργικά συστήματα που δεν έχουν ενεργοποιημένη από προεπιλογή την υποστήριξη LBA 48 bit (όπως τα Microsoft Windows 98, τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ή τα Windows 2000) και είναι εγκατεστημένα σε ένα διαμέρισμα που εκτείνεται πέρα από το όριο του LBA 28 bit (137GB) θα αντιμετωπίσουν καταστροφή ή απώλεια δεδομένων.
 • Η εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων που δεν έχουν ενεργοποιημένη την υποστήριξη LBA 48 bit από προεπιλογή (όπως τα Windows 98, τα Windows Me ή τα Windows 2000) σε ένα διαμέρισμα που εκτείνεται πέρα από το όριο του LBA 28 bit (137 GB) αποτυγχάνει και αφήνει έναν προσωρινό φάκελο εγκατάστασης.
 • Εάν κάνετε εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων που ενεργοποιούν το LBA 48 bit πριν από την εγκατάσταση του Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), θα δημιουργηθεί αυτόματα το κατάλληλο κλειδί μητρώου στη διάρκεια της εγκατάστασης του SP3, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα των δεδομένων του σκληρού δίσκου.
 • Μετά την ενεργοποίηση της υποστήριξης LBA 48 bit με την προσθήκη του κατάλληλου κλειδιού μητρώου, ενδέχεται να προκύψει καταστροφή δεδομένων, εάν καταργήσετε το κλειδί μητρώου ή καταργήσετε (απεγκαταστήσετε) το SP3 για Windows 2000.
 • Εάν εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο των Windows 2000 που περιλαμβάνει το SP3 (με ενσωματωμένο το SP3) σε μεγάλο σκληρό δίσκο που έχει ήδη προδιαμορφωθεί χρησιμοποιώντας ένα λειτουργικό σύστημα με ενεργοποιημένη την υποστήριξη LBA 48 bit, το υποσύστημα ATAPI ενδέχεται να αναφέρει ότι ο χώρος στο δίσκο είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι δυνατό να καθοριστεί χωρίς την υποστήριξη LBA 48 bit (μεγαλύτερος από 137 GB κατά προσέγγιση ) στη διάρκεια του τμήματος λειτουργίας κειμένου του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες πίνακα διαμερισμάτων του σκληρού δίσκου έχουν ήδη δημιουργηθεί. Για να διορθώσετε τις εσφαλμένες πληροφορίες δίσκου, διαγράψτε το διαμέρισμα χρησιμοποιώντας είτε ένα βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας διαμερισμάτων δίσκου είτε διαγράφοντας και, στη συνέχεια, δημιουργώντας ξανά το διαμέρισμα στη διάρκεια του τμήματος λειτουργίας κειμένου του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Μετά τη δημιουργία του νέου διαμερίσματος, τερματίστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) πατώντας το πλήκτρο F3 και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της διαδικασίας εγκατάστασης των Windows. Το υποσύστημα ATAPI εμφανίζει τώρα περίπου 137 GB χώρου στο δίσκο.
 • Η τιμή μητρώου EnableBigLba είναι απενεργοποιημένη:

  Εάν έχετε BIOS συμβατό με 48 bit που μπορεί να υποστηρίξει σκληρό δίσκο με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 137 GB, μπορούν να καθοριστούν μόνο τα πρώτα 137 GB του σκληρού δίσκου. Το υπόλοιπο του σκληρού δίσκου δεν χρησιμοποιείται.
 • Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί στο πρώτο διαμέρισμα που είναι μικρότερο ή ίσο με 137 GB, όταν είναι ενεργοποιημένη η τιμή μητρώου EnableBigLba, αλλά δεν έχετε BIOS συμβατό με LBA 48 bit.

  Εάν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη LBA 48 bit για ATAPI μέσω της επεξεργασίας της ρύθμισης μητρώου, αλλά δεν διαθέτετε BIOS που να είναι συμβατό με LBA 48 bit, ούτε σκληρό δίσκο με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 137 GB, ο σκληρός δίσκος εξακολουθεί να λειτουργεί ως τυπικός σκληρός δίσκος με καθορίσιμο όριο τα 137 GB.
 • Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στο πρώτο διαμέρισμα που είναι μικρότερο ή ίσο με 137 GB και ο υπόλοιπος σκληρός δίσκος πρέπει να είναι χωρισμένος σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα, όταν είναι ενεργοποιημένη η τιμή μητρώου EnableBigLba σε έναν υπολογιστή με BIOS που δεν είναι συμβατό με LBA 48 bit, ο οποίος έχει σκληρό δίσκο με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 137 GB.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 3 των Windows 2000.Σημαντικό Αν και το LBA 48 bit περιλαμβάνεται στο Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) και σε νεότερες εκδόσεις, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση της αλλαγής μητρώου που περιγράφεται στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" (Resolution) αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης για τον Windows 2000 Datacenter Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
265173 Το πρόγραμμα Datacenter και το προϊόν διακομιστή Windows 2000 Datacenter Server
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης πολλών επειγουσών επιδιορθώσεων με μία επανεκκίνηση, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
296861 Τρόπος εγκατάστασης πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ή επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows με μία μόνο επανεκκίνηση
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ταυτόχρονη εγκατάσταση των Windows 2000 και των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
249149 Εγκατάσταση των Microsoft Windows 2000 και των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305098 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Μαρ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια