Τρόπος προσδιορισμού του φακέλου στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού του φακέλου στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Windows 95/Windows 98/Windows Millennium Edition

Εάν χρησιμοποιείτε Windows 95, Windows 98, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) ή Windows Millennium Edition (Me), χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών MS-DOS (MS-DOS Prompt).
 2. Πληκτρολογήστε cd %windir% και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Σημειώστε τον τρέχοντα φάκελο. Αυτός είναι ο φάκελος όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.
 4. Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να κλείσετε το παράθυρο της γραμμής εντολών.

Μέθοδος 2

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε notepad c:\msdos.sys και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Αναζητήστε τη γραμμή που ξεκινά με "Windir=". Αυτή η γραμμή αναγράφει το φάκελο όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.

Μέθοδος 3

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε command και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Πληκτρολογήστε set και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Αναζητήστε τη γραμμή που ξεκινά με "Windir=". Αυτή η γραμμή αναγράφει το φάκελο όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.

Windows 2000

Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 2000, χρησιμοποιήστε κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Πληκτρολογήστε set και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Αναζητήστε τη γραμμή που ξεκινά με "Windir=". Αυτή η γραμμή αναγράφει το φάκελο όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.

Μέθοδος 2

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables).
 5. Στην ενότητα Μεταβλητές συστήματος (System Variables), σημειώστε την καταχώρηση "Windir=". Αυτή η καταχώρηση αναγράφει το φάκελο όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305792 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Μαρ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια