Πώς να δηλώσετε έναν πίνακα δεικτών σε συναρτήσεις σε Visual C++

Σημείωση Microsoft Visual C++ .NET 2002 και Microsoft Visual C++ .NET 2003 υποστήριξη μοντέλου σημαίνει ότι τόσο ο διαχειριζόμενος κώδικας που παρέχεται από το Microsoft .NET Framework και μη διαχειριζόμενη Microsoft Windows εγγενή κώδικα μοντέλο. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για μη διαχειριζόμενο κώδικα Visual C++. Microsoft Visual C++ 2005 υποστηρίζει το μοντέλο διαχειριζόμενου κώδικα που παρέχεται από το Microsoft .NET Framework και το μη διαχειριζόμενο μοντέλο εγγενή κώδικα Microsoft Windows.

Σύνοψη

Το παρακάτω δείγμα δείχνει την δημιουργία ενός πίνακα που περιέχει τη συνάρτηση διευθύνσεις και καλεί αυτές τις λειτουργίες.

Δείγμα κώδικα

/* * Compile options needed: none
*/

#include <stdio.h>

void test1();
void test2(); /* Prototypes */
void test3();

/* array with three functions */
void (*functptr[])() = { test1, test2, test3 } ;

void main()
{
(*functptr[0])(); /* Call first function */
(*functptr[1])(); /* Call second function */
(*functptr[2])(); /* Call third function */
}

void test1()
{
printf("hello 0\n");
}

void test2()
{
printf("hello 1\n");
}

void test3()
{
printf("hello 2\n");
}

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 30580 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια