Τρόπος επιδιόρθωσης της αντιστοίχισης των υπηρεσιών IIS μετά την κατάργηση και την επανεγκατάσταση των IIS

Περίληψη

Αφού εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework Software Development Kit (SDK) ή τα προγράμματα Microsoft Visual Studio .NET 2002, Visual Studio .NET 2003 ή Visual Studio 2005, οι αντιστοιχίσεις των υπηρεσιών IIS δημιουργούνται για να συσχετίσουν τις νέες επεκτάσεις του αρχείου και τις ρυθμίσεις για ASP.NET. Εάν δεν εγκαταστήσατε τις υπηρεσίες IIS, όταν εκτελέσατε την εγκατάσταση SDK ή Visual Studio ή εάν έχετε απεγκαταστήσει και επανεγκαταστήσει τις υπηρεσίες IIS, αφού εκτελέσατε την εγκατάσταση SDK ή Visual Studio, αυτές οι ρυθμίσεις θα χαθούν. Παρουσιάζεται απρόβλεπτη συμπεριφορά κατά την προσπάθεια προβολής σελίδων ASP.NET.

Κατά την προσπάθεια δημιουργίας νέας εφαρμογής ASP.NET Web στο Visual Studio .NET 2003, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Visual Studio .NET has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να επιδιορθώσετε τις αντιστοιχίσεις υπηρεσιών IIS για το ASP.NET, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Aspnet_regiis.exe:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  2. Στο πλαίσιο κειμένου Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα και πατήστε το πλήκτρο ENTER:
    "%windir%\Microsoft.NET\Framework\έκδοση\aspnet_regiis.exe" -i
    Σε αυτήν τη διαδρομή, έκδοσηαναπαριστά τον αριθμό έκδοσης του .NET Framework που έχετε εγκαταστήσει στο διακομιστή σας. Κατά την πληκτρολόγηση της εντολής, πρέπει να αντικαταστήσετε αυτό το σύμβολο κράτησης θέσης με τον πραγματικό αριθμό έκδοσης.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα Aspnet_regiis.exe, εκτελέστε αυτό το αρχείο .exe με όρισμα -?.

Για την περιγραφή των συμπτωμάτων τα οποία συνδέονται συνήθως με τις αντιστοιχίσεις εφαρμογών ASP.NET και υπηρεσιών IIS που δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325093 Οι σελίδες ASP.NET εμφανίζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά επειδή δεν γίνεται επεξεργασία του κώδικα διακομιστή

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306005 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια