Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καταστροφής σε βάση δεδομένων της Microsoft Access

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 97, ανατρέξτε στο άρθρο
306829 .
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 2002, ανατρέξτε στο άρθρο
304701 .
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 2003, ανατρέξτε στο άρθρο
824271 .
Αρχάριοι χρήστες: Απαιτείται γνώση του περιβάλλοντος εργασίας σε υπολογιστές για ένα χρήστη.

Αυτό το άρθρο αφορά μόνο βάσεις δεδομένων της Microsoft Access (.mdb).

Περίληψη

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να καταστραφεί μια βάση δεδομένων της Microsoft Access. Αυτό το άρθρο παρέχει μια λίστα αναφορών στα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που μπορεί να σας βοηθήσουν στην επίλυση ζητημάτων καταστροφής της βάσης δεδομένων σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων και αποτροπή καταστροφής των βάσεων δεδομένων

Το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) παρέχει τα βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ακολουθούν οι μηχανικοί υποστήριξης, όταν προσπαθούν να ανακτήσουν μια κατεστραμμένη βάση δεδομένων.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επιδιόρθωση μιας βάσης δεδομένων της Access, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
209137 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων και επιδιόρθωσης μιας κατεστραμμένης βάσης δεδομένων Jet 4.0 στην Access 2000

Το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της (Knowledge Base) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποτροπή καταστροφών σε βάσεις δεδομένων της Microsoft Jet 4.0.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ελαχιστοποίηση της καταστροφής μιας βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300216 Τρόπος διατήρησης μιας βάσης δεδομένων Jet 4.0 σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας στην Access 2000

Πρόσθετοι πόροι για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) ενδέχεται να σας βοηθήσου περισσότερο για να αντιμετωπίσετε προβληματικά αρχεία βάσεων δεδομένων.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση απροσδόκητου σφάλματος κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
277924 ACC2000: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα 35012" (Unexpected Error 35012) κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα σφάλμα κατεστραμμένου έργου κατά την προσπάθεια μετατροπής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
248960 ACC2000: Μήνυμα λάθους: "Το έργο της Visual Basic for Applications στη βάση δεδομένων είναι κατεστραμμένο" (Visual Basic for Applications Project in This Database Is Corrupt)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σφάλματα μη έγκυρης σελίδας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
208488 ACC2000: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων για σφάλματα μη έγκυρης σελίδας στη Microsoft Access 2000
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καταστροφή έργου σε μια βάση δεδομένων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
280433 ACC2000: Μη αναμενόμενη καταστροφή έργου σε βάση δεδομένων της Access
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με σφάλματα μετατροπής με μεγάλο αριθμό φορμών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
225949 ACC2000: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά τη μετατροπή μιας βάσης δεδομένων η οποία έχει μεγάλο αριθμό φορμών με λειτουργικές μονάδες

Ανάκτηση δεδομένων (Data Recovery)

Τα ακόλουθα μπορεί να σας βοηθήσουν, όταν προσπαθείτε να ανακτήσετε δεδομένα από μια κατεστραμμένη βάση δεδομένων της Access.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων από έναν κατεστραμμένο πίνακα, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
247771 Τρόπος ανάκτησης δεδομένων από έναν κατεστραμμένο πίνακα βάσεων δεδομένων ή έναν κατεστραμμένο πίνακα βάσεων δεδομένων των προγραμμάτων Access 2000, Access 2002 ή Access 2003

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων από έναν κατεστραμμένο πίνακα χρησιμοποιώντας το MSQuery, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304561 ACC2000: Τρόπος χρήσης του MS Query για την ανάκτηση δεδομένων από μια κατεστραμμένη βάση δεδομένων Jet 4.0
Αφού ανατρέξετε στα άρθρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρατίθενται παραπάνω, εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ανακτήσετε τη βάση δεδομένων, ίσως να υπάρχει ακόμα δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων σας.. Υπάρχουν πολλές άλλες εταιρείες που ειδικεύονται στην ανάκτηση δεδομένων.

Οι παρακάτω εταιρείες ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα. Ίσως μπορέσετε να βρείτε πρόσθετες εταιρείες που να ειδικεύονται στον τομέα αυτό κάνοντας αναζήτηση στο Internet (στα αγγλικά):

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τεχνική Υποστήριξη από τη Microsoft

Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας βοηθήσουν στην εκτέλεση των βημάτων που περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα άρθρα. Αν και μπορεί σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων της βάσης δεδομένων σας, η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μια βάση δεδομένων της Access είναι δυνατό να ανακτηθεί ή ότι τα δεδομένα είναι δυνατό να ανακτηθούν στη διάρκεια της διεργασίας αυτής. Επειδή κάποιος μηχανικός υποστήριξης θα εργάζεται με την βάση δεδομένων σας, η υποστήριξη αυτού του είδους θεωρείται ότι είναι επιπέδου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Επικοινωνία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Κόστος: $210 την ώρα, ελάχιστος χρόνος μία ώρα, μέγιστος χρόνος 40 ώρες.

Τηλεφωνικό περιστατικό: 800-936-5200 (όλα τα περιστατικά πρέπει να υποβάλλονται τηλεφωνικά)

Για να προχωρήσετε, θα χρεωθούν $210 στην πιστωτική σας κάρτα. Ένας μηχανικός υποστήριξης της Microsoft θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε 24 ώρες, για να συζητήσετε την εργασία που θέλετε να πραγματοποιηθεί. Σε αυτό το σημείο θα γίνει εκτίμηση των ωρών που θα χρειαστούν για το έργο. Εάν το έργο πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα, η πρόσθετη εργασία θα πραγματοποιηθεί βάσει σύμβασης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306204 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια