Τρόπος απενεργοποίησης της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop), χρησιμοποιώντας την "Πολιτική ομάδας" (Group Policy)

Περίληψη

Η "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop) είναι μια νέα δυνατότητα των Windows XP Professional, η οποία σας επιτρέπει να συνδέεστε με τον υπολογιστή σας από απόσταση και να εργάζεστε σαν να καθόσασταν στην κονσόλα. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απενεργοποίησης της δυνατότητας "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop), χρησιμοποιώντας την τοπική πολιτική ομάδας του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop) δεν είναι διαθέσιμη στα Windows XP Home Edition.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να χρησιμοποιήσετε την τοπική πολιτική ομάδας του υπολογιστή ώστε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop):
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας για την "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), κάντε κλικ για να αναπτύξετε το στοιχείο Ρυθμίσεις παραμέτρων υπολογιστή (Computer Configuration), έπειτα το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), στη συνέχεια το στοιχείο Στοιχεία των Windows (Windows Components) και, τέλος, κάντε κλικ για να αναπτύξετε το στοιχείο Terminal Services.
  3. Κάντε διπλό κλικ στην πολιτική Να συνδέονται χρήστες από μακριά χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Terminal Services (Allow users to connect remotely using Terminal Services).
  4. Ορίστε την πολιτική Ενεργοποίηση (Enabled) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε την "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop). Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη διαδικασία, η ακόλουθη διαδικασία θα παραβλεφθεί:

  1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απομακρυσμένη σύνδεση (Remote).
  3. Στην ενότητα "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή Να συνδέονται χρήστες από μακριά σε αυτόν τον υπολογιστή (Allow users to connect remotely to this computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop) είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή στα Windows XP Professional.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306300 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια