Αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής του Windows Media Player για Windows XP

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει βήματα και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής στο Windows Media Player για τα Windows XP.

Το Mplayer2 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση σχεδόν όλων των τύπων προβλημάτων που αφορούν το Windows Media Player. Το άρθρο αυτό περιγράφει πότε και πώς να το χρησιμοποιήσετε. Εάν παρουσιαστούν τα ίδια συμπτώματα με το Mplayer2 όπως με το Windows Media Player για τα Windows XP, τότε δεν πρόκειται για θέμα του Media Player. Πολύ πιθανώς είναι ζήτημα περιεχομένου ή προγράμματος οδήγησης στο σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής των τοπικών πολυμέσων

 • Προσδιορίστε αν είναι δυνατό να γίνει αναπαραγωγή κάποιου περιεχομένου. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή κανενός περιεχομένου, τότε το ζήτημα είναι σοβαρότερο.

  Σημείωση Για να ελέγξετε γνωστούς σωστούς τύπους αρχείων για το Windows Media Player, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  316992 Μορφές αρχείου πολυμέσων του Windows Media Player

 • Βεβαιωθείτε ότι τα πολυμέσα υποστηρίζονται.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  234019 Μήνυμα λάθους του Windows Media Player σχετικά με εσφαλμένη μορφή αρχείου

 • Εάν το πολυμέσο δημιουργεί σφάλμα που δηλώνει ότι δεν είναι δυνατό να γίνει λήψη κατάλληλου αποσυμπιεστή, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  291948 Windows Media Player για κωδικοποιητές που υποστηρίζονται από τα Windows XP

 • Προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το αρχείο με το Mplayer2:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
   mplayer2.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
  3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πολυμέσο που θέλετε.
 • Εκτελέστε το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX, καθώς το Windows Media Player εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το DirectX:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και κατόπιν πληκτρολογήστε
   dxdiag.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Στο Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool), κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δοκιμή του DirectDraw (Test DirectDraw).
  5. Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές του DirectDraw, κάντε κλικ στο κουμπί Δοκιμή του Direct3D (Test Direct3D).
   • Εάν το σύστημα δεν περνά τις δοκιμές του DirectDraw και του Direct3D, αυτό συνήθως δείχνει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα με τα προγράμματα οδήγησης οθόνης. Δεν θα είναι δυνατή η κανονική αναπαραγωγή περιεχομένου με το Windows Media Player.

  6. Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές οθόνης, κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχος (Sound) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δοκιμή του DirectSound (Test DirectSound).
   • Εάν το σύστημα δεν περνά τις δοκιμές του DirectSound, αυτό συνήθως δείχνει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα με τα προγράμματα οδήγησης της κάρτας ήχου. Δεν θα είναι δυνατή η κανονική αναπαραγωγή περιεχομένου με το Windows Media Player.

 • Αγοράστε ενημερωμένα, συμβατά με τα Windows XP προγράμματα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης για το σύστημα.
 • Αγοράστε ενημερωμένα, συμβατά με τα Windows XP προγράμματα οδήγησης κάρτας ήχου για το σύστημα.
 • Μειώστε την επιτάχυνση βίντεο στο Windows Media Player:
  1. Στο Windows Media Player, από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
  2. Στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance), στην περιοχή Επιτάχυνση βίντεο (Video Acceleration), μετακινήστε το ρυθμιστικό προς το στοιχείο Καθόλου (None) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Μειώστε την ανάλυση οθόνης και την ποιότητα χρωμάτων στις ρυθμίσεις οθόνης:
  1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και Θέματα (Appearance and Themes) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Οθόνη (Display) σε προβολή κατηγοριών (Category View) ή κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Οθόνη (Display) σε κλασική προβολή (Classic View).
  2. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), μετακινήστε το ρυθμιστικό ανάλυσης οθόνης στην τιμή 800 X 600.
  3. Επιλέξτε ποιότητα χρώματος 16 bit και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση του DirectX. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη έκδοση του DirectX, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής των πολυμέσων μέσω δικτύου ή Internet

Τα πολυμέσα ροής μέσω του Internet υπόκεινται σε όλους τους συνήθεις τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης δικτύου. Τα πιο συνηθισμένα θέματα αφορούν το διακομιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο "Οδηγός Internet" (Internet Wizard) ή ο "Οδηγός σύνδεσης δικτύου" (Network Connection Wizard) έχει εκτελεστεί στο σύστημα. Εάν δεν έχει εκτελεστεί, εκτελέστε οποιονδήποτε από τους δύο οδηγούς:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνίες (Communications).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός δημιουργίας σύνδεσης (New Connection Wizard).
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες και ολοκληρώστε τον οδηγό.
 • Προσπαθήστε να συνδεθείτε στη ροή με το Mplayer2:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
   mplayer2.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open) και επιλέξτε τη διεύθυνση URL για το πολυμέσο.
 • Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται πίσω από τείχος προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις δικτύου για το Windows Media Player.
  1. Ανοίξτε το Windows Media Player και, από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
  2. Στην καρτέλα Δίκτυο (Network), βεβαιωθείτε ότι όλα τα πλαίσια πρωτοκόλλων είναι επιλεγμένα και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης είναι σωστές.
 • Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) ή οποιοδήποτε λογισμικό τείχους προστασίας, εάν είναι ενεργοποιημένο.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις παραμέτρων τείχους προστασίας για το Windows Media, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανοίγματος θυρών για το ενσωματωμένο Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Firewall) στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  308127 Τρόπος μη αυτόματου ανοίγματος θυρών σε ένα τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet στα Windows XP

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής CD-ROM

 • Προσπαθήστε να κάνετε αναπαραγωγή τίτλου διαφορετικού CD-ROM, το οποίο μπορεί να δείξει αν το ζήτημα αφορά συγκεκριμένο CD-ROM.
 • Ενεργοποιήστε τη διόρθωση σφαλμάτων:
  1. Στο Windows Media Player, από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
  2. Στην καρτέλα Συσκευές (Devices), κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties) για τη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή.
  3. Στην περιοχή Αναπαραγωγή (Playback), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση διόρθωσης σφαλμάτων (Use error correction).
 • Απενεργοποιήστε το SRS και τον ισοσταθμιστή γραφικών:
  1. Στο Windows Media Player, από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Εργαλεία Αναπαραγωγής σε Εξέλιξη (Now Playing Tools).
  2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εφέ SRS WOW (SRS WOW Effects) και Ισοσταθμιστής γραφικών (Graphic Equalizer) αντίστοιχα.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off) για να τεθούν σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off).
 • Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης της κάρτας ήχου και το υλικολογισμικό της μονάδας CD-ROM ή DVD-ROM είναι ενημερωμένα.
 • Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε αναλογική αναπαραγωγή αντί για ψηφιακή:
  1. Στο Windows Media Player, από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
  2. Στην καρτέλα Συσκευές (Devices), κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties) για τη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή.
  3. Στην περιοχή Αναπαραγωγή (Playback), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αναλογική (Analog).

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής DVD

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306318 Αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής DVD του Windows Media Player για Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306317 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Αυγ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια