Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων δημιουργίας CD ήχου του Windows Media Player για τα Windows XP

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων δημιουργίας CD ήχου (εγγραφής) στο Windows Media Player για τα Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα δημιουργίας CD ήχου (εγγραφής) του Windows Media Player για τα Windows XP:
 • Η μονάδα εγγράψιμου CD ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένη. Επιβεβαιώστε ότι η μονάδα δίσκου είναι σωστά συνδεδεμένη.
 • Μπορεί να μην υπάρχει κενός δίσκος στη μονάδα εγγράψιμου CD. Επιβεβαιώστε ότι ένας κενός δίσκος έχει τοποθετηθεί στη μονάδα δίσκου.
 • Κάποιο άλλο πρόγραμμα ενδέχεται να χρησιμοποιεί τη μονάδα εγγράψιμου CD. Κλείστε τα υπόλοιπα προγράμματα που ενδέχεται να χρησιμοποιούν τη μονάδα εγγράψιμου CD.
 • Μπορεί να μην είναι δυνατό να δημιουργήσετε ένα CD δεδομένων στα Windows XP. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα κανονικό CD δεδομένων στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support). Σημειώστε ότι, αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε CD δεδομένων στα Windows XP, η δημιουργία CD ήχου δεν θα λειτουργεί.
 • Ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος αποθήκευσης στον σκληρό δίσκο σας. Πριν από την αντιγραφή των αρχείων σε ένα εγγράψιμο CD από το Windows Media Player, προσωρινά αντίγραφα αυτών των αρχείων (τα οποία, συνολικά, είναι γνωστά ως "είδωλο δίσκου") αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Το είδωλο μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι 1 gigabyte (GB) χώρου στον σκληρό δίσκο. Το Windows Media Player δεν μπορεί να αντιγράψει αρχεία σε έναν εγγράψιμο δίσκο, αν δεν διαθέτετε επαρκή ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο για να αποθηκεύσετε το είδωλο. Αποδεσμεύστε τουλάχιστον 1 GB χώρου αποθήκευσης στον σκληρό δίσκο ή αποθηκεύστε το είδωλο σε άλλο σκληρό δίσκο, που διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου αποθήκευσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να καθορίσετε τον σκληρό δίσκο όπου είναι αποθηκευμένα τα είδωλα δίσκων:

  • Στο Windows Media Player, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) του μενού Εργαλεία (Tools).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευές (Devices) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο όνομα της μονάδας CD-R ή CD-RW που χρησιμοποιείτε.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφή (Recording) και κατόπιν κάντε κλικ σε ένα σκληρό δίσκο.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Η μονάδα CD-R ή CD-RW ενδέχεται να παρουσιάζει σφάλματα αποθήκευσης στο buffer εξαιτίας της ταχύτητας εγγραφής. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επιλέξτε βραδύτερη ταχύτητα εγγραφής (από προεπιλογή, το Windows Media Player είναι ρυθμισμένο, για να εγγράφει στην υψηλότερη ταχύτητα). Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις μονάδες USB CD-R και CD-RW.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιλέξετε μια βραδύτερη ταχύτητα εγγραφής:

  • Στο Windows Media Player, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) του μενού Εργαλεία (Tools).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευές (Devices) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο όνομα της μονάδας CD-R ή CD-RW που χρησιμοποιείτε.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφή (Recording) και κατόπιν επιλέξτε μια ταχύτητα εγγραφής που είναι βραδύτερη ή είναι η βραδύτερη διαθέσιμη ταχύτητα.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Προσπαθήστε να επιλέξετε ένα διαφορετικό σύνολο περιεχομένων για αντιγραφή στο CD. Εάν αυτό επιλύσει το ζήτημα, τα αρχεία πολυμέσων που δεν μπορείτε να αντιγράψετε ενδέχεται να είναι κατεστραμμένα.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα CD-R ή CD-RW έχει ενημερωθεί στο πιο πρόσφατο υλικολογισμικό από τον κατασκευαστή υλικού.
 • Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα CD με διαφορετικά μέσα. Ορισμένες φορές, κάποιες μονάδες CD-R και CD-RW έχουν ζητήματα με εγγράψιμα μέσα CD από συγκεκριμένο κατασκευαστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των μέσων CD-R και CD-RW σε συσκευές αναπαραγωγής CD καταναλωτών. Πρέπει να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους στις περισσότερες μονάδες CD-ROM και DVD-ROM υπολογιστών.

Για μια πλήρη λίστα μονάδων CD-R και CD-RW που είναι συμβατές με τα Windows XP, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία Λίστας συμβατότητας υλικού (Hardware Compatibility List) των Microsoft Windows στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306319 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Ιαν 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια