Υποστηριζόμενοι αποκωδικοποιητές MPEG-2 DVD λογισμικού στο Windows Media Player για τα Windows XP και τα Windows Vista

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εντοπισμού και διαθέσιμης αναβάθμισης των αποκωδικοποιητών MPEG-2 DVD λογισμικού άλλων κατασκευαστών στα Windows XP και τα Windows Vista.

Περισσότερες πληροφορίες

Αναθεώρηση πιο πρόσφατων πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων με το Microsoft Windows Media Player 11 για τα Windows Vista, το Windows Media Player 11 για τα Windows XP, το Windows Media Player 10 και προηγούμενες εκδόσεις του Windows Media Player, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
843509 Πόροι για την αντιμετώπιση θεμάτων στο Windows Media Player

Windows Media Player 11 για τα Windows Vista και αποκωδικοποιητές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Windows Media Player 11 για τα Windows Vista και αποκωδικοποιητές, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία:

Τοποθεσία Web με τη λίστα συμβατότητας υλικού των Microsoft Windows

Η τοποθεσία Web με τη λίστα συμβατότητας υλικού των Microsoft Windows αναγράφει αποκωδικοποιητές DVD που ενδέχεται να λειτουργούν με το Windows Media Player για τα Windows XP. Για να προβάλετε την τοποθεσία Web με τη λίστα συμβατότητας υλικού των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημειώσεις
  • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το Internet, ώστε η ακόλουθη διαδικασία να λειτουργήσει σωστά. Πρέπει επίσης να έχετε δικαιώματα διαχειριστή ή χρήστη στα Windows XP Professional ή δικαιώματα κατόχου στα Windows XP Home Edition.
  • Εάν υπήρχε εγκατεστημένος αποκωδικοποιητής DVD πριν από την αναβάθμισή σας σε Windows XP, ο μηχανισμός αναβάθμισης του DVD εκτελείται πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης.

Τρόπος εντοπισμού της διαθεσιμότητας αναβάθμισης αποκωδικοποιητή DVD

Εάν προηγουμένως κάνατε κλικ στο κουμπί Αναβάθμιση αργότερα (Upgrade Later). όταν εμφανίστηκε η σελίδα της αναβάθμισης στη "Βοήθεια και υποστήριξη" (Help and Support) της Αντιμετώπισης προβλημάτων του DVD, δημιουργήθηκε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. Για να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα αποκωδικοποίησης του DVD, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. Εάν δεν υπάρχει συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να προσδιορίσετε εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση για τον αποκωδικοποιητή του DVD:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dvdupgrd /detect και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
Αφού εκτελέσετε την εντολή dvdupgrd /detect, όλοι οι αποκωδικοποιητές DVD που θα εντοπιστούν θα καταχωρηθούν σε λίστα με ένα "ναι" ή ένα "όχι" που θα υποδηλώνει ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση από τον κατασκευαστή τόσο για την έκδοση Microsoft Windows 98/95 όσο και για την έκδοση Microsoft Windows 2000 του λογισμικού.

Τρόπος αναβάθμισης του αποκωδικοποιητή DVD

Εάν μια αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για το πρόγραμμα αποκωδικοποιητή DVD:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dvdupgrd /upgrade και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
Αφού εκτελέσετε την εντολή dvdupgrd /upgrade θα οδηγηθείτε στην τοποθεσία του κατασκευαστή στο Web όπου βρίσκεται η αναβάθμιση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τοποθεσία στο Web, για να λάβετε και να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση για το πρόγραμμα αποκωδικοποιητή του DVD.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση ή δεν υπάρχει αποκωδικοποιητής DVD

Εάν δεν υπάρχει αναβάθμιση ή εάν δεν υπάρχει αποκωδικοποιητής DVD, αποκτήστε και εγκαταστήστε έναν αποκωδικοποιητή που είναι συμβατός με τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες παροχής αποκωδικοποιητών, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες άλλων κατασκευαστών στο Web (στα αγγλικά):

ATI Technologies

CyberLink (PowerDVD)

InterVideo (WinDVD)

MediaMatics (DVMatics)

MGI Software (SoftDVD)

Ravisent (CineMaster)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη αναπαραγωγής DVD στο Windows Media Player για τα Windows XP καθώς και για συνδέσεις προς πακέτα αποκωδικοποιητών DVD άλλων κατασκευαστών, επισκεφθείτε την εξής τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Σημαντικό Όσοι αποκωδικοποιητές DVD δεν εντοπίστηκαν μπορεί να μην υποστηρίζονται στα Windows XP. Υποστήριξη για ζητήματα με αποκωδικοποιητή παρέχεται από τον κατασκευαστή του αποκωδικοποιητή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306331 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια