Τρόπος δημιουργίας συστήματος πολλαπλής εκκίνησης στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης των Windows XP ως συστήματος πολλαπλής εκκίνησης με τα εξής λειτουργικά συστήματα:

 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 και Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS ή Microsoft Windows 3.x


Έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας και να επιλέγετε το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Αυτή η δυνατότητα συνήθως ονομάζεται ρύθμιση παραμέτρων διπλής εκκίνησης ή πολλαπλής εκκίνησης (Για τους ορισμούς των άγνωστων όρων, ανατρέξτε στο γλωσσάρι στο τέλος αυτού του άρθρου).

Τόμοι δίσκου και διαμόρφωση δίσκου

Σημειώστε ότι το σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (EFS) δεν είναι διαθέσιμο στα Windows XP Home Edition.

Νέα διαμόρφωση και επιδιόρθωση του σκληρού δίσκου

Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε και να διαμερίσετε ξανά το σκληρό σας δίσκο, εάν:

 • Έχετε έναν μόνο τόμο.

  Πρέπει να εγκαταστήσετε το κάθε λειτουργικό σύστημα σε ξεχωριστό τόμο του υπολογιστή σας, έτσι ώστε η κάθε εγκατάσταση να μπορεί να διατηρήσει τα δικά της αρχεία και τις ρυθμίσεις παραμέτρων.
 • Το διαμέρισμα εκκίνησης δεν έχει διαμορφωθεί με το σωστό σύστημα αρχείων:
  • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύστημα πολλαπλής εκκίνησης χρησιμοποιώντας MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ή Windows Me, θα πρέπει να διαμορφώσετε το διαμέρισμα του συστήματος με σύστημα αρχείων FAT16 ή FAT32 επειδή η εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος δεν είναι δυνατή αν το διαμέρισμα του συστήματος είναι NTFS.
  • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύστημα πολλαπλής εκκίνησης χρησιμοποιώντας τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me μαζί με τα Microsoft Windows XP, πρέπει να διαμορφώσετε το διαμέρισμα εκκίνησης με το σύστημα αρχείων FAT16, επειδή τα Windows 95, Windows 98 και Windows Me δεν υποστηρίζουν το σύστημα αρχείων NTFS.
  • Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me μαζί με τα Windows NT 4.0, Windows 2000 ή Windows XP, μπορείτε να διαμορφώσετε το διαμέρισμα εκκίνησης με το σύστημα αρχείων FAT16, επειδή τα Windows NT 4.0 δεν υποστηρίζουν το σύστημα αρχείων FAT32.
  • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε σύστημα πολλαπλής εκκίνησης χρησιμοποιώντας τα Windows 98 ή Windows Me με τα Windows 2000 ή Windows XP, μπορείτε να διαμορφώσετε το διαμέρισμα εκκίνησης χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων FAT32.

   Σημείωση Εάν διαμορφώσετε έναν τόμο των Windows NT 4.0, Windows 2000 ή Windows XP με οποιοδήποτε άλλο σύστημα αρχείων εκτός από το NTFS, θα χάσετε όλες τις δυνατότητες του NTFS. Σε αυτές περιλαμβάνονται και ορισμένες δυνατότητες των Windows XP, όπως η ασφάλεια του συστήματος αρχείων, οι ρυθμίσεις για το Σύστημα αρχείων κρυπτογράφησης (EFS), τα όρια των δίσκων και η δυνατότητα απομακρυσμένης αποθήκευσης. Ομοίως, τα Windows 95, Windows 98 και Windows Me δεν αναγνωρίζουν ένα διαμέρισμα NTFS και το θεωρούν ως άγνωστο. Επομένως, εάν διαμορφώσετε ένα διαμέρισμα των Windows 98 ή Windows Me ως FAT και ένα διαμέρισμα των Windows XP ως NTFS, τα αρχεία του διαμερίσματος NTFS δεν θα είναι διαθέσιμα ή ορατά όταν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά κατά την εκτέλεση των Windows 98 ή Windows Me.

Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων

Στον παρακάτω πίνακας παρατίθενται τα υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων για λειτουργικά συστήματα της Microsoft:


Λειτουργικό σύστημα Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3.1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows Me FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Προφυλάξεις

Πριν δημιουργήσετε μια ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows XP και κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στις ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Πριν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε ένα σύστημα πολλαπλής εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του τρέχοντος συστήματός σας και όλων των αρχείων δεδομένων.
 • Κάθε λειτουργικό σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί σε ξεχωριστό τόμο. Η Microsoft δεν υποστηρίζει την εγκατάσταση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων στον ίδιο τόμο.
 • Εάν έχετε έναν μόνο τόμο στον υπολογιστή σας, πρέπει να κάνετε ξανά διαμόρφωση και δημιουργία διαμερισμάτων στον σκληρό σας δίσκο ώστε να περιέχει πολλούς τόμους, πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία ρύθμισης παραμέτρων πολλαπλής εκκίνησης, εκτός εάν πρόκειται απλώς να εγκαταστήσετε κάποιο άλλο αντίγραφο των Windows XP.
 • Μην εγκαθιστάτε τα Windows XP σε συμπιεσμένη μονάδα δίσκου η οποία δεν συμπιέστηκε μέσω του βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης NTFS.
 • Πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό όνομα υπολογιστή για κάθε λειτουργικό σύστημα, εάν ο υπολογιστής βρίσκεται σε ασφαλή τομέα των Windows 2000 ή Windows XP.
 • Εγκαταστήστε τα λειτουργικά συστήματα με την εξής σειρά:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 ή Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Για τη δημιουργία συστήματος πολλαπλής εκκίνησης με Windows XP και MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ή Windows Me

Σημείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο μία παρουσία των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me στη ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής εκκίνησης. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός υπολογιστή ώστε να πραγματοποιεί πολλαπλή εκκίνηση των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me επειδή όλες οι αναφερόμενες πλατφόρμες χρησιμοποιούν το ίδιο αρχείο εκκίνησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows 95, Windows 2000 και Windows XP, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows 95, Windows 98 και Windows XP.

Πρέπει να εγκαταστήσετε τα Windows XP μόνο αφού εγκαταστήσετε τα MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ή Windows Me, ώστε να αποφευχθεί η αντικατάσταση του τομέα εκκίνησης των Windows XP και των αρχείων εκκίνησης των Windows XP από τα εν λόγω λειτουργικά συστήματα.


Για να δημιουργήσετε ένα σύστημα πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows XP και MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ή Windows Me:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός σας δίσκος έχει διαμορφωθεί με το σωστό σύστημα αρχείων.
 2. Εγκαταστήστε τα πολλαπλά λειτουργικά συστήματα σε ξεχωριστούς τόμους, με την εξής σειρά: MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ή Windows Me και τέλος τα Windows XP.
 3. Κάντε κάτι από τα εξής:
  • Εάν θέλετε ένα σύστημα πολλαπλής εκκίνησης με τα MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ή Windows Me μαζί με τα Windows XP, εγκαταστήστε τα MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ή Windows Me και στη συνέχεια εγκαταστήστε τα Windows XP.
  • Εάν θέλετε ένα σύστημα διπλής εκκίνησης με τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me και τα Windows XP, πρέπει να εγκαταστήσετε τα Windows 95, τα Windows 98 ή τα Windows Me και κατόπιν τα Windows XP.


  Εγκαταστήστε το καθένα από τα λειτουργικά συστήματα σύμφωνα με την τυπική διαδικασία εγκατάστασης.

Για να δημιουργήσετε ένα σύστημα πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows NT 4.0 και τα Windows XP:

Η χρήση συστήματος πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows NT 4.0 και τα Windows XP δεν συνιστάται ως μακροχρόνια λύση. Η ενημέρωση του NTFS στο Service Pack 5 (SP5) για τα Windows NT 4.0 παρέχεται μόνο για την αξιολόγηση και την αναβάθμιση σε Windows XP.


Για να δημιουργήσετε ένα σύστημα πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows NT 4.0 και Windows XP:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός σας δίσκος έχει διαμορφωθεί με το σωστό σύστημα αρχείων.
 2. Εγκαταστήστε τα Windows NT 4.0 και εφαρμόστε το SP5. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα Windows XP σε ξεχωριστό τόμο. Εγκαταστήστε το καθένα από τα λειτουργικά συστήματα σύμφωνα με την τυπική διαδικασία εγκατάστασης.
Σημείωση Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα που αποτελούν κάποιο συνδυασμό των Windows NT 4.0, είτε με τα Windows 2000 είτε με τα Windows XP ως τα μόνα εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το SP5 για τα Windows NT 4.0. Τα Windows XP αναβαθμίζουν αυτόματα όλα τα διαμερίσματα NTFS που βρίσκουν στο σύστημά σας στην έκδοση του NTFS που χρησιμοποιείται στα Windows 2000 και Windows XP. Ωστόσο, τα Windows NT 4.0 απαιτούν το SP5 για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε έναν τόμο ο οποίος έχει διαμορφωθεί με την έκδοση του NTFS που χρησιμοποιείται στα Windows 2000 και Windows XP.

Εγκατάσταση προγραμμάτων σε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα

Εάν κάνετε εγκατάσταση προγραμμάτων σε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το κάθε λειτουργικό σύστημα ως ξεχωριστή οντότητα. Όλα τα προγράμματα και τα προγράμματα οδήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πρέπει να εγκατασταθούν σε κάθε λειτουργικό σύστημα στο οποίο θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Word στον ίδιο υπολογιστή τόσο με τα Windows 98 όσο και με τα Windows XP, πρέπει να εκκινήσετε τα Windows 98, να εγκαταστήσετε το Microsoft Word και κατόπιν να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας με τα Windows XP και να επανεγκαταστήσετε το Microsoft Word.


Σημείωση Τα Windows 95 ή Windows 98 ίσως ρυθμίσουν εκ νέου τις παραμέτρους του υλικού την πρώτη φορά που θα τα χρησιμοποιήσετε, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες ρύθμισης παραμέτρων όταν ξεκινήσετε τα Windows XP.

Καθορισμός του προεπιλεγμένου λειτουργικού συστήματος για την εκκίνηση

Εάν έχετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ορίσετε το προεπιλεγμένο σύστημα που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας:

 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 • Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), στην ενότητα Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
 • Στην περιοχή Εκκίνηση συστήματος (System startup), στη λίστα Προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα (Default operating system), κάντε κλικ στο λειτουργικό σύστημα που θέλετε να ξεκινά όταν θέτετε σε λειτουργία ή κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση λίστας λειτουργικών συστημάτων για (Display list of operating systems for) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια των οποίων θέλετε να εμφανίζεται η λίστα, πριν από την αυτόματη εκκίνηση του προεπιλεγμένου λειτουργικού συστήματος.

  Για να επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο επιλογών εκκίνησης, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit). Η Microsoft συνιστά ιδιαιτέρως να μην τροποποιείτε το αρχείο επιλογών εκκίνησης (Boot.ini), επειδή ενδέχεται να αχρηστέψετε τον υπολογιστή σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Κατά την έναρξη του Microsoft Internet Explorer, το πρόγραμμα ενδέχεται να τερματιστεί και να λάβετε μήνυμα σφάλματος όμοιο με το εξής:

  ο iexplore προκάλεσε σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα kernel32.dll (iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll)
  Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει εάν εγκαταστήσετε πολλά λειτουργικά συστήματα στον ίδιο τόμο.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το καθένα από τα λειτουργικά συστήματα σε ξεχωριστό τόμο.
 • Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας ώστε να ξεκινά τόσο με τα Windows 95 όσο και με τα Windows 98 (ή τα Windows Me).

  Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός υπολογιστή ώστε να πραγματοποιεί πολλαπλή εκκίνηση των Windows 95 και των Windows 98 (ή των Windows Me), επειδή οι εν λόγω πλατφόρμες χρησιμοποιούν το ίδιο αρχείο εκκίνησης. Επομένως, η ταυτόχρονη εκκίνηση των Windows 95, Windows 98 και Windows Me δεν υποστηρίζεται.
 • Όταν κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας, το μενού εκκίνησης δεν εμφανίζεται και δεν έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε τα Windows XP.

  Αυτό το θέμα μπορεί να προκύψει εάν εγκαταστήσετε τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me αφού πρώτα εγκαταστήσετε τα Windows XP.

  Για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα, επιδιορθώστε ή επανεγκαταστήστε τα Windows XP.ΓλωσσάριΔιαμέρισμα εκκίνησης
Το διαμέρισμα εκκίνησης που περιέχει το λειτουργικό σύστημα των Windows και τα αρχεία υποστήριξής του. Το διαμέρισμα εκκίνησης μπορεί, χωρίς να είναι απαραίτητο, να είναι το ίδιο με το διαμέρισμα συστήματος. Θα υπάρχει ένα και μοναδικό διαμέρισμα συστήματος, αλλά θα υπάρχει ένα διαμέρισμα εκκίνησης για κάθε λειτουργικό σύστημα στα συστήματα πολλαπλής εκκίνησης.


Σημείωση Στους δυναμικούς δίσκους, είναι γνωστό ως τόμος εκκίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χώρο αποθήκευσης δίσκου στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

314343 Σύγκριση αποθήκευσης σε δυναμικό και σε βασικό δίσκο στα Windows XP

Δείτε επίσης: Διαμέρισμα συστήματος, τόμος
Διπλή εκκίνηση
Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή βάσει της οποίας μπορεί να γίνει εκκίνηση δύο διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων.
Δείτε επίσης: Πολλαπλή εκκίνηση
Εκτεταμένο διαμέρισμα
Τα εκτεταμένα διαμερίσματα αναπτύχθηκαν για να ανταποκριθούν στην ανάγκη για περισσότερα από τέσσερα διαμερίσματα ανά μονάδα δίσκου. Κάθε εκτεταμένο διαμέρισμα μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά διαμερίσματα, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των διαμερισμάτων που είναι δυνατό να υπάρχουν σε μία μονάδα δίσκου. Τα εκτεταμένα διαμερίσματα είναι κοντέινερ για λογικές μονάδες δίσκου που έχουν διαμορφωθεί και αντιστοιχιστεί σε γράμματα μονάδας δίσκου. Η εισαγωγή των εκτεταμένων διαμερισμάτων προέκυψε με την αύξηση της χωρητικότητας των νέων μονάδων δίσκου.

σύστημα αρχείων FAT (πίνακας εκχώρησης αρχείων)
Ένα σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται από τα MS-DOS και άλλα λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στα Windows για την οργάνωση και τη διαχείριση αρχείων. Ο πίνακας εκχώρησης αρχείων (FAT) είναι μια δομή δεδομένων που δημιουργείται από τα Windows όταν διαμορφώνετε έναν τόμο χρησιμοποιώντας τα συστήματα αρχείων FAT ή FAT32. Τα Windows αποθηκεύουν πληροφορίες για κάθε αρχείο στο σύστημα αρχείων FAT, ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση του αρχείου αργότερα.

Δείτε επίσης: FAT32, Σύστημα αρχείων, Σύστημα αρχείων NTFS
FAT32
Ένα παράγωγο του συστήματος αρχείων FAT. Το σύστημα αρχείων FAT32 υποστηρίζει μικρότερα μεγέθη συμπλεγμάτων και μεγαλύτερους τόμους από το FAT, με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη κατανομή χώρου σε τόμους FAT32.
Δείτε επίσης: Πίνακας εκχώρησης αρχείων (FAT), Σύστημα αρχείων NTFS, Τόμος
Σύστημα αρχείων
Στα λειτουργικά συστήματα, το σύστημα αρχείων είναι η γενική δομή στην οποία γίνεται η ονομασία, η αποθήκευση και η οργάνωση των αρχείων. Τα NTFS, FAT και FAT32 είναι τύποι συστημάτων αρχείων.
Δείτε επίσης: Σύστημα αρχείων NTFS, FAT, FAT32
Λογικό διαμέρισμα
Τα λογικά διαμερίσματα είναι τα διαμερίσματα που περιέχονται μέσα σε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα. Από πλευράς χρήσης δεν διαφέρουν από ένα μη εκτεταμένο πρωτεύον διαμέρισμα. Ο αριθμός των λογικών μονάδων δίσκου που μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα περιορίζεται από τον αριθμό των διαθέσιμων γραμμάτων μονάδας δίσκου και το χώρο του σκληρού δίσκου που είναι διαθέσιμος για τη δημιουργία μονάδων δίσκου.Πολλαπλή εκκίνηση
Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή βάσει της οποίας μπορεί να γίνει εκκίνηση δύο διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων.
Δείτε επίσης: Διπλή εκκίνηση
Σύστημα αρχείων NTFS
Ένα σύνθετο σύστημα αρχείων που προσφέρει επιδόσεις, ασφάλεια (π.χ. δικαιώματα αρχείων και φακέλων), αξιοπιστία και σύνθετες δυνατότητες οι οποίες δεν υπάρχουν σε καμία έκδοση του συστήματος αρχείων FAT. Για παράδειγμα, το NTFS εγγυάται συνέπεια τόμου χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές καταγραφής και ανάκτησης συναλλαγών. Εάν ένα σύστημα αρχείων αποτύχει, το NTFS χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το αρχείο καταγραφής του και το σημείο ελέγχου, για να αποκαταστήσει τη συνέπεια του συστήματος αρχείων. Στα Windows 2000 και τα Windows XP, το NTFS παρέχει επίσης σύνθετες δυνατότητες όπως κρυπτογράφηση, σημεία νέας ανάλυσης, κατακερματισμό αρχείων, χρονικό USN και όρια δίσκων.

Δείτε επίσης: FAT32, Πίνακας εκχώρησης αρχείων (FAT), Σύστημα αρχείωνΠρωτεύον διαμέρισμα
Ένα διαμέρισμα που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση ενός λειτουργικού συστήματος. Τα πρωτεύοντα διαμερίσματα είναι διαμερίσματα τα οποία καταλαμβάνουν μία από τις τέσσερεις πρωτεύουσες υποδοχές διαμερισμάτων του πίνακα διαμερισμάτων της μονάδας δίσκου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πρωτεύοντα διαμερίσματα που δεν περιέχουν το λειτουργικό σύστημα.Διαμέρισμα συστήματος
Το διαμέρισμα συστήματος αναφέρεται στον τόμο του δίσκου που περιέχει τα αρχεία για το υλικό τα οποία απαιτούνται για την εκκίνηση των Windows, όπως τα αρχεία Ntldr, Boot.ini και Ntdetect.com. Το διαμέρισμα συστήματος μπορεί να είναι ο ίδιος τόμος με το διαμέρισμα εκκίνησης, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.


Σημείωση Στους δυναμικούς δίσκους, είναι γνωστό ως τόμος συστήματος.


Δείτε επίσης: Διαμέρισμα εκκίνησης, τόμοςΤόμος
Τόμος είναι η περιοχή χώρου αποθήκευσης στο σκληρό δίσκο που είναι είτε πρωτεύων διαμέρισμα ή λογική μονάδα σε εκτεταμένο διαμέρισμα. Οι τόμοι διαμορφώνονται με τη χρήση συστήματος αρχείων, όπως για παράδειγμα FAT ή NTFS, και αντιστοιχίζονται σε ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Μπορείτε να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός τόμου κάνοντας κλικ στο εικονίδιό του στην Εξερεύνηση των Windows ή στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου". Ο ίδιος σκληρός δίσκος μπορεί να διαθέτει πολλούς τόμους και οι τόμοι μπορούν επίσης να επεκτείνονται σε πολλούς δίσκους.
Δείτε επίσης: Πίνακας εκχώρησης αρχείων (FAT), Σύστημα αρχείων NTFS

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306559 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Σεπ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια