Τρόπος χρήσης της διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής στα Windows 7, στα Windows Vista και στα Windows XP

Περίληψη

Αυτός ο αναλυτικός οδηγός, περιγράφει τον τρόπο χρήσης της διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής στα Windows 7, στα Windows Vista και στα Windows XP.

Με τη διάταξη Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής, μπορείτε να πληκτρολογήσετε διεθνείς και ειδικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας συνδυασμούς πλήκτρων.

Τρόπος χρήσης της διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής

Προσθήκη της διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής

Για να προσθέσουμε τη διάταξη πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να την προσθέσετε μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη

Για να προσθέσετε τη διάταξη πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 • Windows 7 ή Windows Vista
  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη (Start) Start button , πληκτρολογήστε την εντολή intl.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
  2. Στην καρτέλα Πληκτρολόγια και Γλώσσα (Keyboards and Language), κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή πληκτρολογίων (Change keyboards).
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
  4. Αναπτύξτε τη γλώσσα που θέλετε. Για παράδειγμα, Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών).
  5. Αναπτύξτε τη λίστα Πληκτρολόγια (Keyboard), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
  6. Στη λίστα Προεπιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής (Default input language), κάντε κλικ στο στοιχείο Όνομα γλώσσας - Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής (Language name - United States-International) (όπου το Όνομα γλώσσας αντιστοιχεί στη γλώσσα που επιλέξατε στο βήμα 4) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK δύο φορές.
  7. Στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options), κάντε κλικ στο κουμπί OK.


   Παρατηρήστε ότι η γραμμή Γλώσσαεμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω της, εμφανίζεται μια συμβουλή εργαλείου, η οποία περιγράφει την ενεργή διάταξη του πληκτρολογίου.
  8. Κάντε κλικ στη γραμμή Γλώσσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.

   Επιλέγεται η διάταξη πληκτρολογίου "Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής".
 • Windows XP
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε την εντολή intl.cpl στο πλαίσιο Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
  2. Στην καρτέλα Γλώσσες (Languages), κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
  3. Στην περιοχή Εγκατεστημένες υπηρεσίες (Installed services), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
  4. Στη λίστα Γλώσσα εισαγωγής (Input language), κάντε κλικ στη γλώσσα εισαγωγής που θέλετε. Για παράδειγμα, Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) (English (United States)).
  5. Στη λίστα Διάταξη πληκτρολογίου/ΙΜΕ (Keyboard layout/IME), κάντε κλικ στην επιλογή Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής (United States-International) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Στη λίστα Επιλέξτε μία από τις εγκατεστημένες γλώσσες εισαγωγής για χρήση κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας (Select one of the installed input languages to use when you start your computer), κάντε κλικ στο στοιχείο Όνομα γλώσσας - Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής (Language name - United States-International) (όπου το στοιχείο Όνομα γλώσσας αντιστοιχεί στη γλώσσα που επιλέξατε στο βήμα 6) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
  7. Στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options), κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Παρατηρήστε ότι η γραμμή Γλώσσα (Language)εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω της, εμφανίζεται μια επεξήγηση εργαλείου, η οποία περιγράφει την ενεργή διάταξη του πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, εμφανίζεται το στοιχείο Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής.
  8. Κάντε κλικ στη γραμμή Γλώσσα (Language) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής (United States-International) στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.

   Επιλέγεται η διάταξη πληκτρολογίου "Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής" (United States-International).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή γλώσσας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

306993 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της γραμμής γλώσσας στα Windows XP


Δημιουργία εκτεταμένων χαρακτήρων

Η διάταξη πληκτρολογίου "Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής" αντιστοιχίζει νέες λειτουργίες στο δεξί πλήκτρο ALT (το πλήκτρο ALT που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου). Χρησιμοποιήστε το δεξιό πλήκτρο ALT σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα για να δημιουργήσετε εκτεταμένους χαρακτήρες.

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει χαρακτήρες τους οποίους μπορείτε να δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας το συνδυασμό του δεξιού πλήκτρου ALT και ενός άλλου πλήκτρου, καθώς και χαρακτήρες που μπορείτε να δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας το δεξιό πλήκτρο ALT μαζί με το πλήκτρο SHIFT και ένα άλλο πλήκτρο:


Δημιουργία διεθνών χαρακτήρων

Όταν πατάτε τα πλήκτρα ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ ( ' ), ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ( " ), ΒΑΡΕΙΑ ( ` ), ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ ( ~ ) ή ΤΟΝΟΣ ΣΙΡΚΟΥΜΦΛΕΞ,. που ονομάζεται και CARET, ( ^ ), τίποτα δεν εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι να πατήσετε ένα δεύτερο πλήκτρο:
 • Εάν πιέσετε ένα από τα γράμματα που έχουν οριστεί να τονίζονται, εμφανίζεται η τονισμένη έκδοση του γράμματος.
 • Εάν πιέσετε το πλήκτρο ενός χαρακτήρα που δεν έχει οριστεί να τονίζεται, εμφανίζονται δύο διαφορετικοί χαρακτήρες.
 • Εάν πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος, το σύμβολο (απόστροφος, εισαγωγικά, βαρεία, περισπωμένη, τόνος σιρκουμφλέξ ή caret) εμφανίζεται μόνο του.
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους συνδυασμούς πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τον επιθυμητό χαρακτήρα.

Σημείωση Εάν δεν σας αρέσει η συμπεριφορά του πληκτρολογίου που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε μια εναλλακτική διάταξη πληκτρολογίου, όπως είναι η διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής του παρόντος άρθρου για να δείτε τα βήματα για την προσθήκη μιας διάταξης πληκτρολογίου. Σε αυτό το σενάριο, θα πρέπει να επιλέξετε ένα πληκτρολόγιο διαφορετικό από το πληκτρολόγιο Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο Στη συνέχεια, πατήστε αυτό το πλήκτροΧαρακτήρας που προκύπτει
'(ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ) c, e, y, u, i, o, a ç, é, ý, ú, í, ó, á
"(ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)e, y, u, i, o, a ë, ÿ, ü, ï, ö, ä
'(ΒΑΡΕΙΑ) e, u, i, o, a è, ù, ì, ò, à
~(ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ) o, n, a õ, ñ, ã
^(CARET) e, u, i, o, a ê, û, î, ô, â

Αλλαγή στα Windows 7

Σε ορισμένες τοπικές εκδόσεις των Windows 7 για γλώσσες τις Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, η εγκατεστημένη προεπιλεγμένη διάταξη πληκτρολογίου είναι η διάταξη Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής και όχι η διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Μπορεί να παρατηρήσετε διαφορετικές συμπεριφορές εξαιτίας αυτής της αλλαγής. Η αλλαγή αυτή έγινε γιατί το πληκτρολόγιο Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής διαθέτει όλα τα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α. και, παράλληλα, υποστηρίζει πρόσθετους τονισμένους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται συχνά σε αυτές τις περιοχές.

Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α., ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής του παρόντος άρθρου, για να δείτε τα βήματα για την προσθήκη μιας διάταξης πληκτρολογίου.
Σημείωση Σε αυτό το σενάριο, θα πρέπει να επιλέξετε ΗΠΑ αντί Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής (United States-International).

Τρόπος χρήσης των Ασύγχρονων πλήκτρων

Οι συνδυασμοί πλήκτρων απαιτούν να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένα ένα ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα. Τα άτομα που πληκτρολογούν με το ένα χέρι ή οι χρήστες που χρησιμοποιούν μικρόφωνο, δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό. Τα Ασύγχρονα πλήκτρα (StickyKeys) σας δίνουν τη δυνατότητα να πιέσετε ένα πλήκτρο μεταβολής (CTRL, ALT ή SHIFT) ή το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και να το διατηρήσετε ενεργό μέχρι να πιέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο.

Για να ενεργοποιήσουμε τα Ασύγχρονα πλήκτρα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να τα ενεργοποιήσετε μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.Σημειώσεις
 • Εάν τα Ασύγχρονα πλήκτρα παραμένουν απενεργοποιημένα μετά την εκτέλεση της Επίλυσης Fix it, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Για να ενεργοποιήσετε τα Ασύγχρονα πλήκτρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 • Windows 7 ή Windows Vista
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , και κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διευκόλυνση πρόσβασης (Ease of Access) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή τρόπου λειτουργίας πληκτρολογίου (Change how your keyboard works).
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποίηση Ασύγχρονων πλήκτρων (Turn on Sticky Keys).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 • Windows XP
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Στην περιοχή Επιλογή κατηγορίας (Pick a category), κάντε κλικ στο στοιχείο Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility Options).
  3. Στην ενότητα ή επιλογή εικονιδίου του Πίνακα Ελέγχου (or pick a Control Panel icon), κάντε κλικ στην επιλογή Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility Options).

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility Options).
  4. Στην καρτέλα Πληκτρολόγιο (Keyboard), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση των Ασύγχρονων πλήκτρων (Use StickyKeys) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.


Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιδιορθώθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιδιορθωθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιδιορθωθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306560 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Απρ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια