ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων και χρήση της ανάγνωσης κειμένου στα Windows XP

Σε αυτήν την εργασίαΠερίληψη

Οι δυνατότητες ανάγνωσης κειμένου (TTS) ενός υπολογιστή αφορούν την ικανότητα αναπαραγωγής του κειμένου σε μορφή ομιλίας. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων και χρήσης της δυνατότητας ανάγνωσης κειμένου στα Windows XP.

Η ανάγνωση κειμένου (TTS) είναι η δυνατότητα του λειτουργικού συστήματος να αναπαραγάγει τυπωμένο κείμενο σε μορφή εκφωνούμενων λέξεων. Ένα εσωτερικό πρόγραμμα οδήγησης, ονομαζόμενο μηχανισμός TTS, αναγνωρίζει το κείμενο και χρησιμοποιώντας συνθετική φωνή που έχει δημιουργηθεί από αρκετές ήδη έτοιμες φωνές, εκφωνεί το γραπτό κείμενο. Ένας μηχανισμός TTS εγκαθίσταται με το λειτουργικό σύστημα. Πρόσθετοι μηχανισμοί είναι επίσης διαθέσιμοι μέσω άλλων κατασκευαστών. Οι μηχανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν συχνά συγκεκριμένη ορολογία ή λεξιλόγιο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που εξειδικεύεται στην ιατρική ή τη νομική ορολογία. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές φωνές, που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης για τοπικές διαλέκτους, όπως βρετανικά αγγλικά, ή χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετική γλώσσα, όπως γερμανικά, γαλλικά ή ρωσικά.

Η καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech) στο εργαλείο Ομιλία (Speech) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) εμφανίζει τις επιλογές για κάθε μηχανισμό TTS. Για συγκεκριμένη βοήθεια, ανατρέξτε στα επιμέρους θέματα της Βοήθειας. Εκτός από τις γενικές επιλογές, κάθε μηχανισμός μπορεί να διαθέτει διαφορετικό σύνολο συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Για αυτόν το λόγο, όλα τα προκύπτοντα παράθυρα διαλόγου δεν θα έχουν την ίδια μορφή. Είναι πιθανό να μην έχουν συμπεριληφθεί εξειδικευμένες επιλογές και ορισμένα από τα κουμπιά ιδιοτήτων δεν θα διαθέτουν σχετικό παράθυρο διαλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ομιλίας στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
306537 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων αναγνώρισης ομιλίας στα Windows XP
306901 Χρήση της αναγνώρισης ομιλίας στα Windows XP
278927 WD2002: Μέρος 1: Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση ομιλίας και χειρογράφου

Ρύθμιση του υλικού σαςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το άρθρο θεωρείται ότι χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή (Classic View) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να αλλάξετε προβολές, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή (Switch to Classic View) ή Αλλαγή σε προβολή κατηγοριών (Switch to Category View).

Εγκατάσταση ηχείων

Τα ηχεία διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, όσον αφορά το σχεδιασμό και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των ηχείων για συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν το υλικό και το λογισμικό. Ωστόσο, τα περισσότερα μοντέλα ηχείων είναι δυνατό να εγκατασταθούν με παρόμοιο τρόπο.


Για να εγκαταστήσετε τα ηχεία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Εντοπίστε τις συνδέσεις ήχου και συνδέστε το βύσμα του ηχείου στον υπολογιστή. Οι περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούν εσωτερική κάρτα ήχου και συχνά οι συνδέσεις βρίσκονται στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Αυτές είναι μια σειρά συνδέσεων που έχουν ίδιο μέγεθος και διάμετρο με το βύσμα του ηχείου. Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν δύο συνδέσεις για την έξοδο του ήχου:
  • Η μία θα είναι χαρακτηρισμένη ως σύνδεση γραμμής εξόδου. Τα περισσότερα από τα ηχεία που απαιτούν ξεχωριστή τροφοδοσία (όπως προσαρμογέα ηλεκτρικού ρεύματος (AC) ή μπαταρίες) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη σύνδεση. Χρησιμοποιείται επίσης για την εξαγωγή ενισχυμένου ήχου σε συσκευές εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των επανεγγράψιμων CD και των συστημάτων εγγραφής σε κασέτα.
  • Η άλλη σύνδεση προορίζεται για τα ηχεία που δεν έχουν ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος. Επειδή το σήμα ενισχύεται από τον υπολογιστή, τα ηχεία με ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος ενδέχεται να πάθουν βλάβη, εάν συνδεθούν εδώ.
 2. Συνδέστε το ηχείο στην κατάλληλη σύνδεση.
 3. Για να ελέγξετε τη σύνδεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
  • Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice), για να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη φωνή. Το κείμενο εκφωνείται και επισημαίνονται οι λέξεις καθώς εκφωνούνται. Εάν τα ηχεία λειτουργούν κανονικά, θα ακούσετε τις λέξεις που εκφωνούνται.
  Εάν δεν ακούσετε ήχο αφού συνδέσετε τα ηχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Πιθανά ζητήματα ανάγνωσης κειμένου" αυτού του άρθρου για διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επιλογή συσκευής εξόδου ήχου

Για να επιλέξετε συσκευή εξόδου ήχου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος ήχου (Audio Output).
 3. Επιλέξτε είτε το κουμπί επιλογής Χρήση προτιμώμενης συσκευής εξόδου ήχου (Use preferred audio output device) είτε το κουμπί επιλογής Χρήση αυτής της συσκευής εξόδου ήχου (Use this audio output device).
  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Χρήση προτιμώμενης συσκευής εξόδου ήχου (Use preferred audio device), η συσκευή εξόδου ορίζεται ως η προεπιλεγμένη για το σύστημα. Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια συσκευή εξόδου για ομιλία, όπως και για όλους τους άλλους ήχους στο σύστημα. Είναι επίσης η προεπιλεγμένη δυνατότητα για τις ιδιότητες ομιλίας. Συχνά, οι υπολογιστές διαθέτουν μόνο μία συσκευή εξόδου, όπως ένα ζευγάρι ηχεία. Η προεπιλεγμένη συσκευή καθορίζεται στις κατάλληλες ιδιότητες ήχων ή πολυμέσων στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για κάθε λειτουργικό σύστημα. Πρόσθετες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο πίνακα είναι διαθέσιμες μέσω των σχετικών αρχείων της Βοήθειας (Help).
  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Χρήση αυτής της συσκευής εξόδου ήχου (Use this audio output device), μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη συσκευή μόνο για τα προγράμματα ομιλίας. Η αναπτυσσόμενη λίστα είναι ενεργοποιημένη, εάν είναι διαθέσιμες και άλλες συσκευές. Σε αυτήν την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε. Με αυτήν την ενέργεια δεν αλλάζει η προεπιλεγμένη συσκευή για άλλα προγράμματα ήχου. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε όλες οι έξοδοι ομιλίας να διοχετεύονται μέσω των ακουστικών και όχι μέσω των ηχείων.

Ορισμός επιλογών για τη συσκευή εξόδου ήχου

Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ωστόσο, άλλοι μηχανισμοί ομιλίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ιδιότητες για προχωρημένους, όσον αφορά τις επιλογές γραμμής εξόδου ήχου. Εάν συμβαίνει αυτό, η επιλογή Έξοδος ήχου (Audio Output) θα είναι διαθέσιμη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ή αυτές που υπάρχουν στην τεκμηρίωση του συγκεκριμένου μηχανισμού.


Για να ρυθμίσετε τις επιλογές συσκευής εξόδου ήχου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος ήχου (Audio Output).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρύθμιση των επιλογών ανάγνωσης κειμένουΠροσδιορισμός της επιλεγμένης φωνής ή του μηχανισμού ανάγνωσης κειμένου

Για να προσδιορίσετε την επιλεγμένη φωνή ανάγνωσης κειμένου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).

  Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), το όνομα που εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή φωνής (Voice selection) είναι η τρέχουσα ενεργή φωνή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice), για να ακούσετε την ενεργή φωνή. Το κείμενο εκφωνείται και επισημαίνονται οι λέξεις καθώς εκφωνούνται.

Προεπισκόπηση φωνής ανάγνωσης κειμένου

Για να κάνετε προεπισκόπηση της φωνής ανάγνωσης κειμένου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).

  Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), το όνομα που εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή φωνής (Voice selection) είναι η ενεργή φωνή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice), για να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη φωνή. Το κείμενο εκφωνείται και επισημαίνονται οι λέξεις καθώς εκφωνούνται.
 3. Κατά την αναπαραγωγή, το κουμπί Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice) θα αλλάξει σε Διακοπή (Stop). Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή (Stop), για να διακόψετε την αναπαραγωγή της φωνής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο που εκφωνείται από την Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice), επισημαίνοντας το κείμενο και πληκτρολογώντας νέο κείμενο. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι μόνιμες και όταν ανοίξετε πάλι τις ιδιότητες Ομιλίας ή επιλέξετε διαφορετική φωνή, επανέρχεται το προεπιλεγμένο κείμενο.

Αλλαγή της φωνής ή του μηχανισμού ανάγνωσης κειμένου

Για να αλλάξετε τη φωνή ή το μηχανισμό ανάγνωσης κειμένου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), το όνομα που εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή φωνής (Voice selection) είναι η ενεργή φωνή.
 3. Κάντε κλικ στην ενεργή φωνή που βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη λίστα ή χρησιμοποιήστε το βέλος, για να εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες φωνές.
 4. Κάντε κλικ σε μια νέα φωνή, για να την επιλέξετε.


  Η νέα επιλεγμένη φωνή εκφωνεί το κείμενο που υπάρχει στο πλαίσιο Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εφαρμογή (Apply), για να αποδεχτείτε τη νέα φωνή.
Σημειώσεις:
 • Μια φωνή ανάγνωσης κειμένου συσχετίζεται στενά με έναν συγκεκριμένο μηχανισμό ομιλίας. Ενδέχεται να μην είναι ξεκάθαρο από το εμφανιζόμενο όνομα ποια γλώσσα χρησιμοποιείται από μια φωνή. Αφού επιλέξετε μηχανισμό ομιλίας ή φωνή, δοκιμάστε τη φωνή και τη γλώσσα, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice).
 • Η γλώσσα ή οι φωνές που υποστηρίζονται από έναν μηχανισμό ομιλίας ενδέχεται να μην είναι εμφανείς από το εμφανιζόμενο όνομα του μηχανισμού. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήστη, για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την υποστηριζόμενη γλώσσα, αλλά και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται το λεξικό. Ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται το λεξικό υποδηλώνει εάν το λεξικό προορίζεται για γενική χρήση ή περιέχει ορολογία ειδική για ένα επάγγελμα, όπως νομική ή ιατρική.

Αλλαγή της ταχύτητας φωνής για την ανάγνωση κειμένου

Για να αλλάξετε την ταχύτητα φωνής για την ανάγνωση κειμένου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech).
 3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην περιοχή Ταχύτητα φωνής (Voice speed), για να αλλάξετε την ταχύτητα της φωνής ανάγνωσης κειμένου. Από προεπιλογή, το ρυθμιστικό είναι στη θέση Κανονική (Normal).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice), για να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη φωνή με τη νέα ταχύτητα. Το κείμενο εκφωνείται και επισημαίνονται οι λέξεις καθώς εκφωνούνται.

Αλλαγή της έντασης του ήχου για την ανάγνωση κειμένου

Για να ρυθμίσετε τα επίπεδα της έντασης εξόδου ήχου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Σημειώστε ότι αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις συσκευές. Ορισμένες συσκευές δεν θα υποστηρίζουν τη ρύθμιση έντασης ήχου και το κουμπί Ένταση (Volume) δεν θα είναι διαθέσιμο. Άλλες συσκευές ενδέχεται να χρησιμοποιούν δικά τους ρυθμιστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ή που τεκμηριώνονται ξεχωριστά με το μηχανισμό.


 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος ήχου (Audio Output) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ένταση (Volume).
 3. Θα εμφανιστεί ο μείκτης έντασης ήχου. Ρυθμίστε την κατάλληλη συσκευή στην απαιτούμενη ένταση.

Χρήση της ανάγνωσης κειμένου με τον Αφηγητή (Narrator)Ο Αφηγητής (Narrator) είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα ανάγνωσης κειμένου για χρήστες που είναι τυφλοί ή έχουν δυσκολίες στην όραση. Ο Αφηγητής (Narrator) εκφωνεί τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη σας: τα περιεχόμενα του ενεργού παραθύρου, τις επιλογές των μενού ή το κείμενο που πληκτρολογείτε.

Ο Αφηγητής (Narrator) είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το Σημειωματάριο (Notepad), το WordPad, τα προγράμματα του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), τον Microsoft Internet Explorer, την επιφάνεια εργασίας των Windows και το πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows. Ο Αφηγητής (Narrator) ενδέχεται να μην εκφωνεί σωστά τις λέξεις σε άλλα προγράμματα.


Ο Αφηγητής (Narrator) έχει διάφορες επιλογές που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο εκφωνούνται τα στοιχεία της οθόνης.
 • Μπορείτε να ορίσετε την εκφώνηση των τίτλων νέων παραθύρων, μενού ή μενού συντόμευσης κατά την εμφάνισή τους.
 • Μπορείτε να ορίσετε την εκφώνηση χαρακτήρων που έχετε πληκτρολογήσει.
 • Μπορείτε να ορίσετε το δείκτη του ποντικιού, ώστε να ακολουθεί το ενεργό στοιχείο στην οθόνη.
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα, την ένταση ή τον τόνο της φωνής.
Τα εργαλεία για άτομα με ειδικές ανάγκες που περιλαμβάνονται στα Windows έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν το ελάχιστο επίπεδο λειτουργικότητας για χρήστες με ειδικές ανάγκες. Οι περισσότεροι χρήστες με ειδικές ανάγκες θα χρειαστούν βοηθητικά προγράμματα με περισσότερα προηγμένα στοιχεία λειτουργικότητας για καθημερινή χρήση.

Ο Αφηγητής (Narrator) δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες και υποστηρίζεται μόνο στην αγγλική έκδοση των Windows XP.

Ρύθμιση του Αφηγητή (Narrator) για ανακοίνωση συμβάντων οθόνης

 1. Ξεκινήστε τον Αφηγητή (Narrator), χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility) και κάντε κλικ στην επιλογή Αφηγητής (Narrator).

   -ή-
  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ESC, πιέστε το πλήκτρο R, πληκτρολογήστε narrator και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αφηγητής (Narrator), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανακοίνωση των συμβάντων στην οθόνη (Announce events on screen).

Για να ρυθμίσετε τον Αφηγητή (Narrator), ώστε να εκφωνεί τους χαρακτήρες που πληκτρολογούνται

 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ESC, πιέστε το πλήκτρο R, πληκτρολογήστε narrator και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανάγνωση πληκτρολογημένων χαρακτήρων (Read typed characters).

Ρύθμιση του δείκτη του ποντικιού για μετακίνηση σε ενεργά στοιχεία κατά τη χρήση του Αφηγητή (Narrator)

 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ESC, πιέστε το πλήκτρο R, πληκτρολογήστε narrator και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση του δείκτη ποντικιού στο ενεργό στοιχείο (Move mouse pointer to the active item).

Περιήγηση με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή (Narrator)Επιλογές ανάγνωσης

 • Για να διαβάσετε όλο το παράθυρο, κάντε κλικ στο παράθυρο και στη συνέχεια πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
 • Για να πάρετε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον στοιχείο, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER.
 • Για να λάβετε πιο λεπτομερή περιγραφή ενός στοιχείου, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+INSERT.
 • Για να διαβάσετε τη γραμμή τίτλου ενός παραθύρου, πιέστε τα πλήκτρα ALT+HOME.
 • Για να διαβάσετε τη γραμμή κατάστασης ενός παραθύρου, πιέστε τα πλήκτρα ALT+END.
 • Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα ενός πεδίου επεξεργασίας, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.
 • Για να διακόψετε την ομιλία, πιέστε το πλήκτρο CTRL.

Επιλογές πληκτρολογίου

 • Για να μεταβείτε σε άλλο πρόγραμμα, πιέστε τα πλήκτρα ALT+TAB.
 • Για να μεταβείτε στο επόμενο κουμπί ή εργαλείο, πιέστε το πλήκτρο TAB. Για να επιστρέψετε, πιέστε τα πλήκτρα SHIFT+TAB.
 • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από μια αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.
 • Για να επιλέξετε ένα πλαίσιο ελέγχου ή ένα κουμπί επιλογής, πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
 • Για να ανοίξετε τη Διαχείριση βοηθητικών προγραμμάτων (Utility Manager), πιέστε το πλήκτρο του λογοτύπου των Windows+U.

Ρύθμιση επιλογών ομιλίας για τον Αφηγητή (Narrator) 1. Πιέστε τα πλήκτρα CTRL+ESC, πιέστε το πλήκτρο R, πληκτρολογήστε narrator και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. Κάντε κλικ στο κουμπί Ομιλία (Voice).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ομιλίας (Voice Settings), επιλέξτε τις δυνατότητες ομιλίας που θέλετε να τροποποιήσετε:
  • Για να αλλάξετε την ταχύτητα της ομιλίας, κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο πλαίσιο Ταχύτητα (Speed).
  • Για να αλλάξετε την ένταση της φωνής, κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο πλαίσιο Ένταση (Volume).
  • Για να αλλάξετε τον τόνο της φωνής, κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο πλαίσιο Τόνος (Pitch).
  Σημείωση: Όταν αλλάξετε τις ρυθμίσεις ομιλίας, ο χρόνος εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων ενδέχεται να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό.

Εκκίνηση του Αφηγητή (Narrator) σε ελαχιστοποιημένη μορφήΊσως να είναι πολύ χρήσιμη η εκτέλεση του Αφηγητή (Narrator) σε ελαχιστοποιημένη μορφή (αφού έχετε ορίσει τις επιλογές στον Αφηγητή (Narrator)), στην περίπτωση που δεν χρειάζεται να βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Αφηγητής (Narrator), όταν εκτελείται αυτό το πρόγραμμα.
 1. Πιέστε τα πλήκτρα CTRL+ESC, πιέστε το πλήκτρο R, πληκτρολογήστε narrator και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκκίνηση ελαχιστοποιημένου Αφηγητή (Start Narrator minimized).

Αντιμετώπιση προβλημάτωνΑντιμετώπιση προβλημάτων ανάγνωσης κειμένου

Για να ελέγξετε εάν η ανάγνωση κειμένου λειτουργεί σωστά, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους ελέγχους.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ομιλία (Speech).
 2. Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice). Το κείμενο που υπάρχει στο πλαίσιο στην Προεπισκόπηση φωνής (Preview Voice) θα πρέπει να εκφωνείται με ευκρίνεια, ενώ επισημαίνεται κάθε λέξη καθώς εκφωνείται. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε η ανάγνωση κειμένου και τα ηχεία λειτουργούν. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε την προεπισκόπηση φωνής και να δείτε τις λέξεις να επισημαίνονται καθώς εκφωνούνται, ανατρέξτε στην ενότητα "Πιθανά ζητήματα ανάγνωσης κειμένου" αυτού του άρθρου, για λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πιθανά ζητήματα ανάγνωσης κειμένου

Εάν δεν ακούσετε ομιλία, μετά τον έλεγχο του συστήματος, εξετάστε τα ακόλουθα:
 1. Η ένταση του ηχείου δεν είναι αρκετά υψηλή ή έχει αποκοπεί. Ορισμένα ηχεία διαθέτουν εξωτερικά ρυθμιστικά για την ένταση και τη σίγαση. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση έχει ρυθμιστεί σε επαρκώς υψηλό επίπεδο ή ότι έχει απενεργοποιηθεί η σίγαση.
 2. Τα ηχεία ενδέχεται να μην έχουν επιλεγεί ως οι τρέχουσες συσκευές εξόδου. Στην καρτέλα Ανάγνωση κειμένου (Text-to-Speech), κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος ήχου (Audio Output), για να βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν επιλεγεί.
 3. Τα ηχεία ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί σωστά. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των ηχείων σας για πρόσθετες πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ήχου του υπολογιστή έχει τοποθετηθεί και εγκατασταθεί σωστά και ότι είναι διαθέσιμα τα σωστά προγράμματα οδήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση των ηχείων" για πρόσθετες πληροφορίες σύνδεσης.
 4. Ο μηχανισμός ανάγνωσης κειμένου ενδέχεται να είναι κατεστραμμένος. Για να ελέγξετε εάν υπάρχει περίπτωση καταστροφής, μεταβείτε σε άλλο μηχανισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της φωνής ή του μηχανισμού ανάγνωσης κειμένου" αυτού του άρθρου. Εάν ο άλλος μηχανισμός λειτουργεί κανονικά, εγκαταστήστε ξανά τον συγκεκριμένο μηχανισμό από την αρχική προέλευση. Εάν κανένας μηχανισμός δεν λειτουργεί σωστά, εγκαταστήστε ξανά το μηχανισμό ομιλίας από την αρχική προέλευση ή από το CD.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306902 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια