ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της γραμμής γλώσσας (Language Bar) στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της γραμμής γλώσσας (Language bar) στα Windows XP. Η γραμμή γλώσσας (Language bar) είναι μια κινητή γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας σας, όταν προσθέτετε την αναγνώριση χειρόγραφου, την αναγνώριση ομιλίας ή ένα Input Method Editor (IME), ως μεθόδους εισαγωγής κειμένου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar), για να μετακινείστε εύκολα μεταξύ εργασιών και για να εκτελείτε εργασίες που σχετίζονται με την εισαγωγή κειμένου. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε κείμενο με συσκευή εισόδου χειρόγραφου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη γραμμή γλώσσας (Language bar), για να ανοίξετε το παράθυρο του "Μπλοκ σημείωσης" (Writing Pad), από το οποίο μπορείτε να εισαγάγετε χειρόγραφο κείμενο στο έγγραφό σας.

Τα κουμπιά και οι επιλογές που εμφανίζονται στη γραμμή γλώσσας (Language bar) εξαρτώνται από τις υπηρεσίες κειμένου που έχετε εγκαταστήσει και από το πρόγραμμα που είναι ενεργό την τρέχουσα στιγμή. Για παράδειγμα, το Microsoft Word 2002 υποστηρίζει την αναγνώριση ομιλίας, αλλά το Σημειωματάριο (Notepad) δεν την υποστηρίζει. Αν εκτελούνται και τα δύο προγράμματα, τα κουμπιά ομιλίας εμφανίζονται όταν το Word είναι ενεργό, αλλά εξαφανίζονται όταν ενεργοποιείτε το Σημειωματάριο (Notepad). Εάν προσθέσετε δεύτερη γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου, μπορείτε να εμφανίσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar) από τη γραμμή εργασιών.

Μπορείτε να μετακινήσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar) σε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη σας, να την ελαχιστοποιήσετε στη γραμμή εργασιών ή να την κάνετε σχεδόν διαφανή. Εάν δεν την χρησιμοποιείτε, μπορείτε να την κλείσετε. Θα πρέπει να καταργήσετε τις υπηρεσίες κειμένου που δεν χρησιμοποιείτε, επειδή απαιτούν μνήμη του υπολογιστή και αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ομιλίας στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
306537 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων αναγνώρισης ομιλίας στα Windows XP
278927 WD2002: Μέρος 1: Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση ομιλίας και χειρογράφου
Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναγνώρισης ομιλίας της Microsoft, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (Help) στη γραμμή γλώσσας (Language bar).

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις προόδους που αφορούν την αναγνώριση ομιλίας στη Microsoft, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Εμφάνιση της γραμμής γλώσσας (Language Bar)Για να εμφανίσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar) (χρησιμοποιώντας την κλασική προβολή (Classic view) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options).
 2. Στην καρτέλα Γλώσσες (Languages) και στην ενότητα Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής (Text services and input languages), κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 3. Στην ενότητα Προτιμήσεις (Preferences), κάντε κλικ στο κουμπί Γραμμή γλώσσας (Language Bar).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της γραμμής γλώσσας στην επιφάνεια εργασίας (Show the Language bar on the desktop).
Σημειώσεις:
 • Η γραμμή γλώσσας (Language bar) εμφανίζεται αυτόματα, εάν εγκαταστήσετε μια υπηρεσία κειμένου, όπως την υπηρεσία χειρόγραφου, ομιλίας ή ένα Input Method Editor (IME). Ωστόσο, εάν κλείσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία, για να την εμφανίσετε και πάλι.
 • Εάν ελαχιστοποιήσατε τη γραμμή γλώσσας (Language bar) στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο εικονίδιο Γλώσσα (Language) στη γραμμή εργασιών και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση της γραμμής γλώσσας (Show the Language bar).
 • Αφού εμφανιστεί η γραμμή γλώσσας (Language bar), μπορείτε να κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού, για να εμφανίσετε ένα μενού συντόμευσης. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού, για να αλλάξετε ρυθμίσεις για τη γραμμή γλώσσας (Language bar), όπως τη σταθεροποίησή της στην επιφάνεια εργασίας ή την προσθήκη ετικετών κειμένου.

Απόκρυψη της γραμμής γλώσσας (Language Bar)Για να αποκρύψετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη γραμμή γλώσσας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ελαχιστοποίηση (Minimize), για να ελαχιστοποιήσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar) σε μορφή εικονιδίου στη γραμμή εργασιών. Με αυτήν την επιλογή, καταργείται η γραμμή γλώσσας (Language bar) από την επιφάνεια εργασίας, αλλά παραμένει ενεργή και διαθέσιμη.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο της γραμμής γλώσσας (Close the Language bar), για να απενεργοποιήσετε τη γραμμή γλώσσας και να την καταργήσετε από την επιφάνεια εργασίας σας.
Σημειώσεις:
 • Για να εκτελέσετε λειτουργίες της γραμμής γλώσσας (Language bar) χωρίς να εμφανίζεται η γραμμή στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη γραμμή γλώσσας (Language bar) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα εικονίδια στη γραμμή εργασιών (Additional icons in taskbar). Στη συνέχεια, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar) και να κάνετε κλικ στα εικονίδια των υπηρεσιών κειμένου στη γραμμή εργασιών, για να εκτελέσετε εργασίες.
 • Με το κλείσιμο της γραμμής γλώσσας (Language bar) δεν καταργούνται οι υπηρεσίες κειμένου. Εάν δεν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία, όπως την αναγνώριση χειρόγραφου ή ομιλίας, θα πρέπει να την καταργήσετε. Οι υπηρεσίες κειμένου απαιτούν μνήμη του υπολογιστή και η παρουσία τους ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις.
 • Μπορείτε επίσης να ελαχιστοποιήσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar), κάνοντας κλικ στην επιλογή Ελαχιστοποίηση (Minimize) στη γραμμή γλώσσας.
 • Δεν μπορείτε να κλείσετε τη γραμμή γλώσσας (Language bar) αν έχετε εγκαταστήσει ένα Input Method Editor (IME).

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υπηρεσιών κειμένου (Text Services)Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες κειμένου (χρησιμοποιώντας την κλασική προβολή (Classic view) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options).
 2. Στην καρτέλα Γλώσσες (Languages) και στην ενότητα Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής (Text services and input languages), κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 3. Στην ενότητα Προτιμήσεις (Preferences), κάντε κλικ στο κουμπί Γραμμή γλώσσας (Language Bar).
 4. Για να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες κειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση προχωρημένων υπηρεσιών κειμένου (Turn off advanced text services).
 5. Για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες κειμένου, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Σημειώσεις:
 • Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία, για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την αναγνώριση χειρόγραφου, την αναγνώριση ομιλίας και ορισμένες δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες αυτές είναι δυνατό να επηρεάσουν τις επιδόσεις και εάν δεν τις χρησιμοποιείτε με το τρέχον πρόγραμμά σας, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε προσωρινά.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε καθόλου μια υπηρεσία κειμένου, θα πρέπει να την καταργήσετε.
 • Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών κειμένου δεν επηρεάζει τις γλώσσες ή τις διατάξεις πληκτρολογίου που έχετε προσθέσει στην ενότητα Εγκατεστημένες υπηρεσίες (Installed services) στο παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής (Text Services and Input Languages).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 306993 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια