Component Checker: Διάγνωση ζητημάτων και εκ νέου ρύθμιση παραμέτρων των εγκαταστάσεων MDAC

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη λειτουργία του εργαλείου Microsoft Component Checker (ComCheck). Το εργαλείο ComCheck μπορεί να σας βοηθήσει να διαγνώσετε ζητήματα εγκατάστασης με το MDAC (Microsoft Data Access Components).

Το MDAC περιλαμβάνεται στα προγράμματα Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, Microsoft Office, Microsoft Back Office και σε άλλα προϊόντα της Microsoft. Ακόμα, μπορείτε να κάνετε αναδιανομή της στοίβας MDAC μέσω του αρχείου MDAC_TYP.exe. Για να κάνετε λήψη του MDAC_TYP.exe, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η Microsoft συνιστά να δοκιμάσετε πρώτα την εφαρμογή σας με το MDAC 2.8 σε περιβάλλον ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι για τα ζητήματα συμβατότητας πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ή να αναβαθμίσετε σε MDAC 2.8.

Με την ύπαρξη τόσων πολλών πρόσφατων εκδόσεων του MDAC, οι εφαρμογές έχουν αντιμετωπίσει ζητήματα ασυμβατότητας εκδόσεων κάτω από ορισμένες συνθήκες. Αυτό εξαρτάται από το περιβάλλον όπου ήταν εγκατεστημένο το MDAC. Στα περισσότερα σενάρια, οι εφαρμογές αντιμετωπίζουν προβλήματα με το MDAC ως αποτέλεσμα ασυμφωνίας στοιχείων.

Σημείωση Η κατάργηση ή η αντικατάσταση ορισμένων στοιχείων του MDAC από το λειτουργικό σύστημα είναι δυνατό να προκαλέσει απώλεια δεδομένων καθώς και την εμφάνιση απροσδόκητων αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία MDAC είναι στοιχεία συστήματος. Είναι εγκατεστημένα ως τμήμα του λειτουργικού συστήματος, σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Millennium Edition, Windows 2000 και άλλες νεότερες εκδόσεις των Windows. Επομένως, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε το MDAC από αυτά τα λειτουργικά συστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να κάνετε λήψη του Component Checker, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το βοηθητικό πρόγραμμα Component Checker εμφανίζεται ως εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής (cc_pkg.exe), το οποίο εξάγεται σε ένα φάκελο ComCheck και περιλαμβάνει το δικό του αρχείο βοήθειας. Μετά την εξαγωγή των αρχείων σε έναν κατάλογο, κάντε κλικ στο εικονίδιο cc.exe για να εκτελέσετε το Component Checker. Η εφαρμογή εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που αναφέρει τα ακόλουθα:
  • Πραγματοποιήστε ανάλυση στον υπολογιστή σας και προσδιορίστε αυτόματα την έκδοση κυκλοφορίας.
  • Εφαρμόστε ανάλυση σε μια επιλεγμένη έκδοση.
  • Εκτελέστε σάρωση του υπολογιστή. Μην πραγματοποιείτε ανάλυση.
Η πρώτη επιλογή είναι η πιο συνηθισμένη. Η ανάλυση σάς βοηθάει να προσδιορίσετε την έκδοση του MDAC που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή. Να θυμάστε ότι το πρόγραμμα Component Checker ενδέχεται να μην είναι δυνατό να προσδιορίσει την ακριβή έκδοση, επειδή ο υπολογιστής ενδέχεται να βρίσκεται σε κατάσταση με πολλές επικαλυπτόμενες εκδόσεις. Μετά την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις εκδόσεις του MDAC, οι οποίες ταίριαζαν στον υπολογιστή σας. Προς το κάτω μέρος αυτού του παραθύρου διαλόγου, θα δείτε την ακόλουθη ερώτηση:
"Θέλετε να εκτελεστεί ξανά το ερώτημα για μια συγκεκριμένη έκδοση του προϊόντος;"

("Would you like to rerun the query for a specific product release?")
Εάν απαντήσετε "ναι" ("yes"), θα επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο διαλόγου με τις τρεις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω. Συνήθως, κάνετε τη δεύτερη επιλογή η οποία καθορίζει την έκδοση του MDAC που ταίριαζε με τον υπολογιστή σας (την έκδοση που επιλέγετε κατά την εκτέλεση της πρώτης επιλογής).

Όταν εκτελείτε τη δεύτερη επιλογή για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη έκδοση του MDAC, λαμβάνετε μια ανάλυση που εκτελείται για αυτήν τη συγκεκριμένη έκδοση, με τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • Λεπτομέρειες αρχείου
  • Λεπτομέρειες COM
  • Λεπτομέρειες μητρώου

Μετά την εκτέλεση της ανάλυσης για την επιλεγμένη έκδοση του MDAC, κάθε μία από αυτές τις καταχωρήσεις του αριστερού παραθύρου περιέχει μία από τις ακόλουθες δευτερεύουσες καταχωρήσεις:
  • Συμφωνία
  • Ασυμφωνία
  • Δεν βρέθηκε

Η δευτερεύουσα καταχώρηση "Συμφωνία" (Match) περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στοιχεία του MDAC και τις καταχωρήσεις μητρώου που ταιριάζουν με την επιλεγμένη έκδοση του MDAC.

Η δευτερεύουσα καταχώρηση "Ασυμφωνία" (Mismatch) περιλαμβάνει καταχωρήσεις στοιχείων και καταχωρήσεις μητρώου, οι οποίες υπάρχουν στην τρέχουσα επιλεγμένη έκδοση του MDAC, αλλά έχει βρεθεί σε αυτές κάποια ασυμφωνία. Συνήθως, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ερευνήσετε όταν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα εγκατάστασης ή ρύθμισης παραμέτρων του MDAC.

Η δευτερεύουσα καταχώρηση "Δεν βρέθηκε" (Not Found) αναφέρεται σε στοιχεία ή κλειδιά μητρώου, τα οποία δεν βρέθηκαν (δεν υπάρχουν) στην επιλεγμένη έκδοση του MDAC. Επομένως, δεν είναι δυνατή η σύγκριση αυτών των στοιχείων ή των κλειδιών μητρώου για εξακρίβωση της ύπαρξης συμφωνίας ή ασυμφωνίας. Συνήθως, τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι παλαιότερα στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να έχουν διακοπεί σε νεότερες εκδόσεις του MDAC ή ενδέχεται να πρόκειται για νεότερες εκδόσεις που δεν υπάρχουν σε παλαιότερες εκδόσεις του MDAC.

Το αρχείο βοήθειας ComCheck.chm του φακέλου \ComCheck παρέχει πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη και άλλες λειτουργίες.

Για να αποθηκεύσετε μια ανάλυση για τα στοιχεία MDAC τα οποία είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save) του μενού Αρχείο (File). Με τον τρόπο αυτό το αποτέλεσμα αποθηκεύεται ως αρχείο XML, σε όποια θέση καθορίζετε στον υπολογιστή.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του MDAC για προχωρημένους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
232060 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης του MDAC

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307255 - Τελευταία αναθεώρηση: 24 Μαΐ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια