Ορισμένα προγράμματα απαιτούν ρύθμιση παραμέτρων μη αυτόματης θύρας με τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει ορισμένα προγράμματα που απαιτούν μη αυτόματο άνοιγμα θυρών, έτσι ώστε τα προγράμματα να λειτουργούν σωστά. Για να λειτουργήσουν σωστά, ορισμένα προγράμματα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες θύρες που ανοίγετε έτσι ώστε τα δεδομένα να διέρχονται από το τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet.

Προγράμματα που απαιτούν μη αυτόματο άνοιγμα θυρών για να λειτουργήσουν σωστά

ΠρόγραμμαΘύρες TCPΘύρες UDP
AOL Instant Messenger443,563
Crimson Skies28805,28801,3040, 1121
Ικανοποιητική 319001900,2092
Diablo II40006112
Ανάγκη για ταχύτητα94426112
Napster66996699
Το NetMeeting1731,1720,1503,522,389
Ουράνιο τόξο έξι2346,2347,2348

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

308127 Τρόπος μη αυτόματου ανοίγματος θυρών στο τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet στα Windows XP

283673 Τρόπος ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του τείχους προστασίας στα Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα, δείτε τις ακόλουθες σχετικές πληροφορίες.

Με ενεργοποιημένη την Κοινόχρηστη σύνδεση

227148 δεν είναι δυνατή η σύνδεση μήνυμα λάθους χρησιμοποιώντας MIRC και ICS στα Windows Millennium Edition και στα Windows 98

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307554 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια