ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: 1635 παρουσιάζεται σφάλμα όταν χρησιμοποιείτε ενημερωμένη έκδοση προϊόντος για την εγκατάσταση του SQL Server 2014 SP1 και SQL Server 2014 SP1 CU1

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι εγκαθιστάτε μια νέα περίοδο λειτουργίας του SQL Server 2014. Εν τω μεταξύ, ενσωμάτωσης της Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) και Microsoft SQL Server 2014 SP1 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 (CU1) εγκαθίστανται με χρήση /UPDATESOURCE στη νέα γραμμή εντολών εγκατάστασης παρουσία. Όταν εκτελείτε την εγκατάσταση, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου ενημέρωσης. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης υπάρχει και ότι έχετε πρόσβαση σε αυτό ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer.
Το MainEngineThread επιστρέφει 1635


Επιπλέον, ενδέχεται να λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων του SQL Server:
Η αναβάθμιση δεν μπορεί να εγκατασταθεί από την υπηρεσία Windows Installer, επειδή το πρόγραμμα που θα αναβαθμιστεί ενδέχεται να λείπει ή η αναβάθμιση ενδέχεται να ενημερώνει διαφορετική έκδοση του προγράμματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα προς αναβάθμιση υπάρχει στον υπολογιστή σας και ότι διαθέτετε τη σωστή αναβάθμιση.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server:

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 για SQL Server 2014 SP1

Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server


Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3075850 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια