Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Microsoft Visual C++ Runtime Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης" (Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error) μετά την εγκατάσταση του Office XP η ενός προγράμματος του Office XP

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτές οι πληροφορίες είναι προκαταρκτικές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ούτε ελεγχθεί από τη Microsoft. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε με επιφύλαξη.

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Office XP ή ενός από τα προγράμματα του Office XP, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Microsoft Visual C++ Runtime Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης! Πρόγραμμα: C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSDMN.EXE το πρόγραμμα δεν τερματίστηκε κανονικά


(Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program:.. C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSDMN.EXE abnormal program termination)
Microsoft Visual C++ Runtime Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης! Πρόγραμμα:.. C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE abnormal program termination


(Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program:.. C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE το πρόγραμμα δεν τερματίστηκε κανονικά)

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται όταν ένα πρόγραμμα έλθει σε διένεξη με τα αρχεία Mosdmn.exe και Mosearch.exe.

Τα αρχεία Mosdmn.exe και Mosearch.exe αποτελούν τμήμα της δυνατότητας "Υποστήριξη για γρήγορη αναζήτηση" (Support for fast searching) του Office XP. Αυτή η δυνατότητα είναι παρόμοια με τη δυνατότητα "Γρήγορη Εύρεση" (Find Fast) του Microsoft Office 2000. Η γρήγορη αναζήτηση χρησιμοποιεί την "Υπηρεσία ευρετηρίου" (Indexing Service) του Office XP για να δημιουργήσετε έναν κατάλογο των αρχείων του Office στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε κατάλληλα τις παρακάτω μεθόδους, με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Εκτελέστε καθαρή εκκίνηση (Clean Boot) με το εργαλείο Only MoSearch

Τα στοιχεία εκκίνησης Mosearch.exe (Microsoft Office Search Service) και Mosdmn.exe (Microsoft Office 10 Search Filter Daemon) ενδέχεται να έρχονται σε διένεξη με ορισμένα άλλα προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Επομένως, εκτελέστε καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας με επιλεγμένο το εργαλείο MoSearch από το μενού Εκκίνηση (Startup) για να προσδιορίσετε αν αυτό το πρόγραμμα είναι η προέλευση της διένεξης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε msconfig.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup).
 4. Στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου, εκτός από το MoSearch.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Microsoft Windows Millennium Edition (Me), αφήστε επίσης επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου *StateMgr.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 6. Στην περίπτωση που το μήνυμα λάθους είναι δυνατό να αναπαραχθεί, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Στο βήμα 3, κάντε επίσης κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Process System.ini file και Process Win.ini file.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του μηνύματος λάθους, αυτό υποδηλώνει ότι το MoSearch έρχεται σε διένεξη με κάποιο άλλο πρόγραμμα ή προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Για να εντοπίσετε το πρόγραμμα που έρχεται σε διένεξη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε msconfig.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup), κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα από τα πλαίσια ελέγχου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Στην περίπτωση που τα προηγούμενα βήματα κάνουν αναπαραγωγή του μηνύματος λάθους, το τελευταίο στοιχείο που προστίθεται στο μενού Εκκίνηση (Startup) προκαλεί τη διένεξη. Στην περίπτωση που δεν γίνεται αναπαραγωγή του μηνύματος λάθους, επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να γίνει επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου του μενού Εκκίνηση (Startup).
 6. Όταν είναι επιλεγμένα όλα τα πλαίσια ελέγχου του μενού Εκκίνηση (Startup) και εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή του μηνύματος λάθους, ξεκινήστε ξανά το Msconfig και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Process System.ini file και
  Process Win.ini file.
Στην περίπτωση που αυτά τα βήματα δεν σας βοηθήσουν να βρείτε και να εξαλείψετε τη διένεξη, προχωρήστε στην ακόλουθη μέθοδο.

Μέθοδος 2: Κατάργηση της δυνατότητας "Υποστήριξη για γρήγορη αναζήτηση" (Support for fast searching)

Για να καταργήσετε τη δυνατότητα "Υποστήριξη για γρήγορη αναζήτηση" (Support for fast searching) από όλα τα προϊόντα του Office XP που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Αυτό ισχύει μόνο για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millennium Edition.
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ίσως να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

 4. Στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall), κάντε κλικ στην επιλογή Προϊόν του Microsoft
  Office XP
  , όπου Προϊόν του Office XP είναι το όνομα του εν λόγω συγκεκριμένου προϊόντος του Office. Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόνομη έκδοση ενός από τα προγράμματα του Office, κάντε κλικ στο κατάλληλο προϊόν από τη λίστα.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές λειτουργίας συντήρησης (Maintenance Mode Options), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων (Add or Remove Features) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Εργαλεία του Office (Office Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο δίπλα από το στοιχείο Υποστήριξη για γρήγορη αναζήτηση (Support for fast searching) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δεν υπάρχει (Not Available).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).
 9. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 8 για όλα τα άλλα προϊόντα του Office XP που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
 10. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού εκτελέσετε αυτά τα βήματα, αναζητήστε τα αρχεία Mosearch.exe και Mosdmn.exe. Δεν πρέπει να τα βρείτε. Εάν τα βρείτε, μπορείτε καταργήσετε με ασφάλεια αυτά τα δύο αρχεία.

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την "Υπηρεσία ευρετηρίου" (Indexing Service), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
282107 OFFXP: Επισκόπηση της νέας δυνατότητας αναζήτησης στο Office XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307817 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Οκτ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια