Τρόπος χρήσης αρχείων χωρίς σύνδεση στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files ) των Microsoft Windows XP.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία δικτύου διαθέσιμα χωρίς σύνδεση, αποθηκεύοντας κοινόχρηστα αρχεία στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε υπάρχει δυνατότητα πρόσβασής τους κατά τη σύνδεσή σας στο δίκτυο. Εάν το κάνετε αυτό, μπορείτε να εργαστείτε με τα αρχεία, με τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιείτε όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Όταν αποσυνδεθείτε από το δίκτυο, οι αλλαγές που έχετε κάνει στα αρχεία ενημερώνονται στο δίκτυο.Περισσότερες πληροφορίες

Ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας για να χρησιμοποιεί τα "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files)

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας ώστε να χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία χωρίς σύνδεση (Offline Files).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση των αρχείων χωρίς σύνδεση (Enable Offline Files) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Πώς να κάνετε αρχεία και φακέλους διαθέσιμα χωρίς σύνδεση

Για να κάνετε κοινόχρηστα αρχεία ή φακέλους δικτύου διαθέσιμα χωρίς σύνδεση:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Θέσεις δικτύου (My Network Places).
 3. Κάντε διπλό κλικ στη θέση δικτύου που περιέχει το φάκελο ή το αρχείο που θέλετε να κάνετε διαθέσιμο χωρίς σύνδεση.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαθέσιμο χωρίς σύνδεση (Make Available Offline). Ξεκινά ο "Οδηγός αρχείων χωρίς σύνδεση" (Offline Files Wizard). Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) για να συνεχίσετε.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος συγχρονισμός των αρχείων χωρίς σύνδεση κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση του υπολογιστή μου (Automatically synchronize the Offline Files when I log on and log off my computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next).
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία συντόμευσης για το φάκελο "Αρχεία χωρίς σύνδεση" στην επιφάνεια εργασίας μου (Create a shortcut to the Offline Files folder on my desktop) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Finish). Τα αρχεία αντιγράφονται στον υπολογιστή σας και εμφανίζεται ο φάκελος "Συντόμευση για φακέλους χωρίς σύνδεση" (Shortcut to Offline Files) στην επιφάνεια εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κάνετε άλλα αρχεία διαθέσιμα χωρίς σύνδεση, εμφανίζονται στο φάκελο "Συντόμευση για φακέλους χωρίς σύνδεση" (Shortcut to Offline Files).

Είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιήσετε φακέλους χωρίς σύνδεση με διακομιστές άλλων κατασκευαστών, εφόσον έχουν εγκατεστημένο το πρωτόκολλο SMB (Server Message Block). Με το πρωτόκολλο SMB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα από ετερογενείς διακομιστές, όπως το Netware και το UNIX.

Βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής του δικτύου σας έχει ρυθμίσει τους διακομιστές UNIX ή Netware ώστε να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SMB για να κάνουν κοινή χρήση αρχείων στο δίκτυο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα προϊόν, το Samba, για παράδειγμα, για να ρυθμίσει το SMB στους διακομιστές που χρησιμοποιείτε. Μόλις εκτελεστεί το SMB στο διακομιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows XP για να συνδεθείτε σε αυτά τα αρχεία και να τα κάνετε διαθέσιμα χωρίς σύνδεση, όπως θα κάνατε αν ο διακομιστής λειτουργούσε με Windows.

Πώς να κάνετε αρχεία και φακέλους να μην είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση

Για να διακόψετε τη χρήση ενός κοινόχρηστου αρχείου ή φακέλου δικτύου όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο χωρίς σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαθέσιμο χωρίς σύνδεση (Make Available Offline) για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου. Το αρχείο ή ο φάκελος καταργείται από το φάκελο "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files).

Συγχρονισμός αρχείων χωρίς σύνδεση (Synchronizing Offline Files)

Τα αρχεία χωρίς σύνδεση συγχρονίζονται αυτόματα από προεπιλογή κατά την αποσύνδεσή σας από το δίκτυο. Για να συγχρονίσετε αυτόματα ένα αρχείο χωρίς σύνδεση, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός (Synchronize). Για να συγχρονίσετε αρχεία πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο.


Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο χωρίς σύνδεση που θέλετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Συγχρονισμός (Synchronize).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συγχρονισμός (Synchronize), κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση (Setup).
 3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία χωρίς σύνδεση.

  Αυτό μπορεί να παρουσιαστεί όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Γρήγορη Εναλλαγή Χρηστών" (Fast User Switching). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη εναλλαγή χρηστών όταν χρησιμοποιείτε αρχεία χωρίς σύνδεση. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Γρήγορη εναλλαγή χρηστών" (Fast User Switching).
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Στην προβολή "Κατηγορία" (Category), κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή του τρόπου σύνδεσης και αποσύνδεσης των χρηστών (Change the way users log on or off).
  4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση Γρήγορης Εναλλαγής Χρηστών (Use Fast User Switching) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή επιλογών (Apply Options).
  5. Τερματίστε το εργαλείο "Λογαριασμοί χρηστών" (User Accounts) και, στη συνέχεια, τερματίστε τον "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel).
 • Κατά την προσπάθειά σας να συγχρονίσετε αρχεία χωρίς σύνδεση, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επίλυση διενέξεων αρχείων (Resolve File Conflicts).

  Αυτό μπορεί να παρουσιαστεί όταν το αντίγραφο χωρίς σύνδεση ενός αρχείου και το αντίγραφο σε σύνδεση του αρχείου έχουν αλλάξει. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στην επίλυση της διένεξης του αρχείου που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο επίλυσης για όλες τις διενέξεις συγχρονισμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κάντε αυτό για όλες τις διενέξεις (Do this for all conflicts).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307853 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια