ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετακίνηση του αρχείου σελιδοποίησης στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής της θέσης του αρχείου σελιδοποίησης στα Windows XP.

Το αρχείο σελιδοποίησης είναι η περιοχή του σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείται από τα Windows σαν να ήταν μνήμη RAM. Μερικές φορές αυτό είναι γνωστό ως "εικονική μνήμη". Από προεπιλογή, τα Windows αποθηκεύουν το αρχείο αυτό στο ίδιο διαμέρισμα με τα αρχεία συστήματος των Windows. Μπορείτε να αυξήσετε τις επιδόσεις των Windows και τον διαθέσιμο χώρο στο διαμέρισμα εκκίνησης, μετακινώντας το αρχείο αυτό σε άλλο διαμέρισμα.

Τρόπος μετακίνησης του αρχείου σελιδοποίησης 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής (Administrator).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή
  Σύστημα (System).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια στην περιοχή Επιδόσεις (Performance) κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια, στην περιοχή Εικονική μνήμη (Virtual memory), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 6. Στη λίστα Μονάδα δίσκου [Ετικέτα τόμου] (Drive [Volume Label]) κάντε κλικ σε διαφορετική μονάδα δίσκου από εκείνη όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows (τα Windows συνήθως είναι εγκατεστημένα στη μονάδα δίσκου C). Στην περιοχή Συνολικό μέγεθος αρχείου σελιδοποίησης για όλες τις μονάδες (Total paging file size for all drives), δείτε την τιμή που εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο Προτείνεται (Recommended).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προσαρμογή μεγέθους (Custom size) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την προτεινόμενη τιμή στο πλαίσιο Αρχικό μέγεθος (ΜΒ) (Initial size (MB)).
 8. Πληκτρολογήστε το μέγιστο μέγεθος που θα επιτρέψετε για σελιδοποίηση στο πλαίσιο Μέγιστο μέγεθος (ΜΒ) (Maximum size (MB)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός (Set).
 9. Στο πλαίσιο Μονάδα δίσκου [Ετικέτα τόμου] (Drive [Volume Label]), κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows (συνήθως είναι η μονάδα δίσκου C) και στη συνέχεια ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:
  • Εάν δεν θέλετε αρχείο σελιδοποίησης στη μονάδα δίσκου, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χωρίς αρχείο σελιδοποίησης (No paging file) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός (Set). Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
   Εάν το αρχείο σελιδοποίησης στον τόμο C: έχει αρχικό μέγεθος μικρότερο από 126 MB, τότε το σύστημα δεν μπορεί να δημιουργήσει αρχείο πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων, αν παρουσιαστεί ένα σφάλμα τερματισμού.
   Θέλετε να συνεχίσετε; (If the pagefile on volume C: has an initial size of less than 126 megabytes, then the system may not be able to create a debugging information file if a STOP error occurs. Continue anyway?)
   Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Εάν θέλετε να διατηρήσετε το ελάχιστο μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης στη μονάδα δίσκου, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προσαρμογή μεγέθους (Custom size) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε μια τιμή ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη της μνήμης RAM του υπολογιστή που υπάρχει στο πλαίσιο Αρχικό μέγεθος (ΜΒ) (Initial size (MB)). Πληκτρολογήστε την ίδια τιμή στο πλαίσιο Μέγιστο μέγεθος (ΜΒ) (Maximum size (MB)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός (Set).
 10. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Οι αλλαγές που κάνατε θα ενεργοποιηθούν αφού ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας. (The changes you have made require you to restart your computer before they can take effect.)
  Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κατόπιν στο κουμπί OK του επόμενου παραθύρου, στη συνέχεια στο κουμπί OK και του επόμενου παραθύρου και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

ΑΝΑΦΟΡΕΣΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση προσωρινών αρχείων αποθήκευσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308666 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετακίνηση του φακέλου ουράς των Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307886 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια