ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προσθήκη ή κατάργηση ενός στοιχείου των Windows στα Windows XP

Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο προσθήκης ή κατάργησης ενός στοιχείου των Windows στα Windows XP.

Μετά την εγκατάσταση των Windows XP στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου, για να προσθέσετε ένα στοιχείο των Windows, το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική εγκατάσταση, ή για να καταργήσετε ένα υπάρχον στοιχείο των Windows, το οποίο δεν απαιτείται πλέον.

Προσθήκη ενός στοιχείου των Windows XP 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components). Ξεκινά ο "Οδηγός στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard).
 4. Στη λίστα Στοιχεία (Components), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα από το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε. Εάν το πλαίσιο ελέγχου για το στοιχείο εμφανίζεται σκιασμένο, αυτό σημαίνει ότι μόνο ορισμένα από τα δευτερεύοντα στοιχεία του είναι επιλεγμένα για εγκατάσταση.

  Για να προβάλετε μια λίστα με τα δευτερεύοντα στοιχεία, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details). Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα δευτερεύοντα στοιχεία που θέλετε να προσθέσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν το κουμπί Λεπτομέρειες (Details) δεν είναι διαθέσιμο, αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο δεν περιέχει δευτερεύοντα στοιχεία.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Τοποθετήστε τη δισκέτα στη μονάδα (Insert Disk), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εντοπίσετε τα αρχεία εγκατάστασης των Windows XP. Στο παράθυρο διαλόγου Απαιτούμενα αρχεία (Files Needed), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), εντοπίστε τα αρχεία εγκατάστασης των Windows XP και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open). Για παράδειγμα, τα αρχεία εγκατάστασης μπορεί να βρίσκονται στο φάκελο D:\I386.
 7. Στην οθόνη "Ολοκλήρωση του "Οδηγού στοιχείων των Windows"" (Completing the Windows Components Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Κατάργηση ενός στοιχείου των Windows XP 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components). Ξεκινά ο "Οδηγός στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard).
 4. Στη λίστα Στοιχεία (Components), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε. Σημειώστε ότι, εάν το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο εμφανίζεται σκιασμένο, αυτό δηλώνει ότι μόνο ορισμένα από τα δευτερεύοντα στοιχεία του είναι εγκατεστημένα.

  Εάν θέλετε να καταργήσετε ένα δευτερεύον στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details). Στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στα δευτερεύοντα στοιχεία που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στην οθόνη "Ολοκλήρωση του "Οδηγού στοιχείων των Windows"" (Completing the Windows Components Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307894 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια