ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της συμπίεσης αρχείων στα Windows XP

Περίληψη

Η συμπίεση αρχείων, φακέλων και προγραμμάτων περιορίζει το μέγεθός τους και μειώνει το χώρο που καταλαμβάνουν στους τόμους ή τις αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης. Η συμπίεση τόμου μειώνει το χώρο που χρησιμοποιείται από όλα τα αρχεία και τους φακέλους που είναι αποθηκευμένα στον τόμο αυτό. Λόγω ενδεχόμενης μείωσης των επιδόσεων, μπορεί να μην θέλετε να συμπιέσετε ορισμένα αρχεία. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμπίεση NTFS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • 251186 Βέλτιστες πρακτικές για συμπίεση NTFS

Συμπίεση NTFSΗ συμπίεση NTFS είναι διαθέσιμη σε τόμους που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS και έχει τις εξής δυνατότητες και περιορισμούς:
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συμπίεση NTFS για να συμπιέσετε αρχεία και φακέλους, καθώς και έναν ολόκληρο τόμο NTFS.
 • Μπορείτε να συμπιέσετε ένα φάκελο χωρίς να συμπιέσετε τα περιεχόμενά του.
 • Μπορείτε να εργαστείτε με αρχεία συμπιεσμένα με τη μέθοδο NTFS χωρίς να αποσυμπιέσετε, επειδή η συμπίεση και αποσυμπίεσή τους πραγματοποιείται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
 • Μπορείτε να εμφανίζετε με διαφορετικό χρώμα τα ονόματα αρχείων και φακέλων που είναι συμπιεσμένα με τη μέθοδο NTFS, ώστε να είναι διακρίνονται πιο εύκολα.
 • Ενδέχεται να παρατηρηθεί μείωση των επιδόσεων, όταν εργάζεστε με αρχεία συμπιεσμένα με τη μέθοδο NTFS. Όταν ανοίγετε ένα συμπιεσμένο αρχείο, τα Windows το αποσυμπιέζουν αυτόματα και, όταν το κλείνετε, τα Windows το συμπιέζουν ξανά. Η διεργασία αυτή ενδέχεται να μειώσει τις επιδόσεις του υπολογιστή σας.
 • Τα αρχεία και οι φάκελοι που είναι συμπιεσμένα με τη μέθοδο NTFS παραμένουν συμπιεσμένα μόνο εφόσον είναι αποθηκευμένα σε τόμο NTFS.
 • Δεν είναι δυνατή η κρυπτογράφηση ενός αρχείου συμπιεσμένου με τη μέθοδο NTFS.

Συμπίεση ενός τόμου NTFSΠρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μπορεί επίσης οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου να αποτρέψουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. Για να συμπιέσετε έναν τόμο NTFS:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον τόμο που θέλετε να συμπιέσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συμπίεση τόμου για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο (Compress Volume to save disk space) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στην ενότητα Επιβεβαίωση αλλαγών στα χαρακτηριστικά (Confirm Attribute Changes), κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Συμπίεση αρχείων ή φακέλων σε τόμο NTFSΓια να συμπιέσετε ένα αρχείο ή φάκελο:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε διπλό κλικ στον τόμο NTFS ο οποίος περιέχει το φάκελο ή τους φακέλους που θέλετε να συμπιέσετε.
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε να συμπιέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συμπίεση περιεχομένων για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο (Compress Volume to save disk space) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στην ενότητα Επιβεβαίωση αλλαγών στα χαρακτηριστικά (Confirm Attribute Changes), κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μετακινήσετε ή αντιγράψετε ένα αρχείο σε συμπιεσμένο φάκελο, το αρχείο συμπιέζεται αυτόματα. Εάν μετακινήσετε ένα αρχείο από διαφορετικό τόμο NTFS σε συμπιεσμένο φάκελο, το αρχείο συμπιέζεται επίσης. Ωστόσο, εάν μετακινήσετε ένα αρχείο από τον ίδιο τόμο NTFS σε συμπιεσμένο φάκελο, το αρχείο διατηρεί την αρχική του κατάσταση, δηλαδή παραμένει συμπιεσμένο ή ασυμπίεστο.


Έγχρωμη εμφάνιση συμπιεσμένων αρχείωνΜπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των συμπιεσμένων αρχείων και φακέλων στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), έτσι ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα. Για να εμφανίσετε έγχρωμα τα αρχεία και τους φακέλους που έχετε συμπιέσει:
 1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές φακέλων (Folder Options) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και Θέματα (Appearance and Themes) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 4. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Έγχρωμη εμφάνιση κρυπτογραφημένων ή συμπιεσμένων αρχείων NTFS (Show encrypted or compressed NTFS files in color).

ΑναφορέςΤα Windows υποστηρίζουν δύο τύπους συμπίεσης, τη συμπίεση NTFS και τη συμπίεση με χρήση της δυνατότητας "Συμπιεσμένοι φάκελοι (μορφή zip)" (Compressed (zipped) Folders). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους συμπιεσμένους φακέλους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306531 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση συμπιεσμένων (μορφή zip) φακέλων στα Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 307987 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια