ΣΦΑΛΜΑ: Σφάλμα 1935 κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του .NET Framework

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το .NET Framework, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους για το σφάλμα 1935 (αποτυχία εγκατάστασης συγκρότησης) σε περίπτωση που το Mscoree.dll χρησιμοποιείται πριν να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup).

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή το Mscoree.dll χρησιμοποιείται για 10 λεπτά μετά την εγκατάσταση (ή κατάργηση) των συγκροτήσεων. Όταν ξεκινάτε άλλη εγκατάσταση, το πρόγραμμα εγκατάστασης προσπαθεί να φορτώσει τη δική του έκδοση του Mscoree.dll, για να εγκαταστήσει τις συγκροτήσεις για το νέο πρόγραμμα. Η αποτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ήδη φορτωμένη άλλη έκδοση του Mscoree.dll.


Αυτό οφείλεται στη συμπεριφορά της υπηρεσίας Windows Installer σε πλατφόρμες των Windows NT.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους για να επιλύσετε το ζήτημα:
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.


    -ή-
  • Σταματήστε την υπηρεσία Windows Installer (msiservice).
Για να σταματήσετε την υπηρεσία Windows Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε τον Control Panel.
  2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Administrative Tools.
  3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Services.
  4. Κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία Windows Installer.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Stop.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα σφάλμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308096 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια