ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παραβίαση πρόσβασης παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος που περιλαμβάνει πολλές ενώσεις και τη συνένωση λειτουργίες του SQL Server 2014

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server:
Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3082860 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια