Χρήση της μνήμης από τη διεργασία Lsass.exe σε ελεγκτές τομέα που εκτελούν Windows Server 2003 ή Windows 2000 Server

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένα βασικά στοιχεία της διεργασίας Lsass.exe, τις καλύτερες πρακτικές για τη ρύθμιση των παραμέτρων της διεργασίας Lsass.exe και τις επεκτάσεις της χρήσης της μνήμης. Αυτό το άρθρο πρέπει να χρησιμοποιείται ως οδηγός στην ανάλυση της απόδοσης και της χρήσης μνήμης του Lsass.exe σε ελεγκτές τομέα που εκτελούν Microsoft Windows Server 2003 ή Microsoft Windows 2000 Server. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου ίσως φανούν χρήσιμες, όταν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο συντονισμού και ρύθμισης των παραμέτρων διακομιστών και ελεγκτών τομέων ώστε να βελτιστοποιηθεί αυτή η μηχανή.

Η διεργασία Lsass.exe είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του ελέγχου ταυτότητας τομέα τοπικής αρχής ασφαλείας και για τη διαχείριση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Αυτή η διεργασία χειρίζεται τον έλεγχο ταυτότητας τόσο για τον υπολογιστή-πελάτη όσο και για το διακομιστή, και ελέγχει επίσης το μηχανισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Η διεργασία Lsass.exe είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Τοπική αρχή ασφαλείας (Local Security Authority)
  • Υπηρεσία σύνδεσης δικτύου (Net Logon service)
  • Υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμών ασφαλείας (Security Accounts Manager)
  • Υπηρεσία διακομιστή LSA (LSA Server service)
  • Secure Sockets Layer (SSL)
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας Kerberos v5
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας NTLM

Περισσότερες πληροφορίες

Περιορισμός ή ελαχιστοποίηση του αριθμού των προγραμμάτων του ελεγκτή τομέα σας

Για βέλτιστη απόδοση, η διεργασία Lsass.exe καταλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερη μνήμη RAM σε ένα δεδομένο διακομιστή ή ελεγκτή τομέα. Η διεργασία Lsass.exe παραχωρεί αυτήν τη RAM καθώς τη ζητούν και άλλες διεργασίες. Η ιδέα είναι να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της διεργασίας Lsass.exe, ενώ εξακολουθεί να ερμηνεύει άλλες διεργασίες που ενδέχεται να εκτελούνται σε έναν υπολογιστή. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και για να αυξηθεί η απόδοση, είναι καλή πρακτική να περιορίσετε ή να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των προγραμμάτων σε έναν ελεγκτή τομέα. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις μνήμης, η διεργασία Lsass.exe χρησιμοποιεί αυτήν τη μνήμη για να κάνει προσωρινή αποθήκευση των ζητούμενων δεδομένων.

Χρήση των εργαλείων Active Directory Sizer (Adsizer.exe) και ADTEST

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Adsizer.exe για να αξιολογήσετε την ποσότητα μνήμης που χρειάζεται για ελεγκτές τομέα με βάση τη λειτουργία τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο μόνο ως εκτίμηση, επειδή το Adsizer.exe δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς την ποσότητα μνήμης που είναι απαραίτητη για όλες τις διεργασίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ADTEST για να καταπονήσετε τους ελεγκτές τομέα και να παράσχετε μια αναμενόμενη χρήση μνήμης και φόρτο μνήμης.

Ο χώρος διευθύνσεων 32 bit περιορίζεται στα 4 GB

Ο χώρος διευθύνσεων 32 bit περιορίζεται στα 4 GB φυσικής μνήμης.

Χρήση μετρητών για την παρακολούθηση της χρήσης του Lsass.exe

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντικείμενο εργασίας, τη χρήση του επεξεργαστή (το 80% της χρήσης του επεξεργαστή ως σημείο καταπόνησης), το adperf και τα εργαλεία απόδοσης διεργασιών cop, για να παρακολουθήσετε τη χρήση του Lsass.exe. Οι μετρητές που μας ενδιαφέρουν είναι Μνήμη (Memory), Διεργασία (Process), Αντικείμενο NTDS (NTDS Object), Μνήμη Cache (Cache), Διακομιστής (Server), Επεξεργαστής (Processor), Νήματα (Threads) και Βάση δεδομένων (Database).

Χρήση του Windows Server 2003 ή του Windows 2000 Server

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από 1 GB φυσικής μνήμης στον ελεγκτή τομέα, χρησιμοποιήστε τον Windows Server 2003, Standard Edition, τον Windows Server 2003, Enterprise Edition, τον Windows Server 2003, Datacenter Edition, τον Windows 2000 Advanced Server ή τον Windows 2000 Datacenter Server. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /3GB του αρχείου %SystemDrive%\Boot.ini σε αυτές τις εκδόσεις των Windows, για να παράσχετε πρόσθετη καθορίσιμη μνήμη 1 GB. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν το διακόπτη με τον Windows 2000 Server, αυτός ο χώρος μνήμης σημειώνεται ως μη διαθέσιμος.

Προσοχή Η Microsoft υποστηρίζει τη χρήση του διακόπτη /3GB στον Windows Server 2003, Standard Edition σε περιβάλλον παραγωγής για χρήση από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Για άλλες εφαρμογές, η Microsoft υποστηρίζει τη χρήση του διακόπτη /3GB στον Windows Server 2003, Standard Edition σε περιβάλλον παραγωγής μόνο όταν ο προμηθευτής της εφαρμογής έχει πραγματοποιήσει έλεγχο σε αυτό το περιβάλλον και είναι πρόθυμος να υποστηρίξει τον πελάτη που χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία. Τα προγράμματα Microsoft Exchange Server 2003 και Microsoft SQL Server 2000 υποστηρίζονται σε περιβάλλον παραγωγής που χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής σχετικά με την εφαρμογή. Ο διακόπτης /3GB μπορεί να προκαλέσει ζητήματα σε ορισμένες εφαρμογές, τα οποία σχετίζονται με τις εξαρτήσεις διευθύνσεων ή με μείωση του χώρου του πυρήνα. Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω, ο διακόπτης /3GB του Windows Server 2003, Standard Edition χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης και ελέγχου.

Σημειώσεις
  • Η χρήση του διακόπτη /3GB συνιστάται να γίνεται με προσοχή, επειδή περιορίζει τις καταχωρήσεις πίνακα σελίδων (PTE).
  • Ο διακόπτης /3GB χρειάζεται μόνο σε αρχιτεκτονική 32 bit. Δεν χρειάζεται σε αρχιτεκτονική 64 bit.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων της μνήμης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291988 Περιγραφή της δυνατότητας ρύθμισης της μνήμης RAM 4 GB και του διακόπτη επέκτασης φυσικής μνήμης (Physical Address Extension)

Πληροφορίες μνήμης

Η χρήση μνήμης Lsass σε ελεγκτές τομέα έχει δύο κύρια στοιχεία: ένα σταθερό και ένα μεταβλητό.

Το σταθερό στοιχείο αποτελείται από τον κώδικα, τις στοίβες, τους σωρούς και διάφορες δομές δεδομένων σταθερού μεγέθους (για παράδειγμα, η μνήμη cache σχήματος). Η ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιεί το Lsass ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το φόρτο του υπολογιστή. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των νημάτων που εκτελούνται, αυξάνεται και ο αριθμός των στοιβών μνήμης. Το Lsass.exe χρησιμοποιεί συνήθως 100 MB έως 300 MB μνήμης. Το Lsass.exe χρησιμοποιεί την ίδια ποσότητα μνήμης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μνήμης RAM που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή. Ωστόσο, όταν η εγκατεστημένη μνήμη RAM έχει μεγαλύτερο μέγεθος, το Lsass μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερη μνήμη RAM και λιγότερη εικονική μνήμη.

Το μεταβλητό στοιχείο είναι η μνήμη cache του buffer της βάσης δεδομένων. Το μέγεθος της μνήμης cache μπορεί να κυμαίνεται από λιγότερο από 1 MB έως το μέγεθος ολόκληρης της βάσης δεδομένων. Επειδή το μεγάλο μέγεθος της μνήμης cache βελτιώνει την απόδοση, ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων για το AD (ESENT) προσπαθεί να διατηρήσει τη μνήμη cache όσο μεγαλύτερη γίνεται. Ενώ το μέγεθος της μνήμης cache ποικίλλει ανάλογα με την πίεση μνήμης στον υπολογιστή, το μέγιστο μέγεθος της μνήμης cache περιορίζεται τόσο από την ποσότητα φυσικής RAM που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή όσο και από το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου εικονικών διευθύνσεων (VA). Το AD χρησιμοποιεί μόνο ένα τμήμα του συνολικού χώρου VA για τη μνήμη cache. Η μέγιστη ποσότητα χώρου VA που μπορεί να χρησιμοποιήσει το AD καθορίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
((συνολικός χώρος VA - 1GB) / 2)
Σημείωση Αυτός ο τύπος ισχύει μόνο στα Windows 2000. Στον Windows Server 2003, το μοντέλο μνήμης για το LSASS είναι διαφορετικό και η ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται από τη μνήμη cache είναι δυναμική. Η χρήση της μνήμης έχει αυξηθεί στα 2,6 GB, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι οι υπόλοιπες διαδικασίες στο LSASS δεν χρειάζονται μνήμη.

Αυτό σημαίνει ότι σε έναν υπολογιστή x86 χωρίς το διακόπτη /3GB, το μέγεθος της μνήμης cache περιορίζεται είτε στα 512 MB είτε στην ποσότητα της φυσικής μνήμης RAM, ανάλογα με το ποια είναι μικρότερη. Με το διακόπτη /3GB, το μέγεθος της μνήμης cache περιορίζεται είτε στο 1 GB είτε στο μέγεθος της φυσικής μνήμης RAM, ανάλογα με το ποιο είναι μικρότερο. Σημειώστε ότι αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης /3GB αρχίζει να βοηθά μόλις το μέγεθος της φυσικής RAM γίνει μεγαλύτερο από 600 MB περίπου (500 MB για τη μνήμη cache, συν περίπου 100 MB για το σταθερό στοιχείο). Σε συστήματα 64 bit, όπως το IA64, το μέγεθος της μνήμης cache περιορίζεται ουσιαστικά μόνο από τη RAM και το τμήμα ανάπτυξης της Microsoft έχει ελέγξει συστήματα που χρησιμοποιούν περισσότερα από 9 GB μνήμης cache.

Η χρήση μνήμης αυξάνεται με τη χρήση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Η ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιεί η διεργασία Lsass.exe αυξάνεται ανάλογα με τη χρήση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Όταν απαιτούνται δεδομένα, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη.

Μέγιστη χρήση φυσικής μνήμης από τη διεργασία Lsass.exe και την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Η μέγιστη χρήση φυσικής μνήμης από τη διεργασία Lsass.exe και την υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι 2 GB.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση ελεγκτών τομέων

Πολιτικές ερωτημάτων LDAP

271088 Βελτιστοποίηση των διακομιστών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Microsoft Windows 2000 με έξι ή επτά επεξεργαστές ώστε να εκτελούνται με το Exchange 2000

Απενεργοποίηση της ρύθμισης AutoSiteCoverage

Ανατρέξτε στο Windows 2000 Resource Kit.

Περιορισμός της διεργασίας KCC

244368 Τρόπος βελτιστοποίησης της αναπαραγωγής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε μεγάλο δίκτυο

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308356 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια