ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εργαλείου "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management) στα Microsoft Windows XP.


Επισκόπηση της Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management)Η Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) είναι μια συλλογή εργαλείων διαχείρισης των Windows, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση ενός τοπικού ή απομακρυσμένου υπολογιστή. Τα εργαλεία οργανώνονται σε μία ενιαία κονσόλα, η οποία διευκολύνει την προβολή των ιδιοτήτων διαχείρισης και την απόκτηση πρόσβασης στα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης του υπολογιστή σας.


Κονσόλα Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management)

Η κονσόλα Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) αποτελείται από ένα παράθυρο που διαιρείται σε δύο τμήματα. Το αριστερό τμήμα παραθύρου περιέχει τη δομή κονσόλας και το δεξιό τμήμα περιέχει λεπτομέρειες. Όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο στη δομή κονσόλας, οι πληροφορίες για αυτό το στοιχείο εμφανίζονται στο τμήμα παραθύρου λεπτομερειών. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν το στοιχείο που επιλέγετε.

Τα εργαλεία διαχείρισης στη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες στη δομή κονσόλας:
 • Εργαλεία συστήματος (System Tools)
 • Αποθήκευση (Storage)
 • Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications)


Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία ή υπηρεσίες.

Εργαλεία συστήματος (System Tools)

 • Προβολή Συμβάντων (Event Viewer)

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προβολή Συμβάντων" (Event Viewer) για τη διαχείριση και προβολή συμβάντων που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής εφαρμογών, ασφάλειας και συστήματος. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα αρχεία καταγραφής για τον έλεγχο συμβάντων ασφαλείας και τον εντοπισμό πιθανών θεμάτων που αφορούν το λογισμικό, το υλικό ή το σύστημα.
 • Κοινόχρηστοι φάκελοι (Shared Folders)

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Κοινόχρηστοι φάκελοι" (Shared Folders) για την προβολή συνδέσεων και πόρων που χρησιμοποιούνται στον υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε, να προβάλετε και να διαχειριστείτε κοινόχρηστα στοιχεία, να προβάλετε ανοιχτά αρχεία και περιόδους λειτουργίας, να κλείσετε αρχεία και να αποσυνδεθείτε από περιόδους λειτουργίας.
 • Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups (Local Users and Groups)

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups" (Local Users and Groups) για τη δημιουργία και διαχείριση των τοπικών λογαριασμών χρηστών και ομάδων. Το εργαλείο "Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups" (Local Users and Groups) είναι διαθέσιμο μόνο στα Windows XP Professional.
 • Αρχεία καταγραφής επιδόσεων και ειδοποιήσεις (Performance Logs and Alerts)

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Αρχεία καταγραφής επιδόσεων και ειδοποιήσεις" (Performance Logs and Alerts) για τη ρύθμιση παραμέτρων στα αρχεία καταγραφής επιδόσεων και στις ειδοποιήσεις, προκειμένου να παρακολουθούν και να συλλέγουν δεδομένα που αφορούν τις επιδόσεις του υπολογιστή σας.
 • Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

  Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για την προβολή των συσκευών υλικού που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, την ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών, την τροποποίηση ρυθμίσεων υλικού και την αντιμετώπιση προβλημάτων διενέξεων συσκευών.

Αποθήκευση (Storage)

 • Αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης (Removable Storage)

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης" (Removable Storage) για τον έλεγχο των αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης και τη διαχείριση των βιβλιοθηκών ή των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων στα οποία περιέχονται.
 • Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter)

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" (Disk Defragmenter) για την ανάλυση και ανασυγκρότηση τόμων στους σκληρούς δίσκους σας.
 • Διαχείριση Δίσκων (Disk Management)

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management) για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν δίσκους, όπως η μετατροπή δίσκων ή η δημιουργία και διαμόρφωση τόμων. Η Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) σάς βοηθά να διαχειριστείτε τους σκληρούς δίσκους σας, καθώς και τα διαμερίσματα ή τους τόμους που περιέχουν.

Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications)

 • Υπηρεσίες (Services)

  Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες (Services) για τη διαχείριση υπηρεσιών σε τοπικούς και απομακρυσμένους υπολογιστές. Έχετε τη δυνατότητα εκκίνησης, διακοπής, παύσης, συνέχισης ή απενεργοποίησης μιας υπηρεσίας.
 • Έλεγχος οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI) (WMI Control)


  Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI) (WMI Control) για τη ρύθμιση παραμέτρων και τη διαχείριση της υπηρεσίας "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation) (WMI).
 • Υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing Service)

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Υπηρεσία ευρετηρίου" (Indexing Service) για τη διαχείριση της αντίστοιχης υπηρεσίας, καθώς και για τη δημιουργία και τη ρύθμιση παραμέτρων πρόσθετων καταλόγων ώστε να αποθηκεύουν πληροφορίες ευρετηρίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πραγματικό σύνολο των εργαλείων και υπηρεσιών που παρατίθενται στη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) εξαρτάται από τις υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στον κεντρικό υπολογιστή.

Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) σε τοπικό υπολογιστήΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως Διαχειριστές ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις περισσότερες ιδιότητες, καθώς και για να εκτελέσετε τις περισσότερες εργασίες διαχείρισης υπολογιστή.

Για να ξεκινήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) στον τοπικό υπολογιστή:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία Διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).

  Εμφανίζεται το παράθυρο Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) για τον τοπικό υπολογιστή. Στη ρίζα της δομής κονσόλας εμφανίζεται το στοιχείο "Διαχείριση υπολογιστή (τοπικού)" (Computer Management (Local)).
 2. Στη δομή κονσόλας, επεκτείνετε τις επιλογές Εργαλεία συστήματος (System Tools), Αποθήκευση (Storage) ή Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications), για να προβάλετε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες σε κάθε ένα από αυτά τα κοντέινερ.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε (για παράδειγμα, στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer)), για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο και στη συνέχεια να προβάλετε τις πληροφορίες που συσχετίζονται με αυτό.

Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) σε απομακρυσμένο υπολογιστήΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως Διαχειριστές ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις περισσότερες ιδιότητες, καθώς και για να εκτελέσετε τις περισσότερες εργασίες διαχείρισης υπολογιστή.

Για να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) σε άλλον υπολογιστή:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία Διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (τοπικού) (Computer Management (Local) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε άλλον υπολογιστή (Connect to another computer).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Άλλον υπολογιστή (Another Computer) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή του οποίου επιθυμείτε την απομακρυσμένη διαχείριση ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), για να εντοπίσετε τον υπολογιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε πάλι κλικ στο κουμπί OK, για να επιστρέψετε στο παράθυρο "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management). Εμφανίζεται το παράθυρο Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) του απομακρυσμένου υπολογιστή. Το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή εμφανίζεται στη ρίζα της δομής κονσόλας.
 4. Στη δομή κονσόλας, επεκτείνετε τις επιλογές Εργαλεία συστήματος (System Tools), Αποθήκευση (Storage) ή Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications), για να προβάλετε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες σε κάθε ένα από αυτά τα κοντέινερ.
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε (για παράδειγμα, στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer)), για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο και στη συνέχεια να προβάλετε τις πληροφορίες που συσχετίζονται με αυτό.

Τρόπος χρήσης της Βοήθειας (Help) στη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management)Για να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια (Help) της Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management) ή για να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία της Βοήθειας (Help) για κάθε μεμονωμένο εργαλείο διαχείρισης που περιέχεται στη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management):
 1. Ξεκινήστε τη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 2. Χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:
  • Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο που θέλετε (για παράδειγμα, Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) ή Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια (Help).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο στη δομή κονσόλας (για παράδειγμα, Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) ή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια (Help) στο μενού Ενέργεια (Action).

ΑΝΑΦΟΡΕΣΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management), ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) της Διαχείρισης Υπολογιστή (Computer Management). (Στο παράθυρο "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management), κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια (Help) στο μενού Ενέργεια (Action).)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εργαλείων διαχείρισης στη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), ανατρέξτε στο αρχείο της Βοήθειας (Help) που αφορά το μεμονωμένο στοιχείο. (Στο παράθυρο "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management), κάντε κλικ στο στοιχείο στη δομή κονσόλας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια (Help) στο μενού Ενέργεια (Action).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308427 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προβολή και διαχείριση αρχείων καταγραφής συμβάντων στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308423 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια