ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών δίσκων στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο χρήσης του συμπληρωματικού προγράμματος διαχείρισης δίσκων, για τη ρύθμιση παραμέτρων δυναμικών δίσκων.

Δυναμικοί δίσκοι και τόμοιΗ αποθήκευση δυναμικών δίσκων υποστηρίζει δίσκους προσανατολισμένους σε τόμους. Μπορείτε να δημιουργήσετε τους ακόλουθους τύπους τόμων μόνο σε δυναμικούς δίσκους:
 • Νέους απλούς δίσκους.
 • Τόμους που επεκτείνονται σε πολλούς δίσκους (διευρυμένοι και διαγραμμισμένοι τόμοι).
 • Τόμοι που είναι ανεκτοί σε σφάλματα (τόμοι με είδωλο και τόμοι RAID-5).
Οι τόμοι σε δυναμικούς δίσκους ονομάζονται δυναμικοί τόμοι. Οι δυναμικοί δίσκοι μπορούν να υποστηρίζουν έως 2.000 δυναμικούς τόμους ανά δίσκο (παρόλο που ο αριθμός των τόμων που συνιστάται είναι 32 ή λιγότεροι ανά δίσκο).


Η τοπική πρόσβαση σε δυναμικούς τόμους (και στα δεδομένα που περιέχουν οι δυναμικοί τόμοι) είναι περιορισμένη σε υπολογιστές με Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows XP Professional. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δυναμικούς τόμους σε (ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε δυναμικούς τόμους από) υπολογιστή με Windows XP Professional, όπου εκτελούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 και παλαιότερη έκδοση
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη έκδοση και παλαιότερες
 • MS-DOS
Μπορείτε να δημιουργήσετε δυναμικούς δίσκους χρησιμοποιώντας την εντολή Μετατροπή σε δυναμικό δίσκο (Convert to Dynamic Disk) στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management), για να μετατρέψετε ένα βασικό δίσκο.

Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management)Για να ξεκινήσετε τη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management):
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator) ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management). Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίσκων (Disk Management).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εκτέλεση (Run), να πληκτρολογήσετε diskmgmt.msc και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί OK.
Στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management), οι δίσκοι και οι τόμοι του υπολογιστή εμφανίζονται σε προβολή γραφικών και σε προβολή λίστας. Από προεπιλογή, εμφανίζονται οι τοπικοί δίσκοι του υπολογιστή. Ωστόσο, εάν έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα, μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή σε απομακρυσμένο υπολογιστή.

Για να προσαρμόσετε την προβολή των δίσκων και των τόμων στο επάνω και κάτω πλαίσιο του παραθύρου, κάντε κλικ στο μενού Προβολή (View), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Άνω πλαίσιο (Top) ή Κάτω πλαίσιο (Bottom) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην προβολή που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να δημιουργείτε πλήρη αντίγραφα ασφαλείας των περιεχομένων των δίσκων, πριν να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στους δίσκους, τους τόμους ή τα διαμερίσματα.

Τρόπος δημιουργίας απλού ή διευρυμένου τόμου

Για να δημιουργήσετε έναν απλό ή έναν διευρυμένο τόμο:
 1. Στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management), εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα βήματα:
  • Για να δημιουργήσετε έναν απλό τόμο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε χώρο του δυναμικού δίσκου που δεν έχει εκχωρηθεί και όπου θέλετε να δημιουργήσετε τον απλό τόμο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Νέος τόμος (New Volume).

   -ή-
  • Για να δημιουργήσετε έναν διευρυμένο τόμο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε χώρο του δυναμικού δίσκου που δεν έχει εκχωρηθεί και όπου θέλετε να δημιουργήσετε τον διευρυμένο τόμο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Νέος τόμος (New Volume).
 2. Στον "Οδηγό δημιουργίας τόμων" (New Volume Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στον τύπο του τόμου που θέλετε να δημιουργήσετε (Απλός τόμος (Simple volume) ή Διευρυμένος τόμος (Spanned volume)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο δίσκο (ή τους δίσκους) στους οποίους θέλετε να δημιουργήσετε τον τόμο εκτελώντας ένα από τα ακόλουθα βήματα:
  • Εάν δημιουργείτε έναν απλό τόμο, επαληθεύστε ότι οι δίσκοι στους οποίους θέλετε να δημιουργήσετε έναν απλό τόμο αναφέρονται στο πλαίσιο Επιλεγμένοι δυναμικοί δίσκοι (Selected dynamic disks).


   -ή-
  • Εάν δημιουργείτε έναν διευρυμένο τόμο, στην ενότητα
   Όλοι οι διαθέσιμοι δυναμικοί δίσκοι (All available dynamic disks), κάντε κλικ για να επιλέξετε τους δίσκους που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).

   Εξακριβώστε ότι οι δίσκοι, στους οποίους θέλετε να δημιουργήσετε έναν διευρυμένο τόμο, αναφέρονται στο πλαίσιο Επιλεγμένοι δυναμικοί δίσκοι (Selected dynamic disks).
 5. Στο πλαίσιο Μέγεθος (Size), προσδιορίστε το μέγεθος που θέλετε για τον τόμο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Εκχωρήστε ένα γράμμα μονάδας δίσκου ή μια διαδρομή μονάδας δίσκου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Προσδιορίστε τις επιλογές διαμόρφωσης που θέλετε, εκτελώντας ένα από τα ακόλουθα βήματα:
  • Εάν δεν θέλετε να διαμορφώσετε το διαμέρισμα, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Να μην γίνει διαμόρφωση αυτού του διαμερίσματος (Do not format this partition) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

   -ή-
  • Εάν θέλετε να διαμορφώσετε το διαμέρισμα, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Διαμόρφωση αυτού του διαμερίσματος με τις παρακάτω ρυθμίσεις (Format this partition with the following settings), εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση (Format) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next):
   1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον τόμο στο πλαίσιο
    Ετικέτα τόμου (Volume label).

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.
   2. Κάντε κλικ στο σύστημα αρχείων που θέλετε, στο πλαίσιο Σύστημα αρχείων (File system).

    Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος μονάδας εκχώρησης δίσκου, να ορίσετε επακριβώς εάν θέλετε να εκτελέσετε μια γρήγορη μορφοποίηση ή να ενεργοποιήσετε τη συμπίεση αρχείων και φακέλων σε τόμους, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων NTFS.
 8. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλογές που κάνατε είναι σωστές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Ο τόμος δημιουργήθηκε και εμφανίζεται στον κατάλληλο δυναμικό δίσκο ή δίσκους στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management).

Τρόπος επέκτασης απλού ή διευρυμένου τόμου

Για να αυξήσετε το μέγεθος ενός απλού ή ενός διευρυμένου τόμου, αφού τον δημιουργήσετε, μπορείτε να τον επεκτείνετε προσθέτοντας ελεύθερο χώρο, ο οποίος δεν έχει εκχωρηθεί στον ίδιο (ή σε άλλο) δυναμικό δίσκο.

Για να επεκτείνετε έναν απλό ή έναν διευρυμένο τόμο:
 1. Στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον απλό ή τον διευρυμένο τόμο που θα επεκτείνετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επέκταση τόμου (Extend Volume).
 2. Στον "Οδηγό επέκτασης τόμου" (Extend Volume Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Επιλογή δίσκων (Select Disks), κάντε τα εξής:
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το δίσκο (ή τους δίσκους), όπου θα επεκταθεί ο τόμος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).

   Εξακριβώστε ότι ο δίσκος ή οι δίσκοι, στους οποίους θέλετε να επεκτείνετε τον τόμο, αναφέρονται στο πλαίσιο Επιλεγμένοι δυναμικοί δίσκοι (Selected dynamic disks).

   -και-
  • Στο πλαίσιο Μέγεθος (Size), προσδιορίστε την έκταση του χώρου δίσκου που δεν έχει εκχωρηθεί και τον οποίον θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλογές που κάνατε είναι σωστές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Ο τόμος επεκτάθηκε και εμφανίζεται στον κατάλληλο δυναμικό δίσκο ή δίσκους στο παράθυρο Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 • Μπορείτε να επεκτείνετε μόνο τόμους NTFS ή τόμους που δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα με ένα σύστημα αρχείων.
 • Ένας τόμος μπορεί να επεκταθεί, μόνο εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στο δίσκο.
 • Εάν κάνατε αναβάθμιση από Windows 2000 σε Windows XP, μπορείτε να επεκτείνετε απλούς και διευρυμένους τόμους, μόνο εάν ο τόμος δημιουργήθηκε σε δυναμικό δίσκο στα Windows XP. Απλοί ή διευρυμένοι τόμου που προκύπτουν από μετατροπή βασικού σε δυναμικό δίσκο στα Windows 2000 δεν είναι δυνατόν να επεκταθούν.
 • Δεν μπορείτε να επεκτείνετε τον τόμο συστήματος ή τον τόμο εκκίνησης.

Τρόπος μορφοποίησης δυναμικού τόμου

Για να μορφοποιήσετε έναν δυναμικό τόμο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον δυναμικό τόμο που θέλετε να μορφοποιήσετε (ή να αναμορφοποιήσετε) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση (Format).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση (Format), κάντε τα εξής:
  • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον τόμο στο πλαίσιο
   Ετικέτα τόμου (Volume label).
  • Κάντε κλικ στο σύστημα αρχείων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Σύστημα αρχείων (File system).


   Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της μονάδας εκχώρησης δίσκου, να ορίσετε επακριβώς εάν θέλετε να εκτελέσετε μια γρήγορη μορφοποίηση ή να ενεργοποιήσετε τη συμπίεση αρχείων και φακέλων σε τόμους NTFS.
  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Όταν σας ζητηθεί να μορφοποιήσετε τον τόμο, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Τώρα ξεκινά η διαδικασία μορφοποίησης.

Τρόπος προβολής ιδιοτήτων δυναμικού τόμου

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός δυναμικού τόμου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον δυναμικό τόμο που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην κατάλληλη καρτέλα, για να προβάλετε την ιδιότητα που θέλετε.

Τρόπος διαγραφής δυναμικού τόμου

Για να διαγράψετε έναν δυναμικό τόμο:
 1. Στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον δυναμικό τόμο που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή τόμου (Delete Volume).
 2. Όταν σας ζητηθεί να διαγράψετε τον τόμο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 • Όταν διαγράφετε έναν τόμο, όλα τα δεδομένα του τόμου διαγράφονται μαζί με τον ίδιο τον τόμο.
 • Δεν μπορείτε να διαγράψετε τον τόμο του συστήματος, τον τόμο εκκίνησης ή οποιονδήποτε τόμο περιέχει το ενεργό αρχείο σελιδοποίησης (μετάθεσης).

Αντιμετώπιση προβλημάτωνΗ Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) εμφανίζει περιγραφές κατάστασης σε προβολή γραφικού και στη στήλη Κατάσταση (Status) σε προβολή λίστας στο συμπληρωματικό πρόγραμμα διαχείρισης δίσκων, για να σας ενημερώνει σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του δίσκου ή του τόμου. Χρησιμοποιήστε αυτές τις περιγραφές κατάστασης, για να διευκολυνθείτε στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων δίσκων και τόμων. Ακολουθεί μια μερική λίστα των περιγραφών καταστάσεων δίσκων και τόμων:
 • Με σύνδεση (Online)

  Πρόκειται για τη φυσιολογική κατάσταση δίσκου, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίσκο και λειτουργεί σωστά.
 • Σε καλή κατάσταση (Healthy)

  Πρόκειται για τη φυσιολογική κατάσταση τόμου, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στον τόμο και λειτουργεί σωστά.
 • Στη γραμμή (σφάλματα) (Online (Errors))

  Ο δίσκος είναι δυνατό να παρουσιάσει αυτήν την κατάσταση, εάν εντοπιστούν σε αυτόν σφάλματα εισόδου/εξόδου (I/O).

  Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο δίσκο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επανενεργοποίηση δίσκου (Reactivate Disk), για να επαναφέρετε το δίσκο στην κατάσταση με σύνδεση.
 • Χωρίς σύνδεση (Offline) ή Δεν υπάρχει (Missing)

  Ο δίσκος ενδέχεται να παρουσιάσει αυτήν την κατάσταση, εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν. Αυτό είναι δυνατό να προκύψει, εάν ο δίσκος είναι κατεστραμμένος ή εάν προσωρινά δεν είναι διαθέσιμος.

  Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα:
  1. Επιδιορθώστε όλα τα ζητήματα δίσκων, ελεγκτών ή σύνδεσης.
  2. Εξακριβώστε εάν ο φυσικός δίσκος είναι ενεργοποιημένος και εάν είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή.
  3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο δίσκο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επανενεργοποίηση δίσκου (Reactivate Disk), για να επαναφέρετε το δίσκο στην κατάσταση με σύνδεση.
Για μια πλήρη λίστα των περιγραφών καταστάσεων δίσκων και τόμων και για τις διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management): Στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) ή στη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια (Help) στο μενού Ενέργεια (Action).
Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός τόμου με είδωλο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307880 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία τόμου με είδωλο
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τόμου RAID-5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309043 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση των Windows XP για τη δημιουργία τόμου RAID-5 σε απομακρυσμένο υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με δυναμικούς δίσκους, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
175761 Σύγκριση αποθήκευσης σε δυναμικό και σε βασικό δίσκο στα Windows 2000
222189 Περιγραφή ομάδων δίσκων στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) των Windows 2000
254105 Περιορισμοί υλικού δυναμικών δίσκων
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για εκχώρηση, κατάργηση ή αλλαγή γραμμάτων μονάδων δίσκου, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307844 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αλλαγή εκχώρησης γραμμάτων σε μονάδες δίσκου των Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής βασικού δίσκου σε δυναμικό και τον τρόπο επαναφοράς δυναμικού δίσκου πίσω σε βασικό, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309044 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετατροπή σε βασικό και δυναμικό δίσκο στα Windows XP Professional
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων βασικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309000 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των βασικών δίσκων στα Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308424 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια