Περιγραφή του "Οδηγού εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) στα Windows XP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον "Οδηγό εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) στα Windows XP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους σύνδεσης στο Internet για τον υπολογιστή και τις παραμέτρους οικιακού δικτύου για όλους τους υπολογιστές του οικιακού δικτύου σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο "Οδηγός εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) ρυθμίζει τις παραμέτρους του λογισμικού σας για ρύθμιση ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε ένα μικρό οικιακό δίκτυο. Ο οδηγός μπορεί να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Μια σύνδεση στο Internet για τον υπολογιστή μέσω άμεσης σύνδεσης μέσω τηλεφώνου ή σύνδεσης ευρείας ζώνης ή σύνδεσης μέσω άλλου υπολογιστή στο οικιακό δίκτυο.
  • Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing - ICS) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, έτσι ώστε ο υπολογιστής να έχει δυνατότητα κοινής χρήσης μιας σύνδεσης στο Internet με άλλους υπολογιστές στο οικιακό δίκτυο. (Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα δρομολογητή αντί για την κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet.)
  • Όνομα υπολογιστή, περιγραφή υπολογιστή και όνομα ομάδας εργασίας.
  • Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών.
Ο "Οδηγός εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) είναι επίσης φορητός. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίσκο για τον "Οδηγό εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) με σκοπό την αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων των Microsoft Windows 95, των Windows 98, των Windows Millennium Edition και των Windows XP.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό από το CD-ROM των Windows XP, για να ρυθμίσετε άλλους υπολογιστές στο οικιακό δίκτυο. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το CD-ROM, κάντε κλικ στην επιλογή
Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών (Perform Additional Tasks) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση οικιακού δικτύου ή δικτύου μικρού γραφείου (Set up at home or small office network).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του ICF, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
283673 Τρόπος ενεργοποίησης της δυνατότητας "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) στα Windows XP

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306126 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308522 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Σεπ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια