Σύγχρονη πολιτική κύκλου ζωής


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

Η Σύγχρονη πολιτική κύκλου ζωής καλύπτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με διαρκή συντήρηση και υποστήριξη. Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, εξακολουθεί να παρέχεται υποστήριξη για το προϊόν ή την υπηρεσία, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Οι πελάτες πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις συντήρησης και συστήματος που έχουν δημοσιευτεί για το προϊόν ή την υπηρεσία.
  2. Οι πελάτες πρέπει να διαθέτουν άδεια χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
  3. Η Microsoft πρέπει τη δεδομένη στιγμή να παρέχει υποστήριξη για το προϊόν ή την υπηρεσία.


Ειδοποίηση για αλλαγές

Οι αλλαγές για αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μπορεί να είναι πιο συχνές και να απαιτούν από τους πελάτες να έχουν το νου τους για επερχόμενες τροποποιήσεις στο προϊόν ή την υπηρεσία τους.

Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διέπονται από τη Σύγχρονη πολιτική κύκλου ζωής, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η πολιτική της Microsoft είναι να προσφέρει μια ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα όταν οι πελάτες πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια, ώστε να αποφεύγεται τυχόν σημαντική υποβάθμιση της κανονικής χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Επισκεφτείτε αυτά τα σχέδια, για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες δυνατότητες και εκδόσεις:

  1. O365: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap (χρήση roadmap.office.com)
  2. Πλατφόρμα cloud: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/roadmap-public-preview
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com


Συνέχεια και μετεγκατάσταση

Για τα προϊόντα που διέπονται από τη Σύγχρονη πολιτική κύκλου ζωής, η Microsoft θα παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τη λήξη της υποστήριξης, εάν δεν παρέχεται διάδοχο προϊόν ή υπηρεσία — εξαιρούνται οι δωρεάν υπηρεσίες ή οι εκδόσεις προεπισκόπησης.

Για τα προϊόντα που διέπονται από τις υπάρχουσες πολιτικές κύκλου ζωής (όπως την Πολιτική κύκλου ζωής λογισμικού για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και λειτουργικό σύστημα Desktop), η Microsoft θα συνεχίσει να παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα προϊόντα που έχετε ήδη ξεκινήσει με υπάρχουσες πολιτικές κύκλου ζωής θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ημερομηνίες λήξης υποστήριξης

Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για τη Σύγχρονη πολιτική για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.