ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Κρυπτογράφηση φακέλου στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κρυπτογράφησης ενός φακέλου, χρησιμοποιώντας το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (Encrypting File System, EFS).

Κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία μετατροπής δεδομένων σε μορφή η ανάγνωση της οποίας δεν είναι δυνατή από άλλους χρήστες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα EFS στα Windows XP, για να κρυπτογραφούνται αυτόματα τα δεδομένα σας κατά την αποθήκευσή τους στον σκληρό δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαχειριστές μπορούν να ανακτήσουν δεδομένα, τα οποία έχουν κρυπτογραφηθεί από κάποιον άλλο χρήστη.

Η δυνατότητα EFS δεν συμπεριλαμβάνεται στα Microsoft Windows XP Home Edition.

Τρόπος κρυπτογράφησης φακέλουΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε αρχεία και φακέλους μόνο σε τόμους που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο φάκελο που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Στην ενότητα Χαρακτηριστικά συμπίεσης ή κρυπτογράφησης (Compress or Encrypt attributes), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων (Encrypt Contents To Secure Data) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση αλλαγών στα χαρακτηριστικά (Confirm Attribute Changes) που εμφανίζεται, ακολουθήστε ένα από τα εξής βήματα:
  • Εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε μόνο το φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή αλλαγών μόνο στο "όνομα_φακέλου" (Apply changes to this folder only) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Εάν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τα περιεχόμενα του υπάρχοντα φακέλου μαζί με το φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή αλλαγών στο "όνομα_φακέλου", υποφακέλους και αρχεία (Apply changes to this folder, subfolders and files) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ο φάκελος μετατρέπεται σε κρυπτογραφημένο φάκελο. Τα νέα αρχεία που δημιουργείτε σε αυτόν το φάκελο κρυπτογραφούνται αυτόματα. Σημειώστε πως με αυτήν την ενέργεια δεν αποτρέπεται η προβολή των περιεχομένων του φακέλου από άλλους χρήστες. Αποτρέπεται το άνοιγμα στοιχείων στον κρυπτογραφημένο φάκελο από άλλους. Για παράδειγμα, εάν ένας άλλος χρήστης προσπαθήσει να ανοίξει ένα έγγραφο του Microsoft Word, το οποίο έχει δημιουργηθεί στον κρυπτογραφημένο φάκελο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Το Word δεν μπορεί να ανοίξει το έγγραφο: ο όνομα_χρήστη δεν έχει δικαιώματα πρόσβασης
(μονάδα_δίσκου:\όνομα_αρχείου.doc)


(Word cannot open the document:
όνομα_χρήστη does not have access privileges
(μονάδα_δίσκου:\όνομα_αρχείου.doc)
Εάν κάποιος άλλος χρήστης επιχειρήσει να αντιγράψει ή να μετακινήσει ένα έγγραφο από τον κρυπτογραφημένο φάκελο σε άλλη θέση στον σκληρό δίσκο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αντιγραφή αρχείου ή φακέλου

Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή του
όνομα_αρχείου: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.


Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι πλήρης, ότι δεν έχει προστασία

εγγραφής και ότι το αρχείο δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.

(Error Copying File or Folder

Cannot copy
Filename : Access is denied.

Make sure the disk is not full or write-protected
and that the file is not currently in use.)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Δεν μπορείτε να κρυπτογραφήσετε αρχεία ή φακέλους σε τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT.

  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, αποθηκεύστε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να κρυπτογραφήσετε σε τόμους NTFS.
 • Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε κρυπτογραφημένα αρχεία ή φακέλους σε απομακρυσμένο διακομιστή, ο οποίος δεν είναι "αξιόπιστος για αντιπροσώπευση".

  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ρυθμίστε τις παραμέτρους του απομακρυσμένου διακομιστή ώστε να είναι αξιόπιστος για αντιπροσώπευση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή.
  1. Συνδεθείτε σε έναν ελεγκτή τομέα.
  2. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Users and Computers Active Directory).
  3. Στη δομή κονσόλας, επεκτείνετε το κοντέινερ του τομέα. Εντοπίστε και κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο διακομιστή που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  4. Στην καρτέλαΓενικά (General), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Trust computer for delegation (εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο). Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να αποκριθείτε στο μήνυμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που εμφανίζεται.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers).
 • Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα αρχεία από υπολογιστές-πελάτες Macintosh.
 • Δεν μπορείτε να ανοίξετε έγγραφα που αποθηκεύονται από άλλους χρήστες σε έναν κρυπτογραφημένο φάκελο που δημιουργήσατε.

  Όταν κάποιος άλλος χρήστης δημιουργήσει ένα έγγραφο σε έναν κρυπτογραφημένο φάκελο, το έγγραφο κρυπτογραφείται, επιτρέποντας την πρόσβαση (από προεπιλογή) μόνο σε αυτόν το χρήστη. Ως αποτέλεσμα, ο φάκελος που κρυπτογραφείτε ενδέχεται αργότερα να περιέχει αρχεία τα οποία να μην μπορείτε να ανοίξετε. Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, ζητήστε να προστεθεί ο λογαριασμός χρήστη σας στη λίστα των χρηστών που κάνουν κοινή χρήση των κρυπτογραφημένων αρχείων.

ΑναφορέςΓια πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων πιο κάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
223316 Βέλτιστες πρακτικές για το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων
307877 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Κρυπτογράφηση αρχείου στα Windows XP
308991 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Κοινή χρήση πρόσβασης σε κρυπτογραφημένο αρχείο στα Windows XP
308993 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Κατάργηση της κρυπτογράφησης αρχείων στα Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 308989 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια