ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται διαρροή μνήμης σε μια διεργασία Dllhost.exe που φιλοξενεί την εφαρμογή MQSAgent2 COM + στο BizTalk Server

Συμπτώματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα MQSeries στο Microsoft BizTalk Server για να επεξεργαστείτε μηνύματα σε ένα διακομιστή IBM WebSphere MQ. Στην περίπτωση αυτή, ο διακομιστής που εκτελεί BizTalk Server ενδέχεται να ανταποκρίνεται αργά.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας μιας διαρροής μνήμης που μπορεί να προκύψουν σε μια διεργασία Dllhost.exe που φιλοξενεί την εφαρμογή MQSAgent2 COM +.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Η επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις παρακάτω αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για το BizTalk Server:

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με το service pack και λίστα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server.

Πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server και υποστήριξη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση .Αποποίηση ευθυνών για πληροφορίες τρίτων κατασκευαστών

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3090472 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

Σχόλια