ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Λίστα επιλογής μετατρέπεται, αφού κάνετε γρήγορη κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια συσκευή Windows ενσωματωμένο συμπαγή 2013

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει ένα ζήτημα που παρουσιάζεται σε μια εφαρμογή .NET Compact Framework 3.9. Σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας σε μια συσκευή Windows ενσωματωμένο συμπαγή 2013, μετακινείται αυτόματα την κατακόρυφη γραμμή κύλισης και το πρώτο ορατό στοιχείο επιλέγεται αυτόματα. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται μετά τη μετακίνηση της γραμμής κύλισης επάνω και κάτω αρκετές φορές γρήγορα.

Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως για αυτό το προϊόν.

Συμπτώματα

Σε μια συσκευή που λειτουργεί με Windows ενσωματωμένο συμπαγή, μπορείτε να εκτελέσετε μια εφαρμογή που βασίζεται σε το .NET Compact Framework 3.9 και περιέχει μια φόρμα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας.

Εάν είναι εγκατεστημένο το ενσωματωμένο συμπαγή 2013 μηνιαία ενημερωμένη έκδοση των Windows (Μαρτίου 2015) και μετακινείτε γρήγορα την κατακόρυφη γραμμή κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω αρκετές φορές, την κατακόρυφη γραμμή κύλισης κάνει αυτόματα κύλιση σε κάποια απόσταση, ανάλογα με τον προσανατολισμό του προηγούμενου κίνηση του ποντικιού. Όταν συμβεί αυτό, το πρώτο ορατό στοιχείο της λίστας είναι επιλεγμένο.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού

Πληροφορίες λήψης

Ενσωματωμένο συμπαγή 2013 μηνιαία ενημερωμένη έκδοση των Windows (Αυγούστου 2015) είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Για να κάνετε λήψη αυτό Μηνιαίας ενημερωμένης έκδοσης των Windows ενσωματωμένο συμπαγή 2013, μεταβείτε στην Microsoft OEM Online ή MyOEM.

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζεται μόνο αν έχουν εγκατασταθεί επίσης όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως για αυτό το προϊόν.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου δημιουργία ολόκληρης της πλατφόρμας. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Από το μενού Δημιουργία , κάντε κλικ στο κουμπί Καθαρή λύσηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία λύσης.
  • Από το μενού Δημιουργία , κάντε κλικ στο κουμπί Αναδόμηση λύση.
Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις.

Πληροφορίες αρχείων

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3091199 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια