Η χρήση του κριτηρίου αναζήτησης "Μια λέξη ή φράση μέσα στο αρχείο" ενδέχεται να μην λειτουργεί

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Όταν αναζητάτε αρχεία που περιέχουν κείμενο χρησιμοποιώντας το κριτήριο αναζήτησης Μια λέξη ή φράση μέσα στο αρχείο (A word or phrase in the file), τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν αρχεία που να περιέχουν το κείμενο που καθορίσατε. Για παράδειγμα, αρχεία .log, .dll, .js, .asp, .xml, .xsl, .hta, .css, .wsh, .cpp, .c, ή .h, ή αρχεία χωρίς επέκταση ονόματος αρχείου, είναι δυνατό να μην εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, ακόμη και αν τα αρχεία περιέχουν το κείμενο που καθορίσατε. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, ακόμη και αν καθορίσατε το όνομα του αρχείου ή τον τύπο στο πλαίσιο "Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου".

Αιτία

Ένα στοιχείο φίλτρου δεν έχει καταχωρηθεί για τον τύπο αρχείου που περιέχει το κείμενο που καθορίσατε ή το στοιχείο φίλτρου αγνόησε το κείμενο που καθορίσατε. Για να συμπεριληφθεί ένας τύπος αρχείου στα αποτελέσματα αναζήτησης, όταν χρησιμοποιείτε το κριτήριο αναζήτησης Μια λέξη ή φράση μέσα στο αρχείο (A word or phrase in the file), πρέπει να καταχωρηθεί ένα έγκυρο στοιχείο φίλτρου για αυτό τον τύπο αρχείου. Τα Windows XP καταχωρούν στοιχεία φίλτρου μόνο για τύπους αρχείων που σχετίζονται με συνηθισμένους τύπους εγγράφων. Τα τυπικά στοιχεία φίλτρου των Windows XP περιλαμβάνουν:
 • Mimefilt.dll: Φιλτράρει αρχεία MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
 • Nlhtml.dll: Φιλτράρει αρχεία HTML 3.0 ή παλαιότερης έκδοσης
 • Offfilt.dll: Φιλτράρει αρχεία Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel και Microsoft PowerPoint)
 • Query.dll: Φιλτράρει αρχεία απλού κειμένου (προεπιλεγμένο φίλτρο) και δυαδικού κώδικα (κενό φίλτρο)
Τα στοιχεία φίλτρου είναι δυνατό να αγνοήσουν κάποιο κείμενο, εξαιτίας της μορφής ή του περιεχόμενο του κειμένου. Για παράδειγμα, το φίλτρο HTML 3.0 (Nlhtml.dll) αγνοεί το κείμενο που περιέχεται στα σχόλια ενός αρχείου HTML (για παράδειγμα, ένα αρχείο με επέκταση .htm ή .asp), επειδή το κείμενο δεν εμφανίζεται, όταν ανοίγετε το αρχείο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.


Στα Microsoft Windows 2000 και σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows, πραγματοποιείται αναζήτηση σε όλα τα αρχεία για το περιεχόμενο που καθορίζετε. Τα Windows XP δεν πραγματοποιούν αναζήτηση σε όλα τα αρχεία, για να βελτιώσουν τις επιδόσεις αναζήτησης και να αποφύγουν άσχετα αποτελέσματα. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει είτε χρησιμοποιείτε κατά την αναζήτηση την Υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing Service) είτε όχι.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Μέθοδος 1

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα για τους ακόλουθους τύπους, αποκτήστε το νεότερο service pack των Windows XP ή εγκαταστήστε την "Ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows XP, 25 Οκτωβρίου 2001" από την τοποθεσία του Windows Update στο Web.
.386
.aifc
.aiff
.asm
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.c
.cda
.cpl
.cpp
.css
.cur
.cxx
.def
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.h
.hpp
.hta
.htt
.hxx
.idl
.inc
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.js
.latex
.log
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mpv2
.mydocs
.pl
.rle
.rmi
.png
.rc
.rtf
.sit
.snd
.tgz
.url
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.xml
.xsl
.ZFSendToTarget
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309447 Η αναζήτηση περιεχομένου δεν πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλους τους τύπους αρχείων για την καθορισμένη συμβολοσειρά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα για άλλους τύπους αρχείων, εγκαταστήστε το πρόγραμμα που καταχωρεί το φίλτρο για τον τύπο αρχείου που θέλετε να αναζητήσετε. Εάν δεν είναι διαθέσιμο κάποιο πρόγραμμα που να παρέχει ένα φίλτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο απλού κειμένου για έναν τύπο αρχείου. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε ένα κλειδί PersistentHandler κάτω από το κλειδί τύπου αρχείου στο HKEY_CLASSES_ROOT και ορίστε το όνομα της (προεπιλεγμένης) τιμής συμβολοσειράς στην ακόλουθη τιμή:
{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε την παροχή φίλτρου κειμένου για αρχεία .zzz, θα πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη ρύθμιση μητρώου:
HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Αφού προσθέσετε αυτήν την τιμή στο μητρώο, πρέπει να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε, έτσι ώστε να εφαρμοστεί η αλλαγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Το φίλτρο απλού αρχείου είναι δυνατό να μην λειτουργεί για όλους τους τύπους αρχείων. Εάν η προσθήκη του φίλτρου απλού κειμένου δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τύπου αρχείου, για να ρωτήσετε εάν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο φίλτρο για αυτό τον τύπο αρχείου.
 • Το φίλτρο HTML 3.0 (Nlhtml.dll) αγνοεί το κείμενο που περιέχεται στα σχόλια ενός αρχείου HTML (για παράδειγμα, ένα αρχείο με επέκταση .htm ή .asp). Για να αναζητήσετε το κείμενο που περιέχεται στα σχόλια αρχείων HTML, χρησιμοποιήστε το φίλτρο απλού αρχείου ή τη μέθοδο που περιγράφεται στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows XP, ώστε να πραγματοποιούν αναζήτηση σε όλα τα αρχεία ανεξάρτητα από τον τύπο αρχείου, αποκτήστε το νεότερο service pack των Windows XP και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή Τύποι αρχείων ευρετηρίου με άγνωστες επεκτάσεις (Index file types with unknown extensions).

Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο, τα Windows XP πραγματοποιούν αναζήτηση σε όλους τους τύπους αρχείων για το κείμενο που καθορίζετε. Αυτό είναι δυνατό να επηρεάσει τις επιδόσεις της αναζήτησης. Για να το κάνετε αυτό:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search) (ή τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders)).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προτιμήσεων (Change preferences) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Με Υπηρεσία ευρετηρίου (για γρηγορότερες τοπικές αναζητήσεις (With Indexing Service (for faster local searches)).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων Υπηρεσίας ευρετηρίου (Για προχωρημένους) (Change Indexing Service Settings (Advanced)). Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ευρετηρίου.
 4. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/απόκρυψη δέντρου κονσόλας (Show/Hide Console Tree).
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην εντολή
  Υπηρεσία ευρετηρίου στην τοπική μηχανή (Indexing Service on Local Machine) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Στην καρτέλα Δημιουργία (Generation), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αρχεία ευρετηρίου με άγνωστες επεκτάσεις (Index files with unknown extensions) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κλείστε την κονσόλα της Υπηρεσίας ευρετηρίου (Indexing Service).
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
Οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να προσαρμόζουν αυτήν τη ρύθμιση τροποποιώντας το μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ορίστε την τιμή DWORD FilterFilesWithUnknownExtensions σε 1 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Περισσότερες πληροφορίες

Τα στοιχεία φίλτρου περιλαμβάνονται ως τμήμα της Υπηρεσίας ευρετηρίου (Indexing service), μιας βασικής υπηρεσίας των Windows XP που εξάγει περιεχόμενο από αρχεία και δημιουργεί έναν κατάλογο με ευρετήριο, για να διευκολύνει την αποτελεσματική και γρήγορη αναζήτηση. Η Υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing service) εξάγει το περιεχόμενο με διαδικασία φιλτραρίσματος--χρησιμοποιώντας τα στοιχεία φίλτρου που αναγνωρίζουν τη μορφή ενός αρχείου. Ένα στοιχείο φίλτρου υλοποιεί το περιβάλλον εργασίας IFilter, το οποίο παρέχει μεθόδους ανάγνωσης αρχείων, εξαγωγής κειμένων και ιδιοτήτων. Η Υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing service) συγχωνεύει στη συνέχεια τις πληροφορίες που έχουν εξαχθεί σε καταλόγους ευρετηρίων για αποτελεσματικές αναζητήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον εργασίας IFilter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 309173 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια