Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: κατά λάθος γνωστοποιούνται ψηφιακά πιστοποιητικά θα μπορούσαν να επιτρέψουν την πλαστογράφηση: 13 Οκτωβρίου 2015

Σύνοψη

Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο σχετικά με αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ασφαλείας. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα ευπάθειας, ανατρέξτε στο θέμα
https://technet.microsoft.com/security/advisory/3097966

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό
  • Όλα τα μελλοντικά πακετα ασφαλείας και οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2 απαιτούν την ενημερωμένη έκδοση 2919355 για να εγκατασταθούν. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 2919355 στον υπολογιστή σας με Windows RT 8.1, Windows 8.1 ή Windows Server 2012 R2-ώστε να λαμβάνετε μελλοντικές ενημερώσεις.
  • Εάν εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Επομένως, συνιστούμε να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε πακέτα γλωσσας χρειάζεστε, πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πακέτων γλωσσών στα Windows

Γνωστά ζητήματα με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

  • Η Microsoft έχει πληροφορηθεί νόμιμα πυρήνα των προγραμμάτων οδήγησης για το D-Link προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογέων δικτύου) που έχουν υπογραφεί από τα πιστοποιητικά που έχουν επηρεαστεί D-Link. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης περιλαμβάνονται τα προγράμματα οδήγησης των Windows 7 στο CD εγκατάστασης για τον προσαρμογέα δικτύου USB DUB E100. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, αυτά τα προγράμματα οδήγησης πυρήνα θα φορτώνονται πλέον και το υλικό θα σταματήσουν να λειτουργούν. Ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης που δεν επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα είναι διαθέσιμη μέσω του Windows Update.
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Μέθοδος 1: Windows Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του Windows Update. Όταν ενεργοποιείτε τις Αυτόματες ενημερώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, ανατρέξτε στο θέμα
Κάντε αυτόματη λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας.

Σημείωση Για Windows RT και Windows RT 8.1, αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του Windows Update μόνο.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας
Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου
Πληροφορίες αρχείων ERROR: PhantomJS timeout occurred