Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων της ρύθμισης παραμέτρων υλικού, χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για την εξέταση και την αλλαγή συσκευών με δυνατότητα ρύθμισης λογισμικού. Λάβετε υπόψη ότι, εάν η συσκευή υλικού χρησιμοποιεί ακίδες γεφυρών βραχυκύκλωσης (jumper pin) ή διακόπτες dip, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager):
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

 • Εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα σε μια συσκευή, αυτό εμφανίζεται στο δέντρο υλικού. Επίσης, η ελαττωματική συσκευή συνοδεύεται από ένα σύμβολο που δηλώνει το είδος του ζητήματος:

  • Ένα μαύρο θαυμαστικό (!) σε κίτρινο πεδίο δηλώνει ότι η κατάσταση της συσκευής είναι ελαττωματική. Σημειώστε ότι μια συσκευή, της οποίας η κατάσταση είναι ελαττωματική, είναι δυνατό να λειτουργεί.
  • Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος για τη συσκευή, ο οποίος εξηγεί το σφάλμα.
  • Ένα κόκκινο Χ δηλώνει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Απενεργοποιημένη είναι η συσκευή που υπάρχει στον υπολογιστή και καταναλώνει πόρους, χωρίς να έχει γίνει φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας για αυτήν τη συσκευή.
  • Ένα μπλε "i" σε λευκό κύκλο που εμφανίζεται σε πόρο συσκευής στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες: Υπολογιστής" (Computer properties) δηλώνει ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων (Use Automatic Settings) για τη συσκευή και ότι έγινε μη αυτόματη επιλογή του πόρου. Σημειώστε επίσης ότι αυτό δεν δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα ή ότι η κατάσταση της συσκευής είναι απενεργοποιημένη.
  • Ένα πράσινο αγγλικό ερωτηματικό "?" στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) σημαίνει ότι έχει εγκατασταθεί ένα συμβατό πρόγραμμα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή και δηλώνει ότι υπάρχει πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες. Σημειώστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τα Windows Millennium Edition (Me).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κάρτες ήχου και προσαρμογείς οθόνης δεν αναφέρουν στα Windows όλους τους πόρους που χρησιμοποιούν. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) να εμφανίζει μία μόνο συσκευή σε διένεξη ή καμία διένεξη. Αυτό μπορείτε να το εξακριβώσετε απενεργοποιώντας την κάρτα ήχου ή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης τυπικής VGA, για να διαπιστώσετε αν η διένεξη επιλύθηκε. Σημειώστε ότι αυτό είναι ένα γνωστό θέμα με προσαρμογείς οθόνης S3 και κάρτες ήχου Sound Blaster 16 bit ή με τις κάρτες ήχου που χρησιμοποιούν εξομοίωση Sound Blaster για συμβατότητα με Sound Blaster.
 • Όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια συγκεκριμένη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), εμφανίζεται ένα φύλλο ιδιοτήτων. Το φύλλο ιδιοτήτων περιέχει μια καρτέλα με τίτλο Γενικά (General).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές συσκευές ενδέχεται να έχουν και άλλες καρτέλες εκτός από την καρτέλα Γενικά (General). Όλα τα φύλλα ιδιοτήτων δεν έχουν τις ίδιες καρτέλες. Μερικές συσκευές μπορεί να έχουν μια καρτέλα Πόροι (Resource), μια καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver) και μια καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings) ή ένα συνδυασμό αυτών των καρτελών.

  Στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων υπάρχει μια περιγραφή της συσκευής. Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Πόροι (Resource), το παράθυρο που βρίσκεται στο μέσο της καρτέλας δηλώνει ποιοι τύποι πόρων είναι διαθέσιμοι για την επιλεγμένη συσκευή.

  Το πλαίσιο λίστας στο κάτω μέρος της καρτέλας είναι το στοιχείο Λίστα συσκευών με διένεξη (Conflicting Device List). Αυτή η λίστα δηλώνει μια διένεξη με έναν κωδικό σφάλματος.
 • Προσέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων (Use Automatic Settings). Εάν τα Windows εντοπίσουν επιτυχώς μια συσκευή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο και η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, αν οι ρυθμίσεις των πόρων βασίζονται στη Βασική ομάδα παραμέτρων (Basic Configuration) <n> (όπου <n> είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το 0 ως το 9), ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις παραμέτρους, επιλέγοντας μια διαφορετική Βασική ομάδα παραμέτρων (Basic Configuration) από τη λίστα. Εάν η συγκεκριμένη παράμετρος που θέλετε για τη συσκευή δεν παρατίθεται ως βασική παράμετρος, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρύθμισης
  (Change Settings)
  για να προσαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο τις τιμές των πόρων.


  Για παράδειγμα, για να επεξεργαστείτε τη ρύθμιση "Περιοχή εισόδου/εξόδου" (Input/Output Range):
  1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων (Use Automatic Settings) για να καταργήσετε την επιλογή του.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρύθμισης (Change Setting).
  3. Κάντε κλικ στην κατάλληλη περιοχή εισόδου/εξόδου για τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Απενεργοποίηση (Disable).

Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της μητρικής πλακέτας σας, για να πληροφορηθείτε σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης μιας ενημερωμένης έκδοσης του BIOS για τον υπολογιστή σας.

Πρόσθετη υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς σφαλμάτων που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310123 Εξήγηση των κωδικών σφαλμάτων που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης διενέξεων πόρων χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
283658 Τρόπος διαχείρισης συσκευών υλικού στα Windows XP
244601 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών που αναγράφονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Εάν δεν μπορέσατε να επιλύσετε το ζήτημα χρησιμοποιώντας τα βήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να βρείτε πρόσθετη βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310126 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια