Τρόπος προσθήκης στοιχείων στο μενού "Αποστολή προς" (Send to) των Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποστολή προς (Send to), καθώς και τον τρόπο τροποποίησης των περιεχομένων του φακέλου SendTo.

Περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας την εντολή Αποστολή προς (Send to), μπορείτε να στείλετε γρήγορα ένα αρχείο σε διαφορετικές θέσεις, όπως σε μια δισκέτα, στην επιφάνεια εργασίας, σε ένα άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents). Ο φάκελος SendTo περιέχει τις συντομεύσεις για τους προορισμούς που εμφανίζονται στο μενού Αποστολή προς (Send to). Κάθε χρήστης του υπολογιστή έχει ένα φάκελο SendTo και μπορεί να προσαρμόσει τα περιεχόμενά του.

Όταν προσθέτετε νέους προορισμούς στο φάκελο SendTo, εμφανίζονται στο μενού Αποστολή προς (Send to) όταν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποστολή προς (Send to).

Τρόπος χρήσης της εντολής "Αποστολή προς" (Send to)

Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) ή στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), κάντε δεξιό κλικ σε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή προς (Send to). Στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται, κάντε κλικ στον προορισμό όπου θέλετε να στείλετε το αρχείο. Το αρχείο αποστέλλεται στον προορισμό που επιλέγετε ή ενεργοποιείται από αυτόν.

Στους προορισμούς του μενού Αποστολή προς (Send to) είναι δυνατό να περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους:
 • Μονάδες δίσκου (τοπικές ή δικτύου)
 • Εκτυπωτές φαξ:
 • Εκτυπωτές
 • Προγράμματα που βασίζονται στα Windows
 • Συμπιεσμένοι (μορφή zip) φάκελοι
 • Η επιφάνεια εργασίας
 • Παραλήπτες αλληλογραφίας
 • Ο φάκελος "Τα έγγραφά μου" (My Documents)

Προσθήκη προορισμού στο μενού "Αποστολή προς" (Send To)

Από προεπιλογή, το μενού Αποστολή προς (Send to) των Windows XP έχει τις ακόλουθες εντολές (προορισμούς):
 • Συμπιεσμένος (μορφή zip) φάκελος (Compressed (zipped) Folder)
 • Επιφάνεια εργασίας (δημιουργία συντόμευσης) (Desktop (create shortcut))
 • Παραλήπτης αλληλογραφίας (Mail Recipient)
 • Τα έγγραφά μου (My Documents)
 • Δισκέτα 3,5 (Α:) (3 1/2 Floppy (A:))
 • Μονάδα CD (CD Drive)
Για να προσθέσετε έναν προορισμό στο μενού Αποστολή προς (Send To), πρέπει να προσθέσετε μια συντόμευση στο φάκελο SendTo. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε sendto και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Προσθέστε έναν προορισμό χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης για να μετακινήσετε το στοιχείο που θέλετε στο φάκελο SendTo. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συντομεύσεων εδώ (Create Shortcuts Here).
   -ή-
  • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) του μενού Αρχείο (File) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Συντόμευση (Shortcut).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στον "Οδηγό δημιουργίας συντόμευσης" (Create Shortcut Wizard).
  Μια νέα συντόμευση δημιουργείται στο φάκελο SendTo και εμφανίζεται στο μενού Αποστολή προς (Send To).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ανοίξετε το φάκελο SendTo, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows (συνήθως είναι η μονάδα δίσκου C, εκτός αν έχετε περισσότερες από μία μονάδες δίσκου στον υπολογιστή σας).
 3. Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία της μονάδας δίσκου όταν την ανοίγετε, στην περιοχή Εργασίες συστήματος (System Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των περιεχομένων αυτής της μονάδας δίσκου (Show the contents of this drive).
 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Documents and Settings.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του χρήστη του οποίου το μενού SendTo θέλετε να ανοίξετε (συνήθως το δικό σας).
 6. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο SendTo.
 7. Από προεπιλογή, ο φάκελος SendTo είναι κρυφός. Εάν ο φάκελος είναι κρυφός, στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές φακέλων (Folder Options) και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να προσθέσετε μια θέση στα μενού SendTo άλλων χρηστών του υπολογιστή, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε αυτά τα βήματα, αλλά μπορείτε να αντιγράψετε τη συντόμευση στους φακέλους SendTo των άλλων χρηστών.

Κατάργηση προορισμού από το μενού "Αποστολή προς" (Send To)

Για να καταργήσετε έναν προορισμό από το μενού Αποστολή προς (Send To), κάντε τα εξής:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε sendto και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Η συντόμευση καταργείται.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εντολή Αποστολή προς (Send To), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support), πληκτρολογήστε εντολή αποστολή προς (send to command) στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να προβάλετε τα θέματα που επιστράφηκαν.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310270 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια