Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους κατά την αναπαραγωγή βίντεο: VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR

Συμπτώματα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Το σύστημα Windows 8.1 έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί μια ασύρματη οθόνη σε εκτεταμένης κατάστασης λειτουργίας.
  • Προσπαθείτε να αναπαραγάγετε ένα βίντεο από μια εφαρμογή του χώρου αποθήκευσης των Windows που χρησιμοποιεί το DirectX περιεχόμενο.
  • Το βίντεο αναπαράγεται στη συσκευή ασύρματου εμφάνισης.
Σε αυτό το σενάριο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε το ακόλουθο σφάλμα μπλε οθόνη:
VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR

Ο έλεγχος σφαλμάτων VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR έχει την τιμή 0x00000119.

Αιτία

Αυτό υποδεικνύει ότι η λειτουργία βίντεο έχει εντοπίσει μια ανεπανόρθωτη παραβίαση. Αυτό είναι ένα γνωστό θέμα για Windows 8.1 και έχει επιλυθεί στο Windows 10.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, η Microsoft συνιστά η αναβάθμιση σε Windows 10.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3103630 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια