Τρόπος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) στα Windows XP

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφάλειας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με το Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της δυνατότητας "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore) στα Windows XP Home Edition ή Windows XP Professional Edition.

Όταν απενεργοποιείτε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), τα Windows XP καταργούν τα σημεία επαναφοράς για τον εντοπισμό των αλλαγών στα Windows. Αφού απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), δεν μπορείτε πλέον να επαναφέρετε τα Windows XP σε προηγούμενη κατάσταση.

Όταν ενεργοποιείτε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), τα Windows XP δημιουργούν σημεία επαναφοράς για τον εντοπισμό των αλλαγών στα Windows. Αφού ενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), μπορείτε να επαναφέρετε τα Windows στο πιο πρόσφατο σημείο επαναφοράς.

Το άρθρο αυτό προορίζεται για αρχάριους έως μέσους χρήστες υπολογιστών.

Μέθοδοι ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της δυνατότητας "Επαναφορά Συστήματος"

Βήματα απενεργοποίησης της Επαναφοράς συστήματος

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties) κάντε κλικ στην καρτέλα Επαναφορά συστήματος (System Restore).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος (Turn off System Restore). Ή κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος σε όλες τις μονάδες δίσκου (Turn off System Restore on all drives).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore):
  Επιλέξατε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος. Εάν συνεχίσετε, θα διαγραφούν όλα τα υπάρχοντα σημεία επαναφοράς και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε ή να αναιρέσετε τις αλλαγές στον υπολογιστή σας.

  Θέλετε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος; (You have chosen to turn off System Restore. If you continue, all existing restore points will be deleted, and you will not be able to track and undo changes to your computer. Do you want to turn off System Restore?)
  Μετά από λίγα λεπτά, το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties) θα κλείσει.

Βήματα ενεργοποίησης της Επαναφοράς συστήματος (System Restore)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties) κάντε κλικ στην καρτέλα Επαναφορά συστήματος (System Restore).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος (Turn off System Restore). Ή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος σε όλες τις μονάδες δίσκου (Turn off System Restore on all drives).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Μετά από λίγα λεπτά, το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties) θα κλείσει.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

306084 Τρόπος επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση στα Windows XP

304449 Τρόπος εκκίνησης εργαλείου Επαναφοράς συστήματος σε γραμμή εντολών των Windows XP

283073 Τρόπος απενεργοποίησης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για τη ρύθμιση παραμέτρων της Επαναφοράς Συστήματος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων της Επαναφοράς συστήματος, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):

302796 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του εργαλείου Επαναφοράς συστήματος σε γραμμή εντολών των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310405 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Ιουλ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια