Ενδεχόμενη μείωση της ταχύτητας και των επιδόσεων του υπολογιστή

Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:

Συμπτώματα

Υπό ορισμένες συνθήκες, η λειτουργία του υπολογιστή σας ενδέχεται να επιβραδυνθεί.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
 • Κάποια προγράμματα ίσως να ξεκινούν αυτόματα, όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας. Τα προγράμματα που ξεκινούν όταν κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας συνήθως λειτουργούν συνέχεια και χρησιμοποιούν ένα μέρος των πόρων συστήματος του υπολογιστή σας που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εργασίες.
 • Εκτελείτε ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί "διαρροές" μνήμης. Όταν κλείνετε ένα πρόγραμμα, οι πόροι συστήματος που χρησιμοποιούνται από αυτό το πρόγραμμα πρέπει να επιστρέφουν στο λειτουργικό σύστημα. Ωστόσο, ορισμένα προγράμματα δεν επιστρέφουν όλους αυτούς τους πόρους, προκαλώντας ουσιαστικά "διαρροή" μνήμης, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάσταση χαμηλών επιπέδων πόρων συστήματος.
 • Ενδέχεται η διαθέσιμη μνήμη (RAM) του υπολογιστή σας να είναι λίγη ή η ελάχιστη δυνατή ή ο υπολογιστής σας να είναι εφοδιασμένος με πιο αργό επεξεργαστή. Για παράδειγμα, αν και τα Windows XP μπορούν να λειτουργούν με ελάχιστη μνήμη RAM 64 MB, αυτή η ποσότητα μνήμης μπορεί να μην επαρκεί για τη διατήρηση υψηλών ταχυτήτων κατά την εκτέλεση ενός ή περισσότερων προγραμμάτων. Επίσης, εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει μόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις επεξεργαστή για τα Windows XP (300MHz ή ανώτερος), ενδεχομένως αυτές να μην επαρκούν για τη διατήρηση υψηλών ταχυτήτων όταν λειτουργούν ένα ή περισσότερα προγράμματα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα όταν κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή είναι πραγματικά απαραίτητα. Εάν δεν είναι απαραίτητα, κλείστε αυτά τα προγράμματα. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών είναι ένα πρόγραμμα που πιθανώς θέλετε να λειτουργεί συνέχεια, αλλά ενδεχομένως να έχετε άλλα λιγότερα σημαντικά προγράμματα τα οποία δεν χρειάζεται να λειτουργούν συνέχεια.
  • Για να καθορίσετε ποια προγράμματα λειτουργούν, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Εργασιών (Task Manager), κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications) και σημειώστε όλα τα προγράμματα που παρατίθενται.
  • Για να κλείσετε ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications), κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να κλείσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος εργασίας (End Task).
  • Για να αποτρέψετε οριστικά την αυτόματη εκκίνηση ενός προγράμματος, προβάλετε το παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   310353 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP
 2. Προσδιορίστε αν εκτελείτε προγράμματα που προκαλούν "διαρροές" μνήμης. Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να έχει "διαρροή" μνήμης αν επιβραδυνθεί η λειτουργία του μετά την εκτέλεση και τον τερματισμό ενός ή περισσότερων προγραμμάτων. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή σας είναι καλή πριν από την εκτέλεση του προγράμματος αλλά επιβραδύνεται σημαντικά μετά τον τερματισμό του προγράμματος, το πρόγραμμα αυτό ενδεχομένως να προκαλεί "διαρροή" μνήμης.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εποπτείας επιδόσεων για τον εντοπισμό "διαρροών" μνήμης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  130926 Χρήση της δυνατότητας Performance Monitor για τον εντοπισμό διαρροής στο σύνολο δεδομένων
  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για να μάθετε αν είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση κώδικα για αυτό το θέμα. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού κλείσετε το πρόγραμμα.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ποσότητα μνήμης RAM ή αργό επεξεργαστή, μπορείτε να προσθέσετε στον υπολογιστή σας μνήμη RAM ή να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε έναν ταχύτερο επεξεργαστή. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή προβάλετε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με θέματα επιδόσεων, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

Q130926 Χρήση της δυνατότητας Performance Monitor για τον εντοπισμό διαρροής στο σύνολο δεδομένων
310353 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310419 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια