Τρόπος διαχείρισης μεταβλητών περιβάλλοντος στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τις μεταβλητές περιβάλλοντος στα Windows XP. Οι μεταβλητές περιβάλλοντος είναι συμβολοσειρές που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον του συστήματος και τον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη. Ορισμένα προγράμματα λογισμικού χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να καθορίσουν το θέση όπου θα τοποθετηθούν τα αρχεία (όπως τα προσωρινά αρχεία). Στη διάρκεια της εγκατάστασης, το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP ρυθμίζει τις προεπιλεγμένες μεταβλητές συστήματος, όπως τη διαδρομή για τα αρχεία των Windows.

Διαχείριση μεταβλητών περιβάλλοντος

Μεταβλητές συστήματος

Για να τροποποιήσετε μια μεταβλητή περιβάλλοντος συστήματος πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή. Οι μεταβλητές περιβάλλοντος συστήματος καθορίζονται από τα Windows και ισχύουν για όλους τους χρήστες του υπολογιστή. Οι αλλαγές στο περιβάλλον του συστήματος καταγράφονται στο μητρώο και απαιτούν συνήθως επανεκκίνηση για τεθούν σε ισχύ.

Μεταβλητές χρήστη για το όνομα χρήστη Όνομα χρήστη

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει μια μεταβλητή περιβάλλοντος χρήστη. Οι μεταβλητές αυτές δημιουργούνται από το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP, από ορισμένα προγράμματα και από χρήστες. Οι αλλαγές καταγράφονται στο μητρώο και εφαρμόζονται συνήθως άμεσα. Ωστόσο, μετά την πραγματοποίηση μιας αλλαγής στις μεταβλητές περιβάλλοντος χρήστη, είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση όλων των ανοιχτών προγραμμάτων λογισμικού για να κάνουν αναγκαστική ανάγνωση όλων των νέων τιμών μητρώου. Ο πιο συνηθισμένος λόγος για την προσθήκη μεταβλητών είναι η παροχή των δεδομένων που απαιτούνται για μεταβλητές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε δέσμες ενεργειών.

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε μεταβλητές περιβάλλοντος:
  1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικού στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables).
  4. Κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές, είτε για ένα χρήστη είτε για μια μεταβλητή συστήματος:
    • Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (New) για να προσθέσετε νέο όνομα και τιμή μεταβλητής.
    • Κάντε κλικ σε μια υπάρχουσα μεταβλητή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να αλλάξετε το όνομα ή την τιμή της.
    • Κάντε κλικ σε μια υπάρχουσα μεταβλητή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) για να την διαγράψετε.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310519 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια