Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1511: 10 Νοεμβρίου 2015

Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1511 περιλαμβάνει βελτιώσεις λειτουργικότητα και επιλύει τα θέματα ευπάθειας στα Windows που περιγράφονται στα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft και το συμβουλευτικό δελτίο:

  • 3105256 MS15-122: παράκαμψη της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Kerberos με δυνατότητα ασφαλείας, η διεύθυνση: 10 Νοεμβρίου 2015
  • 3104521 MS15-119: ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σε TDX.sys σε ανύψωση δικαιωμάτων διεύθυνση: 10 Νοεμβρίου 2015
  • 3105864 MS15-115: ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows σε διεύθυνση απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 10 Νοεμβρίου 2015
  • 3104519 MS15-113: αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Microsoft άκρου: 10 Νοεμβρίου 2015
  • 3104517 MS15-112: αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer: 10 Νοεμβρίου 2015
  • 3108638 συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: ενημερωμένη έκδοση του Hyper-V, για να αντιμετωπιστεί η αδυναμία CPU: 10 Νοεμβρίου 2015
  • 3108604 συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Windows Hyper-V: 10 Νοεμβρίου 2015

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Σημαντικό Εάν εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Επομένως, συνιστούμε να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε πακέτα γλωσσας χρειάζεστε, πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πακέτων γλωσσών στα Windows

Μέθοδος 1: Windows Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα λαμβάνονται και θα εγκαθίστανται αυτόματα εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί για την αποδοχή ενημερωμένων εκδόσεων των Windows.

Μέθοδος 2: Microsoft Update Catalog

Για να λάβετε το αυτόνομο πακέτο για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web Microsoft Update Catalog.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Να έχετε υπόψη σας πως οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα και με την τρέχουσα προσαρμογή θερινής ώρας. Οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν επίσης όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου
Windows 10
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3105211 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια