Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10: 20 Οκτωβρίου 2015

Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει βελτιώσεις για να ενισχύσετε τη λειτουργικότητα των Windows 10.

Οι ενημερώσεις Windows 10 είναι αθροιστικές. Επομένως, αυτό το πακέτο περιέχει όλες επιδιορθώσεις που εκδόθηκαν παλαιότερα (βλέπε KB3097617 ). Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις, μόνο τις νέες ενημερώσεις κώδικα που περιέχονται σε αυτό το πακέτο θα λήψη και θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Μπορείτε να λάβετε του αυτόνομου πακέτου ενημέρωσης από το Microsoft Update Catalog. Μεταβείτε στο Microsoft Update Catalog για να βρείτε τις συνδέσεις λήψης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Σημαντικό Εάν εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Επομένως, συνιστούμε να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε πακέτα γλωσσας χρειάζεστε, πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πακέτων γλωσσών στα Windows

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την παλαιότερη ενημερωμένη έκδοση KB3097617.

Πληροφορίες αρχείου

Για μια λίστα των αρχείων που παρέχονται σε αυτό αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3105514, κάντε λήψη του πληροφορίες αρχείου για την ενημερωμένη έκδοση 3105514.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3105514 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια