Επισκόπηση της τεχνολογίας του Windows Installer

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει την τεχνολογία εγκατάστασης λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον Windows Installer. Αυτή η τεχνολογία αποτελείται από το διακομιστή του Windows Installer για λειτουργικά συστήματα 32-bit των Windows και από μια νέα μορφή αρχείων πακέτου που χρησιμοποιείται για να διατηρεί πληροφορίες που αφορούν τη ρύθμιση παραμέτρων και την εγκατάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Windows Installer δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα εγκατάστασης. Είναι ένα επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης λογισμικού. Ο Windows Installer διαχειρίζεται την εγκατάσταση λογισμικού, διαχειρίζεται τις προσθήκες και τις διαγραφές στοιχείων λογισμικού, παρακολουθεί την ανοχή των αρχείων και εκτελεί βασικές εργασίες αποκατάστασης μετά από ζημιές, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες επαναφοράς.

Επιπλέον, ο Windows Installer υποστηρίζει την εγκατάσταση και την εκτέλεση λογισμικού από πολλαπλές πηγές και είναι δυνατό να προσαρμοστεί από προγραμματιστές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν προσαρμοσμένα προγράμματα.

Ο Windows Installer περιλαμβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Επαναφέρει τον υπολογιστή στην αρχική του κατάσταση, εάν υπάρξει μια αποτυχία κατά την εγκατάσταση. Ο Windows Installer παρακολουθεί όλες τις αλλαγές που γίνονται στο σύστημα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος. Εάν η εγκατάσταση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να επαναφέρει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως "επαναφορά".
  • Συμβάλλει στην αποτροπή ορισμένων τύπων διένεξης στο εσωτερικό των προγραμμάτων. Ένα πρόγραμμα που εγκαθίσταται ή καταργείται ενδέχεται να προκαλέσει ζητήματα σε ένα άλλο πρόγραμμα που υπάρχει ήδη στον υπολογιστή ή ακόμη και να διακόψει τη λειτουργία του υπολογιστή (κάνοντάς τον να "κολλάει"). Το πρόγραμμα εγκατάστασης επιβάλλει κανόνες εγκατάστασης οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή διενέξεων που δημιουργούνται είτε όταν μια λειτουργία εγκατάστασης πραγματοποιεί ενημερώσεις σε αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (dynamic-link library-DLL) που χρησιμοποιείται από κοινού με άλλο πρόγραμμα, είτε όταν μια λειτουργία κατάργησης διαγράφει ένα αρχείο DLL που χρησιμοποιείται από κοινού με άλλο πρόγραμμα.
  • Πραγματοποιεί διάγνωση και επιδιόρθωση κατεστραμμένων προγραμμάτων. Ένα πρόγραμμα είναι δυνατό να ζητήσει από το πρόγραμμα εγκατάστασης να προσδιορίσει εάν ένα εγκατεστημένο πρόγραμμα περιέχει αρχεία που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα. Στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει από την υπηρεσία να επιδιορθώσει κατάλληλα το πρόγραμμα, αντιγράφοντας ξανά μόνο εκείνα τα αρχεία που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα.
  • Καταργεί με αξιοπιστία υπάρχοντα προγράμματα. Το πρόγραμμα εγκατάστασης είναι δυνατό να καταργήσει αξιόπιστα οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει εγκαταστήσει προηγουμένως και να αφαιρέσει όλες τις συσχετιζόμενες καταχωρήσεις μητρώου και αρχεία προγραμμάτων, εκτός από εκείνα που είναι κοινά με άλλο εγκατεστημένο λογισμικό.
  • Υποστηρίζει την κατ' απαίτηση εγκατάσταση δυνατοτήτων προγραμμάτων. Το πρόγραμμα εγκατάστασης είναι δυνατό να λάβει οδηγίες, ώστε να εγκαταστήσει αρχικά το ελάχιστο υποσύνολο ενός προγράμματος. Στη συνέχεια, μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα επιπλέον στοιχεία, την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε μια δυνατότητα που απαιτεί επιπλέον στοιχεία.
  • Υποστηρίζει την εγκατάσταση προγράμματος χωρίς παρακολούθηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης υποστηρίζει τη δυνατότητα χρήσης δέσμης ενεργειών για την εγκατάσταση ενός προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του διαχειριστή.
Η τεχνολογία του Windows Installer χωρίζεται σε δύο μέρη που λειτουργούν σε συνδυασμό. Αυτά συμπεριλαμβάνουν μια υπηρεσία προγράμματος εγκατάστασης του υπολογιστή-πελάτη (Msiexec.exe) και ένα αρχείο πακέτου εγκατάστασης λογισμικού της Microsoft (Microsoft Software Installation - MSI). Ο Windows Installer χρησιμοποιεί πληροφορίες που περιέχονται σε ένα αρχείο πακέτου για να εγκαταστήσει το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Msiexec.exe αποτελεί στοιχείο του Windows Installer. Όταν ζητηθεί από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), το Msiexec.exe χρησιμοποιεί το αρχείο Msi.dll για να διαβάσει τα αρχεία πακέτου (.msi), να εφαρμόσει οποιοδήποτε αρχείο μετασχηματισμού (.mst) και να ενσωματώσει επιλογές γραμμής εντολών που παρέχονται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup). Το πρόγραμμα εγκατάστασης εκτελεί όλες τις σχετικές με την εγκατάσταση εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής αρχείων στον σκληρό δίσκο, της δημιουργίας συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας και της εμφάνισης παράθυρων διαλόγου τα οποία ζητούν από το χρήστη να καθορίσει τις προτιμήσεις εγκατάστασης, όταν είναι απαραίτητο.

Όταν ο Windows Installer εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή, αλλάζει τον καταχωρημένο τύπο των αρχείων .msi, ώστε όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα αρχείο .msi, το Msiexec.exe να εκτελείται μαζί με εκείνο το αρχείο.

Κάθε αρχείο πακέτου MSI περιέχει μία βάση δεδομένων σχεσιακού τύπου, η οποία αποθηκεύει οδηγίες και δεδομένα που απαιτούνται για την εγκατάσταση (και την κατάργηση) του προγράμματος σε πολλά σενάρια εγκατάστασης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310598 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια